Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Rozhlas rozjíždí akci proti neplatičům

Veřejnoprávní rádio si vytipovalo 82.000 domácností, jež bude chtít přimět platit 45 Kč měsíčně. Může tím získávat až 44 milionů ročně.

Akci proti neplatičům řídí šéfka odboru rozhlasových poplatků Dana Francová. Foto: Český rozhlas

Akci proti neplatičům řídí šéfka odboru rozhlasových poplatků Dana Francová. Foto: Český rozhlas

Veřejnoprávní Český rozhlas přichystal „agresivní akci“ proti těm, kteří mu nehradí zákonem předepsaný měsíční poplatek. Na zasedání Rady Českého rozhlasu to dnes řekla ředitelka odboru rozhlasových poplatků Dana Francová. Razantní strategii původně zaměřenou na 107.000 domnělých neplatičů z řad fyzických osob nakonec překvalifikoval na „aktivní“ postup proti 82.000 z nich.

Rozhlas si je vytipoval porovnáním své databáze s databázemi dodavatelů energie - podle zákona je totiž každý odběratel elektřiny považován za majitele rozhlasového přijímače, pokud čestně neprohlásí, že jej nemá. V databázích distributorů elektřiny přitom vycházel z toho, že jsou evidovanými poplatníky České televize (rozhlas a televize rovněž mohou databáze sdílet, dovoluje to zákon).

Teoreticky by rozhlas mohl nově získávat přes 44 milionů Kč ročně - to kdyby žádný ze záznamu nebyl duplicitní a zároveň kdyby se přihlásili všichni oslovení.

Rozhlas údajné neplatiče písemně osloví ve dvou vlnách - nejdřívv pondělí 11. srpna obešle 60.000 z nich, po měsíci zbylých 22.000. „Nejdeme do minulosti, jdeme do budoucnosti. Vyzveme lidi, aby si zkontrolovali, jestli mají být plátci poplatku, anebo aby zaslali čestné prohlášení, že přijímač nemají,“ popsala Francová. Pokud se oslovení do 10. listopadu neozvou, přijdou upomínky s žádostí zaplatit přirážku 5.000 Kč za to, že dotčyčný nesplnil evidenční povinnost. Pokud by platba nepřišla ani poté, došlo by na soudní vymáhání.

Původně se uvažovalo, že u 107.000 případů se bude vyžadovat doplacení zpětně od roku 2011, tedy od tzv. analogové tmy v Česku, tedy vypnutí posledního analogového televizního přijímače, a to včetně pokuty 5.000 Kč za předchozí nepřihlášení se. Upustilo se od toho ale, a to na radu právníků, kteří rozhlas varovali, že by to vzbudilo negativní reakce, spory o promlčení lhůt nebo účetní problémy.

Podle současného zákona o poplatcích se za rozhlasový přijímač považuje třeba rádio, radiobudík, autorádio, minivěž, počítač nebo notebook, který má tuner, dále televizor se set-top-boxem nebo tunerem nebo s příjmem programů kabelové televize.

Koncesionářské poplatky tvoří stěžejní příjem Českého rozhlasu, ten z nich získává přes 90 % svých výnosů.