Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Reklamní investice do tisku loni klesly o 8 %, ne o 10 %, opravuje se monitoring inzerce

Reklamní investice do tisku loni klesly zhruba o 8 %, nikoli o 10 %, jak společnost Admosphere monitorující inzerci v tuzemských médiích uváděla původně v lednu. Teď svá čísla sama zpřesnila. Mírné úpravy se tak dotkly i dalších mediatypů - televize, internetu, rozhlasu a venkovní reklamy. V obou případech jde nicméně o ceníkové hodnoty nezahrnující slevy ani bartery, nikoli reálně zaplacené peníze.

Rozdíl u tisku vznikl kvůli spouštění nového systému oceňování tiskové reklamy, který nově umožnil v regionálně mutujících titulech cenově odlišit lokální inzeráty od těch zadaných národně a celostátně. „Při plánovaných kontrolách probíhajících v prvním kvartále tohoto roku se bohužel ukázalo, že nasazení sytému nebylo bezchybné a že došlo k podhodnocení některých tiskových titulů,“ uvedla firma.

Hodnota ceníkového prostoru v mediatypech. Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring internetu: SPIR-Mediaresearch, a.s., ceny TV dle sledovanosti: ATO-Mediaresearch,a.s.). Bez vlastní inzerce. * Internet zahrnuje pouze display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring. ** Rádio nezahrnuje regionální kampaně.

Aktualizovaný přehled hodnoty ceníkového prostoru v mediatypech. Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring internetu: SPIR-Mediaresearch, a.s., ceny TV dle sledovanosti: ATO-Mediaresearch,a.s.). Bez vlastní inzerce. * Internet zahrnuje pouze display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring. ** Rádio nezahrnuje regionální kampaně.

Hodnota ceníkového prostoru v jednotlivých mediatypech.

Ledové údaje o hodnotě ceníkového prostoru v mediatypech. Zdroj: Admosphere, s.r.o. (monitoring internetu: SPIR-Mediaresearch, a.s., ceny TV dle sledovanosti: ATO-Mediaresearch,a.s.). Bez vlastní inzerce. * Internet zahrnuje pouze display reklamu v rozsahu projektu AdMonitoring. Údaj zahrnující další formy on-line reklamy bude znám v průběhu února po skončení každoročního výzkumu SPIRu zaměřeného na odhad inzertního výkonu internetu. ** Rádio nezahrnuje regionální kampaně