S výstavbou sítí pro digitální rádia začneme na Lysé hoře, plánuje Teleko Digital

Nejdéle kontinuálně vysílající operátor sítí pro digitální rozhlas v Česku má ambiciózní plány. Nové multiplexy chce spustit dřív, než si žádá telekomunikační úřad.

Vysílač společnosti Teleko Digital u meteorologické stanice na Lysé hoře

Vysílač společnosti Teleko Digital u meteorologické stanice na Lysé hoře

Výrazně rychleji, než si žádají podmínky aukce kmitočtů pořádané Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), bude postupovat při výstavbě sítí pro digitální rádia příbramská společnost Teleko Digital. Firmě, která se propagaci a pilotnímu vysílání DAB věnuje takřka 20 let a patří mezi největší zastánce digitálního rozhlasu v tuzemsku, se podařilo vydražit dvě regionální sítě s pokrytím celé Moravy, východních Čech, Vysočiny a Libereckého kraje. Zároveň ale přijde o možnost vysílat v Praze, středních Čechách a Ústeckém kraji, kde už nyní provozuje dočasné sítě DAB na základě individuálních oprávnění od ČTÚ. Operátor o ně v aukci usiloval také, ale neuspěl.

„Ano, měli jsme samozřejmě i zájem o lokality, kde máme stávající vysílače. Bohužel konfigurace vyhlášení sítí nebyla úplně dle našich představ, tak jsme museli svůj zájem přehodnotit,“ připustil pro Médiář zakladatel a člen představenstva Teleko Digital Tomáš Řapek. Zároveň ale neskrývá radost z toho, že se po mnoha letech odkladů podařilo dotáhnout aukci kmitočtů pro sítě určené digitálnímu vysílání komerčních rádií do zdárného konce: „Předně jsem rád, že se nám podařilo po devatenácti letech propagace, testovacích provozů, vysílání v neperspektivním L-bandu a vysílání na druhotných kanálech v bandu III dospět do fáze přidělení definitivních přídělů pro DAB, které zajistí posluchačům kvalitní regionální a celoplošný digitální terestrický příjem rozhlasového vysílání.“

V řadě míst bude stačit přeladit a zvýšit výkon

Jako první přijde na řadu vysílač na Lysé hoře v Beskydech

Jako první přijde na řadu vysílač na Lysé hoře v Beskydech

Teleko Digital se nyní připravuje na spouštění vysílání na základě kmitočtových přídělů získaných v aukci, což znamená, že v místech, kde už nyní šíří DAB+ podle dosavadních oprávnění s omezeným výkonem vysílačů tento výkon navýší a přeladí na finální kmitočty. „Jsme v poměrně jednoduché situaci. Vzhledem k tomu, že naše stávající vysílací stanoviště už máme osazena vysílací technikou DAB, budeme pouze přeřaďovat vysílače a filtry, popřípadě upravovat anténní systémy nebo navyšovat výkony vysílačů,“ popisuje Tomáš Řapek. Jako první přijde na řadu vysílač na Lysé hoře v Beskydech. Nyní tam Teleko vysílá na kanálu 7B omezeným výkonem 150 W, v aukci však firma vysoutěžila kanál 10D s maximálním vyzářeným výkonem 20 kW.

„Už jsme požádali administrátora o patřičnou koordinaci. V případě její úspěšné dokoordinace rázem vylepšíme pokrytí na rozsáhlém území severní Moravy a Slezska,“ slibuje si Tomáš Řapek. Hned poté by chtěl vyřešit nedostatečné pokrytí stávající DAB sítě Teleko Digital na jižní Moravě, kde vysílá z městského vysílače v brněnské Barvičově ulici na kanálu 8A výkonem 1 kW. Odtud však pokrývá jen Brno a nejbližší okolí. V aukci operátor získal pro jižní Moravu kanál 10D s možností vysílat výkonem až 10 kW. „Máme předjednanou významnou kótu, která by měla vyplnit tyto mezery a rozšířit tam možnosti soukromého rozhlasového vysílání. O koordinaci jsme už také požádali. Vzhledem k tomu, že bude potřeba ke koordinaci této vysílací lokality vyvinout větší mezinárodní úsilí, zatím ji ještě nebudu konkretizovat. Pokud se vše povede, budou posluchači příjemně překvapeni,“ slibuje Řapek. V podmínkách aukce je pro tuto síť na jižní Moravě uváděna lokalita Mikulov, kterou využívají například České Radiokomunikace na vrchu Děvín na Pálavských vrších.

Takto chce Teleko postupně přeladit a navýšit výkon všech vysílačů, na kterých už nyní vysílá signál DAB+ a získalo je i v aukci. Jedná se o lokality Olomouc-RCO, Trutnov-Černá hora, Liberec-Proseč, Jihlava-Strážník, Zlín-Mladovcová či Hradec Králové-Stěžery. Naopak vysílače v Praze, Příbrami a Ústí nad Labem bude moci Teleko Digital využívat jen dočasně, do vypršení platnosti dříve získaných individuálních oprávnění.

Současné pokrytí sítí Teleko Digital

Současné pokrytí sítí Teleko Digital. Zdroj: Teleko Digital

Regionální sítě vysoutěžené Teleko Digital v aukci telekomunikačního úřadu. Zdroj: ČTÚ

Regionální sítě vysoutěžené Teleko Digital v aukci telekomunikačního úřadu. Zdroj: ČTÚ

Absence Prahy, kterou Teleko Digital nevysoutěžila jako jediný z osmi úspěšných účastníků aukce kmitočtů, je pro operátora citelná. „O Prahu jsme usilovali ve čtvrté fázi tendru. Bohužel vzhledem k pravidlům kombinatorické aukce jsme neuspěli, neboť vítěz požadoval více oblastí, které v součtu překonaly naši nabídku,“ vysvětlil Tomáš Řapek. ČTÚ totiž při rozhodování o vítězích jednotlivých kol a regionálních sítí vybíral především ty nabídky, které se daly zkombinovat s už vysoutěženými sítěmi daného zájemce, a tudíž představovaly pro ČTÚ, potažmo stát větší zisk. Nemuselo tak jít o zájemce, který u dané sítě nabídl nejvyšší cenu.

Prahu může Teleko získat i jinak

Teleko Digital však bude ještě nějaký čas vysílat na základě dřívějších oprávnění i v Praze, na Ústecku nebo Příbramsku a později se může domluvit s jiným operátorem o pronájmu kapacity jeho sítě nebo dokonce na jejím odkoupení. Fakt, že nové vysoutěžené sítě pro digitální rádia budou startovat vedle pozvolna končících sítí, které vysílají na základě dříve vydaných oprávnění od ČTÚ, však můžou operátorům způsobit potíže v podobě vzájemného rušení na shodných kanálech u sousedících regionů. Například společnost Joe Media, která v Praze a středních Čechách už nyní provozuje rozhlasový multiplex Color DAB+ na kanále 7C, se obává spuštění finálního kmitočtu Teleko Digital na východočeské Černé hoře, který bude vysílat rovněž na kanálu 7C, byť dostatečně daleko.

Majitel firmy Joe Media Miroslav Pýcha však říká, že až Teleko Digital na vysílači Černá hora přejde z dnešního kanálu 5D o výkonu 1 kW na finální kanál 7C s výkonem 10 kW, může to za jistých okolností způsobit multiplexu Color DAB+ problémy. Toho se ale Tomáš Řapek neobává. „My sami nechceme nikoho zarušit, a proto budeme přeřaďovat po dohodě i s ostatními operátory, které bychom mohli ovlivnit. Jako možný konflikt se mi jeví interakce s přídělem jižní Morava 7C v případě nárazových zlepšených podmínek šíření. A možná i v případě naší rozsáhlé sítě SFN na kanálu 10D při abnormálních podmínkách šíření radiových vln,“ popisuje možné budoucí kolize, zejména za inverzního počasí.

Má už Teleko digital představu, jaká rádia bude šířit ve svých dvou regionálních sítích DAB+? Podle Tomáše Řapka je pravděpodobné, že půjde o všechny současné zákazníky dočasných digitálních sítí Teleka. „Zájem o vylepšení pokrytí multiplexu Teleko DAB projevují všichni naši stávající klienti,“ potvrzuje. Teleko Digital dnes šíří rádia Energic, ZUN, Proglas, Radio 7, DAB Plus Top 40 a dvě regionální studia Českého rozhlasu – ČRo Hradec Králové a ČRo Sever. Ta se totiž z kapacitních důvodů nevejdou do celoplošné veřejnoprávní sítě ČRo DAB+, kterou pro Český rozhlas technicky provozují České Radiokomunikace.

Obhájí Teleko studia Českého rozhlasu?

Jenže pokračování dvou studií veřejnoprávního rádia v síti Teleko Digital není jisté. Sám Řapek to zatím nechce komentovat, ale zájem o šíření signálu královéhradeckého a libereckého studia Českého rozhlasu mají také České Radiokomunikace. Největší provozovatel rozhlasových i televizních vysílačů v aukci vysoutěžil pro svoji dceřinou společnost Czech Digital Group (CDG) celoplošný multiplex B, v němž může nabídnout regionální odpojování pro Liberecký kraj a také pro Královéhradecký kraj, ovšem v jeho případě by se musel program šířit v rámci jednofrekvenční sítě také ve středních Čechách a v Praze.

CDG získala také Regionální síť 4 s pokrytím Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje, kam by bylo možné také zařadit ČRo Liberec, ale musel by vysílat ve všech třech těchto krajích, protože jde opět o jednofrekvenční síť, v níž musí být shodná programová nabídka, jinak by se jednotlivé vysílače vysílající na shodném kanálu rušily. Ostatně, v Regionální síti 4 by s CDG mohlo vysílat i studio ČRo Karlovy Vary, které rovněž z kapacitních důvodů není ve veřejnoprávním multiplexu ČRo DAB+, ale využívá digitální rozhlasovou síť plzeňské společnosti RTI cz.

„Lhůty určitě zkrátíme“

Ale zpět k příbramskému operátorovi Teleko Digital. Jak chce zajistit pokrytí v krajích, kde dosud digitální rozhlasové vysílání nešířil, a tudíž tam nemá vysílače? Podle Tomáše Řapka se firma nevyhýbá možnosti pronájmu prostoru na vysílacích věžích jiných operátorů. „Sdílení pasivní infrastruktury je logicky ekonomicky výhodné pro obě spolupracující strany. Už se to prokázalo i u operátorů mobilních sítí,“ vysvětlil šéf Teleko Digital pro Médiář. A potvrdil, že firma rozhodně nehodlá plně využít lhůty stanovené ČTÚ pro výstavbu vydražených sítí pro digitální rozhlas. V případě regionálních sítí mají operátoři do dvou let od získání kmitočtových přídělů pokrýt 40 % obyvatel daného regionu a do dalších dvou let minimálně 70 % populace.

„Lhůty určitě zkrátíme. Rychlost zavádění a vykrývání dalších lokalit bude záviset na přání našich stávajících a budoucích zákazníků ze sféry rozhlasového vysílání. Zároveň chceme co nejdříve nasadit nové moderní funkcionality využívající systém T-DAB, kterými jsou například okamžité varovná funkce EWS a další podobné,“ konstatuje Tomáš Řapek, který patří mezi nejzkušenější manažery digitálního rozhlasového vysílání v Česku.

„Digitální rádio přichází s dvacetiletým zpožděním“

Sdílejte

Čtěte také