Reklamní index WeCan: Česko stále v čele regionu

Výroční žebříček popáté změřil sílu reklamního trhu ve srovnání s nominálním HDP zemí. Agenturní síť WeCan ho uvedla v Bukurešti na výročním setkání Cannual Conference.

WeCan Ranking

WeCan Ranking podle zemí. Jde o procentuální podíl výdajů na reklamu na obyvatele v rámci nominálního HDP dané země. Ranking autoři vydávají za rok, kdy ho zveřejní, ale používají k tomu data za uzavřený předchozí rok

WeCan Ranking

WeCan Ranking podle ukazatelů

Česko má třetí rok po sobě nejsilnější reklamní trh v regionu střední a východní Evropy. Dokládá to nově vydaný výroční žebříček WeCan, index, který vykazuje procento výdajů na reklamu na jednoho obyvatele ve srovnání s nominálním HDP země. Hodnocení WeCan vydává stejnojmenná síť nezávislých agentur z 15 zemí střední a východní Evropy, přičemž žebříček zohledňuje právě státy, kde jednotlivé agentury působí. Poprvé index vyšel za rok 2015, publikován je tak už popáté a má ambici ukazovat, zda je reklamní trh jako hospodářský sektor silnější nebo slabší, než by naznačovala celková ekonomická výkonnost země. V prvních dvou letech 2015 a 2016 index vedlo Slovinsko, od roku 2017 je v čele právě Česko.

„Za pět sledovaných let rostla hodnota hodnocení WeCan v sedmi zemích, konkrétně v Česku, na Ukrajině, v Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Rusku a Litvě. To znamená, že v těchto zemích reklamní trh rozrostl dynamičtěji než ekonomika jako celek. Jedná se o tytéž země, kde výdaje na digitální reklamu už předběhly televizi, což dokazuje, že reklamní ekonomika, stejně jako na západních trzích, se rozvíjí, pokud digitální segment zaujímá náskok před tradičními typy médií,“ uvádějí autoři letošní studie Cannual Report.

Výroční Cannual Report byl letos představen na konferenci WeCan v Bukurešti 7. listopadu

Výroční Cannual Report byl letos představen na konferenci WeCan v Bukurešti 7. listopadu

Výroční Cannual Report byl letos představen na konferenci WeCan v Bukurešti 7. listopadu

Výroční Cannual Report byl letos představen na konferenci WeCan v Bukurešti 7. listopadu

Zpráva shrnuje výsledky reklamního trhu v 15 zemích střední a východní Evropy za období 2014 až 2018 (respektive 2015 až 2019) a obsahuje prognózy trendů na následujících pět let. Kromě údajů o návycích na spotřebu médií a výdajích na reklamu v regionu jsou v publikaci uvedeny články odborníků sítě a dalších vedoucích pracovníků v oboru, jako jsou Agnieszka Kosik, vedoucí Facebooku Polsko, Illés Vadász, průmyslový manažer Google Hungary, Mojca Briščik, prezident festivalu Golden Drum, Ákos Kozák, ředitel Institutu výzkumu trhu GfK Hungária, mediální expert Eduard Krečmar, mediální plánovač Jiří Pudil nebo planner Petr Laštovka z nejstarší české agentury Comtech_Can. Ta je českým zástupce v síti WeCan.

Nejlepší doba online reklamy je právě teď

Celková hodnota výdajů na reklamu v regionu v roce 2018 dosáhla čistých 13,8 miliardy eur, což je o víc než 5 miliard eur víc než před pěti lety, ukazuje zpráva. Uvádí, že se tak stalo díky ekonomické prosperitě a digitálnímu rozvoji.

Celkové reklamní útraty v regionu střední a východní Evropy. Zdroj: Cannual Report

Celkové reklamní útraty v regionu střední a východní Evropy. Zdroj: Cannual Report

Počet lidí v regionu, kteří pravidelně používají internet, od roku 2014 vzrostl o 10 procentních bodů, a inzerenti se rychle přizpůsobili měnícím se zvyklostem v používání médií ve většině zemí. Po rychlém růstu spotřeby online obsahu následovalo prudké zvýšení rozpočtů na digitální reklamu o 104 %. V důsledku toho dosáhly výdaje na online reklamu loni ve střední a východní Evropě čistých 5,7 miliardy eur, čímž překročily výdaje na reklamu v televizi. Jediným mediatypem, který za posledních pět let klesl, byl tisk, a to skoro o třetinu.

Konzumace médií v regionu střední a východní Evropy. Zdroj: Cannual Report

Konzumace médií v regionu střední a východní Evropy. Zdroj: Cannual Report

Reklamní útraty podle mediatypů v regionu střední a východní Evropy. Zdroj: Cannual Report

Reklamní útraty podle mediatypů v regionu střední a východní Evropy. Zdroj: Cannual Report

Inzerenti v zemích Visegrádu byli nejrychlejší v úpravě svých výdajů na reklamu v digitálním věku. Prvním trhem, kde investice do onlinu přesahovaly výdaje na televizi, bylo podle Cannual Reportu Česko, v roce 2015 následovalo Maďarsko, v roce 2016 Litva, v roce 2018 Rusko, Polsko a Ukrajina a očekává se, že brzy se tak stane na Slovensku. „Rusko už je skutečnou digitální supervelmocí a utrácí téměř polovinu celého spendu za online reklamu v regionu,“ uvádí studie.

Do televizní reklamy však inzerenti stále dávají značné částky. V roce 2018 to bylo celkem 5,5 miliardy eur, což je o 14 % víc než pět let před tím. Od roku 2014 je velká obrazovka stále oblíbenější především na jihu regionu, a to jak z hlediska času stráveného sledováním televize, tak z hlediska objemu výdajů na reklamu. První místa „televizního“ žebříčku pevně zaujímají Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Srbsko, Slovinsko a Chorvatsko.