V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Reklama není u mladých v Česku obor první volby

Asociace agentur si nechala zjistit, jak si reklama u studentů stojí jako obor uplatnění.

Reklama a komunikace je pro české středoškoláky a vysokoškoláky spíš oborem druhé a třetí volby. V jejich preferencích při uvažování, kde se uplatnit, se tak reklama umísťuje až za informačními technologiemi (IT), cestovním a turistickým průmyslem, zábavním a umělecký průmyslem, vědou a výzkumem. Ukázal to výzkum, který v internetové populaci lidí v cílové skupině středoškoláků s maturitou a vysokoškoláků od 18 do 30 let povedla v druhé půli května výzkumná agentura Nielsen Admosphere, a to na popud Asociace komunikačních agentur.

Reklama a komunikace přitom u mladých v Česku nemá špatnou pověst. Třetina dotázaných zná někoho, kdo v oboru působí, na základě jeho referencí přitom dvě třetiny respondentů hodnotí obor jako zajímavý. Z hlediska vlastního uplatnění polovina dotázaných hodnotila reklamu a komunikaci jako atraktivní obor, jako neatraktivní ani ne desetina.

Ukázalo se také, že mladí lidé mají slušnou představu o šíři profesí, které se v dnešní reklamě uplatní. Většinově jsou si vědomi toho, že vyžaduje kromě klasických profesí kreativních, jako jsou grafik nebo textař, i technické profese, konkrétně analytiky či programátory. Právě moderní technologie podle 72 % respondentů obor výrazně zatraktivnily. Mezi znalostmi, které se v komunikaci a reklamě uplatní, kladou dotázaní na první místo psychologii (83 %), za ni řadí IT, výtvarnou tvorbu a sociologii.

„Konjunktura přinesla vyšší poptávku po odbornících, a tím i tlak na mzdy. Průzkumem mezi našimi členy jsme zjistili, že v průměru narostla cena práce v oboru meziročně kolem 20 %, a to včetně pohyblivých složek mzdy a benefitů,“ připomíná výkonný předseda AKA Marek Hlavica jiné čerstvé zkoumání oborového sdružení.

I přes zvyšování odměn a zmíněné přesvědčení, že technologie reklamu zatraktivnily, obor trpí nedostatkem odborníků. Před dvaceti lety bylo zaměstnání v reklamě prací snů, dnes ale obor bojuje o talenty s technologickými společnostmi a startupy, které také vyžadují mimořádnou míru kreativity a analytického myšlení současně. Studenty a zájemce o obor chtějí tuzemské agentury oslovit druhým ročníkem otevřených dveří, akce Nakafe proběhne ve středu 13. června.