Reklamní soutěž Effie má 20 let, zpřísní hodnocení

Jubilejní ročník soutěže v efektivitě přinese dvoukolové hodnocení s validací údajů.

Výkonný předseda Asociace komunikačních agentur Marek Hlavica na Effie 2016 v pražské Lucerně

Výkonný předseda AKA Marek Hlavica na Effie 2016 v pražské Lucerně

Do úterý 22. srpna letos reklamní agentury mohou přihlašovat své kampaně do každoroční soutěže efektivity Effie. Letos probíhá jubilejní 20. ročník, Effie jako každoročně pořádá oborová Asociace komunikačních agentur (AKA), na základě licence, kterou využívají podobné subjekty v řadě dalších zemí po světě. Letošní ročník přinese v Česku přísnější hodnocení.

Červená, oranžová, zelená

Nejvýraznější změnou bude dvoukolový způsob hodnocení prací a důraz na doložitelné výsledky. Předkolo se tak zaměří na validaci předložených tvrdých dat. Agentury specializované na výzkum trhu budou posuzovat, zda předložené výsledky jsou v souladu s jejich zjištěními. Práce budou označeny příznakem (červená, oranžová, zelená), který dá porotě signál, s jakou důvěrou mají k předloženým údajům přistupovat. „Nemůžeme se smířit s vágními daty, jako jsou počty zhlédnutí nebo fanoušků na Facebooku. Proto vydáváme nová, podrobná pravidla, která kladou vyšší nároky na přihlašovatele i na porotce,“ přibližuje Martin Klčo z agentury Leo Burnett, vedoucí pracovní skupiny Soutěže v AKA.

Workshopy o efektivitě

Effie je ve světě platformou, na které se klienti i agentury učí dělat reklamu účinnější. V Česku k tomu letos mají přispět workshopy. První proběhne 27. července a zaměří se na to, jak dělat efektivní reklamu a jak to prokázat právě v soutěžích efektivity. O měření a prokazování efektivity, vztahu efektivity a hodnocení reklamy a dalších tématech pojedná Paul Arnold, zkušený trenér z londýnské pobočky Evropské asociace komunikačních agentur (EACA). Účastníci se také dozvědí, jak koncipovat přihlášku a jaká data bude porota pokládat za relevantní.

Další novinkou má být „grilování poroty“ krátce po vyhlášení výsledků, které letos proběhne ve středu 25. října v pražské Lucerně. Tento workshop bude logicky nejvíc zajímat účastníky soutěže. „Schopnost poroty důvěryhodně obhájit a vysvětlit své rozhodnutí je jedním z nejcennějších přínosů Effie. V některých zemích poroty rozhodují veřejně a zájemci mají možnost sledovat, jak došla k závěru a proč,“ doplňuje Martin Klčo.