Digitální agentury v Atlasu ukázaly, co mají letos nového. Připomeňte si na Twitteru či Instagramu.

RTA: Novou smlouvu s Primou nepotřebujeme, můžeme s ní vysílat dál díky své licenci

Regionální televizní agentura (RTA) sdružující pět provozovatelů regionálního televizního vysílání se ohradila proti výrokům generálního ředitele a právníků televize Prima, které zazněly na její dnešní tiskové konferenci v Hiltonu.

„Především konstatování, že RTA už od 1. 7. 2011 věděla, že nemá s FTV Prima smlouvu na sdílení vysílání od 1. 1. 2012, je zcela zavádějící. RTA žádnou smlouvu nikdy nepotřebovala a nepotřebuje, protože má platnou vysílací licenci, a FTV Prima má naopak ve svých licenčních podmínkách povinnost dodávat celoplošný program. To ostatně potvrdil i výrok Nejvyššího správního soudu ze 14. 9. 2011, v němž se uvádí, že tato povinnost pro FTV Prima platí i v době digitálního vysílání,“ uvedla slovy svého šéfa Pavla Zuny RTA.

Prima dnes kritizovala, že rada pro vysílání dělá s potvrzením o vrácení její licence obstrukce, ačkoli v případě televizí Top, Z1 či Vřídlo je hladce formálně potvrdila. „Tito vysilatelé skutečně ukončili vysílání, zcela opustili trh a nepoškozovali nikoho dalšího. Naproti tomu FTV Prima ve vysílání stejného programu pokračuje – pouze pod pozměněnou značkou,“ reagovala agentura.

Podle RTA sleduje Prima jen snahu zbavit se závazků k regionálním studiím. RTA, sdružující své divize Východní Čechy, Jižní Čechy, Jižní Morava, Zlín a Ostrava, znovu zopakovala, že trvá připojování regionů do hlavního programu Primy, a to ve vysílací síti (multiplexu) 2.

Tisková zpráva RTA: Spor RTA s FTV Prima v deseti bodech

 1. V roce 1994 bylo FTV Premiéra (dnešní FTV Prima) umožněno vytvořit z kmitočtů od počátku vyhrazených pro regionální vysílání celoplošnou televizi. Bez těchto kmitočtů by Prima v dnešní podobě – tedy jako vysoce zisková televize s nejméně třemi kanály – nikdy neexistovala.
 2. Za to se FTV Premiéra zavázala, že bude:
  1. Dodávat celoplošný program pro regionální vysílání
  2. Strukturovat ho tak, aby umožňoval regionální připojování.
 3. Tento model je dodnes zakotven v licenčních podmínkách jak FTV Prima, tak regionálních vysilatelů, a tudíž garantován státem. To platí minimálně do roku 2018, kdy licence vyprší.
 4. FTV Prima se po vyčerpání svých výhod z tohoto modelu snažila opakovaně regionálního vysílání zbavit, avšak Rada pro rozhlasové a televizní vysílání i soudy rozhodly vždy ve prospěch regionálních vysilatelů.
 5. Naposledy takto rozhodl Nejvyšší správní soud, který ve svém výroku ze 14.září 2011 potvrdil, že i v éře digitalizace zůstávají licenční podmínky v platnosti: „Zákonodárce zcela jasně projevil svou vůli, aby FTV Prima nadále byla povinna strukturovat svoje programové schéma s ohledem na možnost připojování regionálních vysilatelů, jak jí stanoví její stávající licenční podmínka č. 33.“ (rozsudek NSS, 14. 9. 2011)
 6. Přesto se FTV Prima pokouší ve své snaze pokračovat – tentokrát jednostranným krokem: „záměnou“ programu Prima za program Prima family.
 7. Při pohledu na programové schéma „nového“ kanálu je ovšem zcela jasné, že o žádný „nový program“ nejde. Jedná se o pouhé přejmenování a sotva postřehnutelnou změnu loga. Cíl je totiž jediný – zbavit se regionálního vysílání. „Pro diváky to nebude znamenat v podstatě nic. Ta změna je víceméně technická, to není změna, která se dotkne programu jako takového.“ (programový ředitel TV Prima Petr Vladyka, 4. 12. 2011)
 8. Společnost České Radiokomunikace, která televizní vysílání šíří, vysílá na základě své smlouvy s FTV Prima od 1. 1. 2011 místo programu Prima program Prima family, a to bez regionálního připojování. Navíc k tomu používá pozici v multiplexu 2, na které vysílala i RTA a která byla za vysokého finančního přispění státu dobudována tak, aby právě připojování regionů umožňovala.
 9. Současně adresovala společnost České Radiokomunikace RTA „nabídku“ na několik možností „náhradního“ řešení. Tyto nabídky nejen že směřovaly k odsunutí regionálního vysílání do méně vhodných multiplexů s horším pokrytím, ale dokonce žádná z nich ani neumožňovala vysílání podle licenčních podmínek RTA.
 10. Pokud by celý záměr FTV Prima vyšel, bude to de facto znamenat konec privátního regionálního vysílání na většině území ČR. Kromě toho to přinese ztrátu desítek pracovních míst v regionech a zcela to znehodnotí podnikatelský záměr RTA.