Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

„Rozpočet chybí.“ AKA kritizuje tendr Unipetrolu

Jde o mrhání silami a časem na obou stranách, odmítá sdružení, jak firma vybírá agenturu.

Probíhající výběrové řízení skupiny Unipetrol na kreativní agenturu pro všechny její značky se stalo předmětem kritiky Asociace komunikačních agentur (AKA). Stavovskou organizaci několik jejích členů upozornilo, že tendr není v souladu s profesionálními standardy. AKA se následně proti řízení ohradila, informovala o tom své členské agentury a doporučila jim, aby zvážily, zda se ho účastnit. „Požadavky zadavatele jsou enormní, zatímco zadání neobsahuje elementární náležitosti,“ konstatuje výkonný ředitel AKA Marek Hlavica. „Je s podivem, že tak významný zadavatel hledá dodavatele způsobem, který stěží naplní jeho očekávání. Jde o mrhání silami a časem na obou stranách. A toho jistě nemá Unipetrol nazbyt, když nenašel čas na iniciativu AKA odpovědět,“ doplnil.

Co má AKA proti tendru Unipetrolu

U tendru Unipetrolu vyzval zadavatel výrazně větší počet agentur, než doporučuje Férový tendr a následně deklaroval, že se jedná o otevřený tendr. Vzhledem k rozsahu je tento princip nevhodný jak pro zadavatele, který riskuje obdržení nabídek od subjektů neschopných pokrýt potřeby zadavatele, tak i pro agentury, které nesou vysoké riziko zbytečného plýtvání prostředků na přípravu nabídky s obrovským rozsahem.

Rozpočet zcela chybí. I v upřesňujících informacích Unipetrol uvádí, že nesdělí výši rozpočtu, a to i přesto, že hodlá posuzovat kvantitativní výsledky, která mají navržená řešení dosáhnout. Přičemž tyto očekávané výsledky jsou zcela závislé na výši investic. Zadání nedává smysl a není možné jej naplnit.

Možnost osobního debriefu zadavatel zcela vylučuje bez odůvodnění. Vzhledem k rozsahu zadání je tento postup zcela nestandardní a nevhodný. Tento krok budí dokonce podezření, že tendr je vypsán za jiným účelem, než je výběr dodavatele. Osobní prezentace je na jedné straně kritériem hodnocení, na druhé ji Unipetrol připouští až v druhém kole tendru.

Hodnotící kritéria nejsou transparentní. Unipetrol uvádí jako hodnotící kritéria posouzení zaslané nabídky reference uchazeče, osobní prezentaci (která však není možná v první fázi tendru), porovnání cenových nabídek (kde například budete hodnotit dosaženou návštěvnost na webu, ale bez stanovení budgetu). Váha jednotlivých hodnotících kritérií ani způsob hodnocení stanoven není.

Není jasné, kdo bude hodnotit předložené nabídky.

Požadavky na nabídku jsou co do rozsahu obrovské. Požadavek na počet kreativních výstupů je nad rámec běžných zvyklostí, pro vícero brandů a v širokém spektru služeb (od vánočních dárků přes spotřebitelské soutěže a návrh nového loga nebo zvýšení návštěvnosti webu).

Není ani po upřesnění zřejmé, zda je cílem výběr jednoho strategického dodavatele či více. Přesto zadání neumožňuje, aby uchazeči podali jen dílčí nabídku, například na jeden brand.

Zdroj: prohlášení AKA

Médiář dnes požádal Unipetrol o reakci na tiskové prohlášení AKA. „Výběrové řízení na kreativní agenturu jsme pečlivě připravili s cílem být maximálně transparentní a otevření vůči jakémukoliv zájemci, který by chtěl dodávat své služby.  Nechtěli jsme dělat subjektivní preselekci, a proto jsme dali prostor většímu počtu agentur a termín odevzdání jsme stanovili na dva měsíce,“ odpovídá Aleksandra Skalska, ředitelka marketingu skupiny Unipetrol. „Celý proces je navíc koordinován s firemním oddělením nákupu, které během roku uskuteční podle přesně daných pravidel desítky tendrů. Během tendru průběžně odpovídáme na dotazy agentur. Věnujeme se tedy i podnětům od AKA a detailně se jimi zabýváme. Naši odpověď odešleme asociaci v následujících dnech,“ slíbila manažerka.

Unipetrol rovněž uvedl, že tendr vypsal po dvou letech „podle interních pravidel spolupráce s dodavateli“. Kreativu teď Unipetrolu dodává agentura Scholz & Friends Praha, pracuje pro různé značky skupiny. Unipetrol už letos tendroval eventové agentury, k dvěma dosavadním přibral třetí. Krátce předtím vyměnil PR agenturu. Už loni si na další roky vybíral agenturu na sociální média. Kromě kreativní agenturu ještě plánuje výběr realizátora výstavních expozic.