Rozhlas pro rok 2019 rozpočtuje 2,291 miliardy Kč

Český rozhlas bude v roce 2019 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem s příjmy a výdaji ve výši 2,291 miliardy Kč. Bude to o 38,3 milionu víc než letos, což je nárůst o 1,7 %. Rozpočet na středečním zasedání v Hradci Králové jednomyslně schválila Rada Českého rozhlasu. V roce 2019 veřejnoprávní rozhlas podle generálního ředitele René Zavorala neplánuje rušení stanic ani vznik nových. Má jich celkem 23.

Hlavní část příjmů rozhlasu tvoří koncesionářské poplatky, jejichž výběr by měl v roce 2019 vzrůst o 19 milionů Kč na 2,09 miliardy. Vyšší výběr Český rozhlas očekává hlavně od podnikatelských subjektů, což podle vedení rozhlasu mimo jiné odráží lepší ekonomickou situaci v Česku. Výnosy z obchodních aktivit se budou pohybovat na úrovni 85 milionů Kč, což je stejně jako letos.

Nejvýznamnější položkou ve výdajích jsou osobní náklady, které by se měly příští rok snížit asi o 20 milionů Kč na 961 milionů. Pokles umožnilo letošní zrušení 116 pracovních míst, které přineslo úsporu 63 milionů. Všech 116 zaměstnanců odešlo dohodou. Víc než polovinu z ušetřených peněz dá rozhlas v roce 2019 na zvýšení mezd. Přidáno by měli dostat všichni zaměstnanci s platem do 50.000 Kč. Od ledna tak dostane přidáno 90 % z nynějších 1.420 zaměstnanců rozhlasu.

V rozpočtu není zahrnuta žádná finanční rezerva. „Pokud by během roku 2019 nastala nějaká mimořádná událost, bylo by nutné tuto situaci a s ní vzniklé vícenáklady řešit z úspor vytvořených v průběhu roku, popřípadě restriktivními opatřeními v programových i servisních divizích a realokací plánovaných finančních prostředků,“ uvádí rozhlas.

Významnou změnou ve zpravodajství bude podle Zavorala přechod na nový redakční systém. Rozhlas také hodlá příští rok obnovit post zpravodaje ve Varšavě. Nové zpravodaje bude hledat pro Moskvu, Berlín a Blízký východ. Důležitým úkolem příštího roku bude podle Zavorala zastavení klesající poslechovosti stanice Dvojka.

Na investice chce rozhlas v příštím roce dát 140 milionů Kč. Mezi ty hlavní bude patřit pořízení nového redakčního systému, obnova IT technologií či nákup přenosových vozů pro Prahu a Plzeň. Rozhlas také bude investovat do rekonstrukce své budovy v Brně, vybudování Radiokavárny na Vinohradské 12 a do projektové dokumentace pro rekonstrukci nově zakoupené budovy v Olomouci. Náklady na budoucí vlastní rekonstrukci v Olomouci, která by mohla začít na začátku roku 2020, rozhlas odhaduje na 55 milionů Kč. Chystá se též projekt MujRozhlas.cz, tedy digitalizace archivu včetně vývoje nového software, nebo nákup přenosových vozů s digitálním záznamem pro Prahu a Plzeň. „V neposlední řadě se na rok 2019 plánuje nákup hudebních nástrojů pro Symfonický orchestr Českého rozhlasu, nákup licencí především pro hudební tvorbu i rozvoj elektronické spisové služby.“

Český rozhlas by v příštím roce chtěl jako zbytný majetek prodat zámek v Přerově nad Labem, který se snaží prodat už několik let. O prodeji by chtěl rozhlas jednat se Středočeským krajem, který měl v minulosti o zámek zájem. Možný výnos z prodeje zámku vedení rozhlasu do rozpočtu roku 2019 nezařadilo.

Letošní hospodaření Českého rozhlasu podle Zavorala skončí v kladných číslech. To podle něj umožnilo zaměstnancům rozhlasu v letošní listopadové mzdě vyplatit mimořádnou roční odměnu ve výši 25 % z měsíční výplaty, nejméně šlo o 10.000 Kč.

Rozpočet nákladů a výnosů Českého rozhlasu na rok 2019

Rozpočet na rok, v tisících Kč 2018 (púvodní) 2019 rozdíl %
Výnosy z rozhlasových poplatků 2.074.605 2.093.810 19.205 100,9
Výnosy z reklamy a sponzoringu a ost. obch. aktivity 85.000 85.230 230 100,3
Výnosy ze zahraničního vysílání 27.750 27.750 0 100,0
Ostatní tržby z prodeje služeb 22.358 25.943 3.585 116,0
Zúčtování fondu digitalizace 30.500 41.000 10.500 134,4
Ostatní provozní výnosy 8.905 6.965 -1.940 78,2
PROVOZNÍ VÝNOSY celkem 2.249.118 2.280.698 31.580 101,4
FINANČNÍ VÝNOSY 3.882 10.602 6.720 273,1
MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY 0 0 0 -
CELKOVÉ VÝNOSY 2.253.000 2.291.300 38.300 101,7
Náklady na materiál 28.899 27.645 -1.254 95,7
Náklady na služby 903.414 912.200 8.786 101,0
Náklady na provoz 66.129 61.372 -4.757 92,8
Osobní náklady 981.800 961.400 -20.400 97,9
Daně a poplatky 23.393 136.947 113.554 585,4
Ostatní provozní náklady 174.400 174.144 -256 99,9
Nedaňové náklady 13.921 13.249 -672 95,2
PROVOZNÍ NÁKLADY celkem 2.191.956 2.286.957 95.001 104,3
FINANČNÍ NÁKLADY 1.344 4.343 2.999 323,1
MIMOŘÁDNÉ NÁKLADY 59.700 0 -59.700 -
CELKOVÉ NÁKLADY (bez daně z příjmů) 2.253.000 2.291.300 38.300 101,7
Výsledek hospodaření před zdaněním 0 0 0 -
Daň z příjmů 0 0 0 -
Výsledek hospodaření po zdanění 0 0 0 -

Zdroj: Český rozhlas

Sdílejte