Reklamní tvůrci vyloučili Marka Prchala z klubu ADC, argumentují etikou a morálkou

Pro Prchalovo vyloučení hlasovalo na mimořádné schůzi 60 z 61 přítomných členů klubu.

Marek Prchal

Marek Prchal

Vůbec poprvé za 30 let své existence se Art Directors Club, spolek, který sdružuje tuzemské profesionály působící v oblasti reklamy a marketingu, rozhodl vyloučit některého ze svých členů. Čerstvě vyloučeným se stal Marek Prchal, který pracuje pro hnutí ANO a jeho šéfa Andreje Babiše, momentálně jednoho ze dvou finalistů prezidentské volby. „Členové klubu se od jeho aktivit, které souvisejí s kampaní pro prezidentského kandidáta Andreje Babiše, zcela distancují,“ uvedl ve veřejném prohlášení ADC Czech, který Prchala označuje jako „spoluautora komunikace“ Babiše.

„Používat, a k tomu ještě zcela bezostyšně a účelově, marketing a reklamu k šíření lží, strachu a štěpení společnosti je nejenom amorální, ale zároveň i nebezpečné pro budoucí směřování oboru,“ prohlásil předseda klubu ADC David Suda. „I když bychom se měli vzájemně tolerovat, jsme přesvědčeni, že způsob, jakým byla vedena tato prezidentská kampaň, by tolerován být rozhodně neměl. Proto chceme vyslat jasný signál nejen profesním kolegům, ale celé společnosti.“ Prchal se k věci odmítl vyjádřit.

O Prchalově vyloučení rozhodl klub na své středeční mimořádné členské schůzi. Jak pro Médiář uvedla výkonná ředitelka ADC Czech Jana Pokorná Valenčíková, šlo o verdikt většiny členské základny. Klub měl ke včerejšku 83 členů, mimořádné schůze se účastnilo 61 z nich (včetně plných mocí). Při hlasování bylo pro Prchalovo vyloučení 60 členů, proti nebyl nikdo, jeden se zdržel. „Členská schůze je schopna se usnášet za účasti nadpoloviční většiny členů spolku,“ doplnila Pokorná Valenčíková.

„Návrh vznikl z debaty v rámci výboru ADC,“ uvedla výkonná ředitelka klubu na dotaz, kdo vyloučení inicioval, respektive navrhl. Ve výboru podle webu ADC vedle předsedy Sudy zasedají Michaela Brůhová, Klára Javůrková, Miky Karas, Markéta Kolodžejová, Klára Palmer, Pavel Wilhelm Přibyl, Martin SvetlíkRade Šaptovič. „Jako první krok se navrhlo zaslání výzvy Marku Prchalovi k dobrovolné rezignaci. A v případě, pokud nerezignuje, jako druhý krok svoláme mimořádnou členskou schůzi, jejíž agendou bude hlasování o vyloučení Marka Prchala, a to z důvodu, že poškozuje dobré jméno spolku, čímž nenaplňuje povinnosti člena a jeho profesní činnost je v rozporu s posláním spolku a ohrožuje zájmy spolku.“ O tom, zda se takto navržený postup zrealizuje, se podle výkonné ředitelky na výboru ADC hlasovalo, přičemž sedm členů bylo pro a dva se zdrželi. Výzvu k rezignaci dostal Prchal o minulém víkendu. „Potvrdil, že nemá důvod z klubu vystupovat. Z toho důvodu byla svolaná mimořádná členská schůze,“ uzavírá výkonná ředitelka ADC Czech. Samotný klub v prohlášení uvádí, že Prchalovo „členství v ADC bylo již několikrát diskutováno, avšak způsob, jakým je vedena nynější kampaň, překračuje dle členů ADC nejen profesionální, ale i etické hranice“.

Klub reklamních profesionálů též připomněl, že politická reklama není v Česku dosud nijak regulována. Členové spolku, který vznikl v roce 1993, se nyní „zavázali k sestavení etického kodexu politické reklamy a k iniciování odborného diskurzu, který by pomohl definovat hranice čestného a poctivého marketingu politických kampaní“, stojí v prohlášení ADC Czech. „Ty, na rozdíl od komerční marketingové komunikace, dosud nespadají pod žádný kontrolní orgán, i navzdory obrovským dopadům na společnost,“ doplňuje spolek.

Marek Prchal je známý především jako autor komunikace ANO a Babiše samotného na sociálních sítích. Jakou konkrétní roli má v probíhající prezidentské kampani, respektive kdo jsou hlavní autoři Babišovy strategie v aktuální volbě (včetně billboardů s hesly Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš. nebo Generál nevěří v mír s dovětkem Volte mír. Volte Babiše), hnutí ANO na dotazy Médiáře nespecifikovalo. Jako šéfka aktuální Babišovy prezidentské kampaně vystupuje Tünde Bartha, s níž Babiš v případě vítězství počítá na místo hradní kancléřky. Jako jeden z členů Babišova marketingového týmu se v televizi po prvním kole ukázal Daniel Köppl, jinak též člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, právě za ANO. „Na té kampani nepracuji,“ tvrdil poté. Místopředsedkyně sněmovny za Piráty Olga Richterová nicméně v pondělí uvedla, že navrhne členům volebního výboru, který má v gesci média, aby doporučili sněmovně Köpplovo odvolání z rady. Samotná rada pro vysílání na své včerejší schůzi došla k tomu, že svým angažmá v Babišově marketingovém týmu mohl Köppl porušovat zákon o rozhlasovém a televizním vysílání a být ve střetu zájmů. „Mohla být narušena jeho nestrannost a nezávislost jako člena rady, popřípadě i zpochybněna důvěra v nezávislost a nestrannost rady jako celku,“ uvedl v tiskové zprávě předseda RRTV Václav Mencl. Na Köppla přišlo radě osm podání, ta je postoupí sněmovně. Volební výbor se má věcí zabývat na svém zasedání plánovaném na čtvrtek 2. února.

Proti Babišově kampani se vymezil i PR Klub

Etická pravidla platná pro profesionály v oboru public relations dnes připomněl PR Klub, který sdružuje přes 300 pracovníků právě z public relations. „Způsob vedení prezidentské kampaně ze strany týmu Andreje Babiše vzedmul vlnu otázek a volání po vymezení se vůči praktikám, které používá. Nejsilněji rezonuje záměrné vyvolávání strachu, používání zavádějících informací a celkově to, že takový způsob vedení kampaně dále prohlubuje štěpení společnosti,“ konstatoval výkonný výbor PR Klubu v čele s předsedou Pavlem Vlčkem. Nato odkázal na etický kodex Mezinárodní asociace public relations IPRA, který PR Klub převzal, a na Helsinskou deklaraci. „Pokud se někdo rozhodne pro ‚nečestné a nesportovní‘ praktiky jdoucí za rámec nastíněných etických pravidel, nelze na něho nahlížet jako na profesionála a neměl by se ani nazývat profesionálem v oboru public relations. Pokud nějaká organizace takového jedince zaměstná nebo najme, měl by to být červený vykřičník, že se nejedná o subjekt dodržující pravidla fair play,“ prohlásil PR Klub.

„V politické komunikaci bohužel ‚házení špíny‘, používání zavádějících informací a neférových praktik často rozhoduje volby a páchá hluboké škody na společnosti. Protože část lidí si řekne, že když ‚oni mohou‘, my můžeme také. Nepřímo se tak nastavuje míra toho, co jsme ochotni akceptovat. Je na čase si uvědomit, že pravidla pro férovou a etickou komunikaci máme, jen je třeba je vyžadovat – také a možná především – právě v politické komunikaci. Jako profesní organizace se vůči takovému jednání vymezujeme a jednoznačně deklarujeme, že nemůže být pokládáno ani za profesionální, ani etické. Zahájíme proto jednání o kultivaci komunikace s politickou reprezentací a o tom, zda vnímá potřebu dodržovat pravidla hry, aby se jejich komunikační týmy právem mohly řadit mezi ty profesionální.“

Pro úplnost: Marek Prchal je někdejším kmenovým sloupkařem Médiáře