Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Rozhlas podepsal s odbory kolektivní smlouvu pro rok 2014

Vedení Českého rozhlasu a zástupci odborových organizací, které ve veřejnoprávním rádiu působí, dnes podepsaly tzv. Krátkodobou část kolektivní smlouvy platnou na rok 2014. Krátkodobá část, která se uzavírá každý rok, má dvě části: mzdovou a sociální.

Mzdová oblast zajišťuje základní principy odměňování, usměrňování mzdových prostředků, pracovní příplatky, splatnost mzdy a stanovení výše náhrad mzdy. Sociální oblast se věnuje tvorbě Sociálního fondu, příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění, stravování, zdravotní péči nebo vzdělávání zaměstnanců.

„Projednávání této smlouvy s odbory proběhlo v pozitivním duchu,“ prohlásil generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

„Zavázali jsme se, že společně vypracujeme a zrevidujeme politiku odměňování s platností od roku 2015 a zpřesníme definice základních oblastí činností a klíčových odpovědností v Katalogu profesí. Zároveň jsme se dohodli, že v tomto roce bude realizován pilotní projekt ročního hodnocení zaměstnanců, které bude podkladem pro jejich další profesní, pracovní i mzdový rozvoj.“

Osobní náklady jsou významnou položkou víc než dvoumiliardového rozpočtu Českého rozhlasu. V roce 2012 činily celkem 829,4 milionu Kč. Průměrný počet zaměstnanců byl přitom 1.415 a průměrná měsíční mzda tehdy vzrostla o 3 % na 33.867 Kč. V rozpočtu na letošní rok Český rozhlas počítá s nárůstem osobních nákladů o 4 % na 925,5 milionu Kč.