RF Hobby redesignuje časopis 21. století Junior

Vlevo nová a vpravo dosavadní podoba časopisu 21. století Junior

Vlevo nová a vpravo dosavadní podoba časopisu 21. století Junior

Magazín 21. století Junior vydavatelství RF Hobby prošel po 13 letech na trhu obsahovou i grafickou proměnou. Od středy 7. srpna je na trhu první vydání v novém grafickém konceptu s novým logem. „Především měníme už překonaný koncept zaměřený na zajímavosti z různých oblastí lidské činnosti na koncept nový, víc edukativní, avšak v duchu hesla, že i vzdělávání může být zábava,“ uvádí RF Hobby.

Jedná se o nejrozsáhlejší a nejzásadnější zásah do podoby časopisu za celou dobu jeho existence. Změna jde ruku v ruce s dlouhodobě plánovaným posunem ke starším čtenářům. Nový Junior chce kromě dětí oslovit rodiče, kteří svým potomkům chtějí dopřát kvalitní podněty pro jejich znalostní rozvoj.

„Chceme náctiletým čtenářům významně rozšířit vědomosti získané ve škole a prohloubit jejich zájem o tematické oblasti zaměřené na vědu, technologie, či vesmírný výzkum. Přibližujeme jim významné vědecké objevy v souvislostech a poutavou komiksovou formou vysvětlujeme události, které k nim vedly. Vedle toho neopomíjíme ani ucelená témata z oblasti lidského zdraví, přírody a historie,“ přibližuje nová šéfredaktorka Juniora Jaroslava Balleková.

Rozsah 70 stran, dvouměsíční periodicita i cena 76,90 Kč zůstává.