Rozhodnuto: sledovanost televizí bude dalších 5 let měřit Mediaresearch

Ve veřejné zakázce o objemu 300 milionů Kč na dodávku klíčových dat pro televizní trh je jasněji: v letech 2013 až 2017 je bude zajišťovat společnost Mediaresearch, jejich stávající dodavatel. Výběr vítěze dnes formálně dokončila oborová asociace televizí a reklamních zadavatelů.

„Jednatelka Asociace televizních organizací ing. Vlasta Roškotová, jakožto statutární orgán ATO, podepsala dnes rozhodnutí o výběru nabídky na Projekt elektronického měření sledovanosti televizního vysílání na léta 2013-2017,“ informovala asociace doslova.

ATO rozhodla na základě doporučení hodnotící komise, která se detailně seznámila s nabídkami čtyř zájemců o peoplemetrové měření (GfK Czech, ACNielsen Czech Republic, TNS AISA a Mediaresearch).

V průběhu své činnosti vyřadila komise dva uchazeče pro formální nedostatky, třetí pak nesplnil zadávací podmínky upravující nejvýše přípustnou nabídkovou cenu. Hodnotící komise už před dvěma měsíci doporučila zadavateli k přijetí nabídku společnosti Mediaresearch, která jako jediná splnila veškeré podmínky stanovené ATO a předepsané zákonem o veřejných zakázkách.

To se ale nelíbilo televizi Nova, ta proto předevčírem, v pondělí 21. listopadu na valné hromadě ATO navrhla zadávací řízení zrušit. Neuspěla, protože ostatní 3 řádní členové (Česká televize, Prima a Asociace komunikačních agentur) byli proti. Proto dnes ATO o výběru s konečnou platností rozhodla.

Sdílejte