V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

„Říkají nám, abychom spolupracovali“

Čím dál častější bude spolupráce víc marketingových agentur pro jednoho klienta. Požadavků na dovednosti agentur přibývá, přitom u klientů bývá problém s jejich vedením.

Pravda o kočkách a psech

„Spolupracujte, říkají. Snažíme se. Ale je to těžší a těžší. Musíme se naučit nové dovednosti ve spolupráci. Klient málokdy vytváří prostředí, ve kterém je možná efektivní spolupráce mezi agenturami. Klienti musí určit lídra, jinak to nefunguje,“ říkají agentury v další části studie o vztahu marketingových oddělení a jejich agentur.

Spolupráce mezi různými agenturami pracujícími pro jednoho klienta je pro marketéry důležité a aktuální téma. Je to také jeden z nejsložitějších úkolů. Je to výzva, která nabývá na důležitosti s tím, jak se agentury a kanály stále víc fragmentují. Nicméně existuje řada příkladů, kde spolupráce mezi agenturami fungovala efektivně. Ze strany klientů je klíčová iniciativa a transparentnost, zatímco agentury se potřebují nastavit na týmový přístup při spolupráci s dalšími agenturami a disciplínami.

Čtěte čtvrtý díl unikátní studie o vztahu marketingových oddělení a jejich agentur.

Co říkají agentury

Co říkají agentury

Stanovte jasné role a zodpovědnosti, rozdělte rozpočet a poskytněte nástroje, které umožní všem agenturám pochopit, na čem pracují ostatní. To je to, co agentury potřebují nejvíc – a rozhodně to není nerozumná žádost. 

Klient musí převzít vedení

Většina ředitelů agentur věří, že klient musí mít vedoucí roli v procesu spolupráce mezi svými agenturami, je to jediný způsob, jak nastavit efektivní základ pro spolupráci.

Z tohoto důvodu je efektivní zadávání a průběžná podpora klíčem k vytvoření prostředí, které umožní agenturám, aby spolu efektivně pracovaly a byly na stejné straně. Kromě toho je důležité vybavit projektového nebo brand manažera nástroji a dovednostmi potřebnými pro efektivní řízení agenturních týmů.

Přiřaďte role a odpovědnosti

Absolutní požadavek je jasně přiřadit role a odpovědnosti mezi agentury, a také rozdělit rozpočet. Pokud jsou tyto hranice jasné, většina ředitelů věří, že je spolupráce možná, a sami mají zkušenost s pozitivními výsledky. Vedoucí agentura by pak měla být zodpovědná za vytvoření strategického a hlavního kreativního nápadu, a měla by být podporovaná agenturami z ostatních oblastí. Vedoucí agentura musí být inkluzivní, organizovaná, ale ne diktátorská. Respektování jejich území a hranic musí být klíčovým prvkem úspěchu a agentury, které porušují tuhle dohodu, by neměly nadále spolupracovat.

Poskytněte nástroje pro spolupráci

Brand manažeři musí být při sdílení informací otevření a mluvit jasně o tom, na čem každá agentura pracuje, ideálně i s využitím jednoduchých online nástrojů na sdílení informací. Technologie učinily sdílení a spolupráci jednodušší, proto se po marketérech chce, aby používali dostupné nástroje, zvláště pokud je pro ně spolupráce hlavní prioritou. Také by se měli snažit o odstranění jakýchkoliv provozních překážek, které by mohly ztížit účinnou spolupráci mezi agenturami.

Co na to marketingoví ředitelé

Co na to marketéři

Nastavení efektivní spolupráce mezi agenturami je jedním z největších požadavků, který jsem od marketérů slyšel. A je to také jejich klíčová priorita. Marketéři vědí, že se musí ujmout vedení, ale nestačí mít pouze dobrý úmysl. Je potřeba vytvořit a podporovat kooperativní prostředí, poskytnout nástroje a ocenit agentury za efektivní spolupráci.

Priorita pro marketéry

Marketéři považují spolupráci mezi agenturami za prioritu, ale současně i zásadní výzvu způsobenou vznikem a fragmentací dalších komunikačních kanálů. To vede k nejasnostem ohledně zodpovědností jednotlivých agenturních disciplín, zejména pak v oblasti digitální komunikace, sociálních médií a aktivace. Sociální média dnes nabízejí kreativní, digitální, PR i mediální agentury. Vlastní konkurenceschopnost agentur a touha maximalizovat svůj podíl na rozpočtu není tím správným prostředkem pro úspěšnou spolupráci.

Vědí, že musí převzít vedení

Většina marketérů věří, že musí řídit spolupráci a jasně stanovit, jakou mají jednotlivé agentury zodpovědnost a jak je rozdělený celkový rozpočet. Na úvodní schůzce musí být přítomný top management agentury a pochopit roli své agentury. Agentury by měly opět jasně komunikovat svou hlavní přidanou hodnotu, aby marketéři věděli, jakou specializaci a dovednost mohou nabídnout. Také je potřeba, aby se stali vynikajícími projektovými manažery.

Poskytnout pomoc a měřit výkon

Marketéři, kteří cítí, že se spolupráce mezi agenturami ubírá tím správným směrem, se zároveň nebojí zeptat, jestli agentury nepotřebují pomoc nebo asistenci, aby tak zajistili hladké procesy a efektivní spolupráci. Řada marketérů také zahrnuje spolupráci mezi své metriky v systému hodnocení agentur. Současně vytvářejí prostředí, ve kterém funguje oboustranná zpětná vazba a ne strach z obtížných rozhovorů. Jsou si vědomi, že spolupráce je klíčovou prioritou, a nebojí se učinit kroky k neustálému zlepšování tohoto procesu.

Tři tipy co s tím

Nečekejte, že to skončí

Ne, neskončí a spolupráce mezi agenturami bude ještě komplexnější vzhledem k fragmentaci kanálů a agentur. Agentury, které se umí nejlépe zorganizovat ve smyslu sebedisciplíny, interních procesů a dělání základů správně budou mít velký náskok. Ti, kteří mohou úspěšně dokázat, že spolupracují s agenturami z jiných disciplín, budou odměněni. Je to jedna z největších žádostí od marketérů a jsou připraveni odměnit ty, kdo se ujmou vedení v této náročné výzvě.

Ujměte se vedení a berte to vážně

Marketingoví ředitelé vědí, že se musí ujmout vedení ve spolupráci agentur, přidělit úlohy a zodpovědnosti a rozdělit rozpočet. Tím to však nekončí, nestačí pouze nastavit systém. Ujistěte se, že vaši brand manažeři mají schopnosti, kapacity a nástroje, aby spolupráci zefektivnili. Použijte technologie pro lepší sdílení znalostí, udržujte komunikaci jasnou a inkluzivní. Určete si to jako svou prioritu a vyčleňte prostředky, aby to fungovalo.

Zeptejte se, jakou od nás potřebujete pomoc

Je tak těžké požádat o pomoc? Někdy se zdá, že brand manažeři mají pocit, že mohou pověřit agenturu, odejít a vrátit se za dva týdny. Co v případě, kdy se agentura potýká s načasováním, zdroji,  rozpočtem a spoluprací s ostatními? Talentovaný marketingový ředitel nebo brand manažer se nebojí zeptat, jakou potřebují pomoc. Chápou, že agentura je zdrojem, který pomáhá brand manažerovi uspět, a je v jejich zájmu pomoct jim splnit výzvu, která jim byla zadána.

Chcete-li se o studii dozvědět víc, kontaktujte autora na marklcichon@gmail.com.