Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Rozhlas chce o 5 % vyšší poplatek kvůli digitalizaci

Veřejnoprávní rádio navrhuje vybírat od koncesionářů o 101 milionů Kč ročně víc.

Majitelé rozhlasových přijímačů by brzy mohli začít platit za přijímače víc. Český rozhlas totiž navrhuje navýšit koncesionářký poplatek, jako jednu z možností, jak v následující desetiletce financovat přechod ze stávajícího analogového na technicky vyspělejší digitální signál. O zvýšení poplatku mluvil ekonomický náměstek veřejnoprávního podniku Michal Kolidandr už v lednu, když Radě Českého rozhlasu představoval svou koncepci digitalizace, dnes na semináři o digitálním rádiu přidal konkrétní představu. „Je nutné vyřešit financování souběžného vysílání: zvýšením rozhlasového poplatku o 5 % a jeho účelovým vázáním na digitalizaci, plánovanou rozpočtovou ztrátou krytou z vratky DPH, úpravou zákona o DPH s možností uplatnit nárok na odpočet DPH, účelovou státní dotací,“ uvedl rozhlas následně v oficiální zprávě.

Letos rozhlas plánuje hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 2,233 miliardy Kč. Z koncesionářských poplatků má přitom jít 2,029 miliardy. Zvýšení o 5 % by v tomto kontextu znamenalo na výnosech z poplatků plus zhruba 101 milionů. Momentálně se za přijímač platí 45 Kč měsíčně (domácnosti jednou, firmy za každý přijímač zvlášť), v tomto případě by navýšení o 5 % znamenalo povinnost nově platit přes 47 Kč.

Koliandr v lednu před radou poskytl bližší pohled na ekonomiku digitalizace. Český rozhlas nyní šíří své stanice digitálně fragmentarizovaně, ve zkušebních sítích ve vybraných částech republiky, vesměs zdarma. Za řádně šíření signálu se bude samozřejmě platit. První krok digitalizace, tedy pokrytí největších aglomerací, přijde podle vedení rádia na 25 milionů Kč ročně, 40% pokrytí pak na 30 milionů ročně, 80% pokrytí 75 až 80 milionů ročně, stejně pokrytí digitálem jako je nyní VKV by mělo stát 140 milionů Kč za rok.

„Po dobu souběhu s analogovým vysíláním budou tyto náklady částečně vynaloženy paralelně a je třeba pro ně najít zdroje financování. Ty vidíme základní čtyři. Prvním je dočasné nebo trvalé zvýšení koncesionářského poplatku, jehož výnos by byl alokován pro potřeby digitalizace. Druhá možnost je, že Český rozhlas dostane ve známé kauze DPH navrácenu tuto daň, pak jsme ochotni investovat část vrácené částky ve formě rozpočtové ztráty na rozvoj digitální vysílání. Třetí varianta je, že se změní zákon o DPH a rozhlas nebude povinen účtovat nákladovou DPH. Čtvrtá možnost je sice teoretická, ale uvádíme ji, je to účelová státní dotace na rozvoj digitálního vysílání,“ popsal v lednu náměstek Koliandr.