V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Rodina Čepických uvedla Prďáckej časák

Čtvrtletník v nákladu 5.000 výtisků se věnuje životnímu stylu, vztahům či přírodě.

Vydavatelé Čepičtí s náhledy nového čtvrtletníku

Vydavatelé Čepičtí s náhledy nového čtvrtletníku

V nákladu 5.000 výtisků dnes vyšlo první číslo dětského čtvrtletníku Prďáckej časák. Stojí 59 Kč. Úvodní vydání jde adresně dvěma stovkám těch, kdo si ho dopředu objednali, včetně zájemců ze Slovenska, Austrálie a Ameriky. Titul je k dostání v distribuční síti PNS, v prodejnách Brána k dětem, ve vybraných obchodech zdravé výživy. Předplatné zajišťuje Send. Čtvrtletník vydává na vlastní náklady rodina Čepických, tedy manželé Markéta Čepická Daňhelová a Miroslav Čepický.

Čepická Daňhelová dřív pracovala jako redaktorka a moderátorka v České televizi a na Primě, poslední rok a půl je hlavní editorkou měsíčníku Pravý domácí časopis, který vydává čelákovické vydavatelství Propolis v nákladu 10.000 výtisků. Čepický byl v minulosti redaktor Hospodářských novin a na Aktuálně.cz a pak ředitel komunikace mobilního operátora Vodafone, v současnosti je spoluzakladatelem PR agentury I’m PR.

Prďáckej časák

Prďáckej časák

Maskotem a „šéfredaktorem“ časopisu je „pan Prďák“, ilustrovaná postavička vzhledu pružinky s barevným kloboukem na hlavě.

Časopis se tematicky věnuje „tvoření, lásce k přírodě, k druhým i sobě samým, pomáhání, zdravému životnímu stylu či spravedlivému obchodu“. Kromě tištěné existuje i internetová podoba. V prvním čísle jsou články o hledání vlastního talentu, dětské józe, kompostování, pečení domácího chleba či o hořkém příběhu sladké čokolády.