V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

RTA si bude na Primu stěžovat u regulátora, antimonopolního úřadu i u senátorů

  • ČTK
  • 07. 12. 2011 10:09

Regionální televizní agentura (RTA) zveřejnila kroky, které se chystá podniknout v souvislosti s řešením sporu s televizí Prima.

V nejbližších dnech se hodlá obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Český telekomunikační úřad a bude také žádat o senátní slyšení. ČTK to v úterý sdělil výkonný ředitel RTA Pavel Zuna.

RTA vysílá na společných frekvencích s TV Prima. Prima ale již oznámila, že toto uspořádání ke konci roku zruší tím, že vrátí svou vysílací licenci ke kanálu Prima a nahradí ji programem Prima family. Pro vysílání svého hlavního programu od roku 2012 pak již nebude muset splňovat podmínku sdílet vysílací frekvence v určitých časech s regionálními vysílateli.

„Podáme stížnost k relevantním institucím, kterými jsou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Český telekomunikační úřad a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a současně budeme žádat o senátní slyšení v této věci,“ řekl ČTK Zuna, který zároveň uvedl, že v případě sporu RTA s Primou jde o ochranu práv, které jsou RTA garantované státem v podobě licence a není to soukromě-právní spor, jak se snaží prezentovat Prima.

„Odhodlání podstoupit tyto obranné kroky je daleko vyšší než před pár dny. Je totiž vidět, že v programu televize nazvané Prima family na příští rok se nezmění vůbec nic. To potvrzuje naše slova o tom, že postup vedení televize Prima je jen účelovým krokem, aby se zbavila povinnosti garantované státem vůči nám,“ řekl Zuna, podle kterého model sdílení vysílací frekvence celoplošného média s regionálními vysilateli vznikl před několika lety, osvědčil se a měl by být garantován do roku 2018.

RTA v souvislosti s vysíláním od příštího roku obdržela od Primy dopis s nabídkou, aby se připojovala do vysílání její stanice Prima Love každé za 100 tisíc Kč měsíčně. To však agentura sdružující pět regionálních vysilatelů odmítá. Podle slov provozovatelů se totiž nechce připojovat za úplatu a s velkou ztrátou do programu mnohem méně sledovaného a svou strukturou zcela nevhodného.

„Předpokládáme, že celý problém by měl být vyřešen do konce roku. Trváme na tom, abychom mohli vysílat v tom umístění a za těch podmínek jako doposud,“ dodal Zuna.

Tisková zpráva RTA:

Prima chce obejít zákon, RTA požaduje ochranu svých práv od státu

Regionální Televizní Agentura, a.s. sdružující pět provozovatelů regionálního televizního vysílání se rozhodla obrátit na státní orgány s žádostí o ochranu svých licencí pro regionální televizní vysílání. Důvodem je snaha FTV Prima s.r.o. zneužít liberalizace televizního trhu k tomu, aby se zbavila svých závazků vůči společnostem sdruženým v RTA. Chystané „nahrazení“ kanálu Prima kanálem Prima family totiž nemá jiný cíl, než se „očistit“ od povinnosti poskytovat vysílací čas regionálním vysilatelům. RTA se proto obrací na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Radu pro rozhlasové a televizní vysílání a Český telekomunikační úřad a očekává, že tyto státní instituce zajistí pokračování současného modelu – tedy připojování regionálního vysílání RTA do hlavního programu Primy na současné pozici v multiplexu 2 - ať už se tento program bude jmenovat jakkoliv.

Kroky RTA vycházejí z těchto historických faktů:

  • Celoplošné vysílání FTV Premiéra (dnešní FTV Prima) mohlo vzniknout jedině díky kmitočtům od počátku vyčleněným pro regionální vysílání.
  • Regionálním vysilatelům za to bylo umožněno připojování do hlavního programu Primy a FTV Premiéra (dnešní FTV Prima) byla naopak uložena povinnost tento celoplošný program dodávat.
  • Celé toto uspořádání bylo od počátku garantováno státem a zakotveno v licenčních podmínkách obou stran.

„FTV Prima v minulosti využila všech výhod tohoto uspořádání. Na regionálních kmitočtech si postavila vysoce ziskovou celoplošnou televizi a ještě k ní v procesu digitalizace získala tzv. kompenzační licence na kanály Prima cool a Prima love. Proto je pro nás zcela nepřijatelné, aby se teď zbavila svých povinností, které z modelu vyplývají. Navíc po zveřejnění programového schématu kanálu Prima family je evidentní, že se nejedná o žádnou změnu programu, ale pouze o formální přejmenování kanálu s jediným cílem – vystrnadit z vysílání regionální provozovatele,“ řekl k tomu ředitel RTA Pavel Zuna.

RTA se proto obrací:

  1. Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání ČR s žádostí o ochranu svých licencí na základě dodržovaní stanovených licenčních podmínek společností FTV prima s.r.o.
  2. Na Český telekomunikační úřad s upozorněním, že pozice pro regionální vysílání vznikly z vůle státu a technicky se dobudovávaly za státní peníze. Hrozí tak nebezpečí, že z peněz daňových poplatníků se vyčerpaly prostředky v řádu desítek milionů korun, které teď přijdou vniveč.
  3. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že smlouva kterou České Radiokomunikace uzavřely s FTV Prima (a na jejímž základě chce nyní FTV Prima „nahradit“ program Prima programem Prima family), se dramaticky liší od smlouvy, kterou s Českými Radiokomunikacemi musely uzavřít regionální vysilatelé. RTA se proto domnívá, že se jedná o zneužití dominantního postavení na trhu.

RTA je přesvědčena, že je v celém sporu jednoznačně v právu a že oslovené státní instituce rozhodnou tak, aby počínaje 1.lednem 2012 nezačala RTA vznikat finanční újma, kterou by musela nárokovat právní cestou.

Regionální provozovatelé televizního vysílání RTA:

RTA VÝCHODNÍ ČECHY, s.r.o.
RTA JIŽNÍ ČECHY, s.r.o.
RTA JIŽNÍ MORAVA, a.s.
RTA ZLÍN, s.r.o.
RTA OSTRAVA, s.r.o.