Retailové produkty ve Sberbank řídí Gabriela Brůhová

Ruská banka Sberbank změnila v Česku vedení v oblasti retailu, kterou nově řídí Gabriela Brůhová, a také v oblasti firemního bankovnictví. To povede Filip Záhořík, který do Sberbank přichází ze Citibank.   

Gabriela Brůhová

Gabriela Brůhová

Gabriela Brůhová působí ve Sberbank od roku 2014, nově vede tým Produktů pro občany a drobné podnikatele, ke kterému bylo začleněno i oddělení řízení vztahů se zákazníky (CRM). Sloučením obou oblastí tak od dubna 2017 vznikl nový tým Retailové produkty & CRM. „Cílem této změny je zejména efektivní propojení rozvoje produktů a produktové nabídky se znalostí klientských potřeb a chování,“ komentuje změny Jiří Antoš, člen představenstva Sberbank zodpovědný za retailové bankovnictví.

Filip Záhořík

Filip Záhořík

Filip Záhořík řídí od poloviny března ve Sberbank nově ustavenou divizi Produktový management & transakční služby. Odpovědný je v čele této divize za řízení produktů, transakční služby, dokumentární platby, exportní a obchodní financování. „Jeho úkolem bude výrazně inovovat naši produktovou nabídku hlavně v oblastech cash managementu a trade finance. Významně by měl přispět i k vývoji našeho nového multikanálového bankovnictví,“ uvedl Miroslav Lukáč, člen představenstva Sberbank zodpovědný za korporátní a investiční bankovnictví.