Šafr chystá tištěný Týdeník Forum. V redakci budou i JXD a Hrubý z Reflexu

Vydavatelství Pavla Šafra přijde s vysokonákladovým týdeníkem „schválně před volbami“.

Pavel Šafr s ukázkovým výtiskem Týdeníku Forum

Pavel Šafr s ukázkovým výtiskem Týdeníku Forum. "Týdeník Forum si klade za cíl ukázat na titulních stranách to, co již dnes v novinách nevychází: kritické informace o vládnoucí garnituře, o závažnosti koncentrace moci a o zneužívání veřejných peněz nejvyššími představiteli státu," prohlašuje. "Nepůjde ale 'jen' o politiku, redakce se bude věnovat celé škále témat, jak jsou na ně čtenáři novin zvyklí. Nebude chybět rubrika zahraničních událostí, komentářů, kultury či esejistická sekce Nová Orientace."

Ukázkový výtisk Týdeníku Forum

Ukázkový výtisk Týdeníku Forum

Ukázkový výtisk Týdeníku Forum

Ukázkový výtisk Týdeníku Forum

Tiráž Týdeníku Forum

Tiráž Týdeníku Forum

Vydavatelství Forum 24 plánuje začít v srpnu vydávat nový časopis Týdeník Forum. Má vycházet v nákladu od 62.000 do 84.000 výtisků, v novinovém formátu a v rozsahu 32 stran. Prodávat se má za 32 Kč. Vycházet má každý čtvrtek, poprvé 19. srpna. Nahradí dosavadní měsíčník Revue Forum téhož vydavatelství, který je na trhu od října 2017 a nyní má 2.650 předplatitelů a celkově prodává 5.200 výtisků.

Revue Forum začala vycházet před tehdejšími parlamentními volbami a nejinak tomu bude o čtyři roky později v případě Týdeníku Forum. „Jdeme na trh velmi schválně před volbami,“ řekl dnes novinářům Pavel Šafr, majitel vydavatelství Forum 24 a šéfredaktor stejnojmenného webu i chystaného týdeníku. „Netajíme se tím, že chceme přispět k pozitivní změně na naší politické scéně, třebaže se nechceme spojovat s konkrétními stranami nebo politiky,“ prohlásil. Připravovaný týdeník podle Šafra není pouze předvolebním projektem a stejně tak „s případným pádem pana Babiše“ neztratí smysl: „Nemáme v úmyslu být vládními novinami.“

„Jsme proti každému dalšímu ‚Babišovi‘, proti každému dalšímu prezidentovi, který bude sloužit východním režimům,“ neskrývá Šafr vymezení se vůči současnému předsedovi vlády i vůči prezidentu Miloši Zemanovi. „Jsme zásadně odevzdaní hodnotám listopadové demokracie. Naším heslem je nulová míra relativizace.“

Investice 20 milionů Kč, návratnost do šesti let

S žádnou velkou zaváděcí kampaní týdeník nepočítá. „Nemáme za sebou žádného miliardáře, který by nám zaplatil reklamu na televizi Nova,“ podotkl Pavel Šafr. Letos do nového týdeníku plánuje investovat 12 milionů Kč, celkově by to mělo být do 20 milionů. Aby se investice vrátila, bude muset titul podle Šafra fungovat pět až šest let. Provozního zisku má podle optimistického plánu dosáhnout v létě 2022, v horším případě až na podzim 2023. Aby se titul vyplácel, reálné prodeje by podle Šafra neměly klesnout pod 20.000 výtisků, přičemž nárazově chce tisknout až 100.000 kusů. Distribuci bude mít na starosti Mediaprint & Kapa Pressegrosso.

Týdeník Forum má na úvodní investici pohromadě už 10,5 milionu Kč. Disponuje totiž grantem 2,5 milionu Kč od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNŽ) a šestimilionovým úvěrem od soukromé společnosti dvou lékařů z Chrudimi, kteří patří k dlouholetým podporovatelům redakce. „Další milion korun do týdeníku vložil Pavel Šafr a jeden milion také Johana Hovorková, předsedkyně zapsaného spolku Free Czech Media, který se podílí na tvorbě obsahu webu Forum 24 a provozuje dlouholetou úspěšnou veřejnou sbírku,“ informuje vydavatelství.

Navíc právě dnes spouští Forum 24 na svůj nový týdeník veřejnou sbírku. Na výraznou podporu čtenářů spoléhá Šafrovo vydavatelství od svého startu v roce 2015. Za uplynulých pět let darovali čtenáři Foru 24 celkem 11,8 milionu, celková výše darů do spolku Free Czech Media činila 16,6 milionu. Největšími dárci spolku v roce 2020 byly Nadační fond nezávislé žurnalistiky (celkem 275.000 Kč, dalších 600.000 Kč věnoval fond přímo Foru 24) a skupina KKCG byznysmena Karla Komárka (200.000 Kč).

Loňské hospodaření Fora 24 a Free Czech Media

Forum 24 (akciová společnost)

Provozuje web, vydává časopis, prodává reklamu a publikace.

 • výnosy: 8.923.168 Kč
 • grant NFNŽ: 600.000 Kč
 • výnosy celkem: 9.523.168 Kč
 • náklady: 8.339.674 Kč
 • hospodářský výsledek: 1.183.494 Kč

Free Czech Media (zapsaný spolek)

Jako nezisková organizace provozuje veřejnou sbírku pro uhrazení nákladů na tvorbu obsahu.

 • tržby z prodeje služeb: 1.273.635 Kč
 • tržby z prodeje knih: 721.283 Kč
 • přijaté dary: 3.809.910 Kč
 • výnosy celkem: 5.804.828 Kč
 • náklady: 4.919.206 Kč
 • hospodářský výsledek: 885.622 Kč

Dohromady

Hospodaření Forum 24 a Free Czech Media, v milionech Kč*

rok 2019 2020
výnosy 10,30 15,33
náklady 9,91 13,26
výsledek 0,39 2,07

* zaokrouhleno

„Veškerý provozní zisk je použit na umořování kumulované ztráty z minulých let a rozšiřování redakce.“ Kumulovaná ztráta z let 2015 až 2018 činila 9 milionů Kč.

Zdroj: Forum 24

„Vracíme Čechům noviny“

Nový Týdeník Forum nese podtitul Noviny pro obranu právního státu a prezentuje se heslem Vracíme Čechům noviny. „Jde o to, vrátit lidem do rukou noviny, s kterými se mohou identifikovat,“ vyhlásil Pavel Šafr. „Náš týdeník by měl být substitucí deníků, na které byli Češi dlouhá léta zvyklí a o které je připravil současný předseda vlády,“ pokračuje Šafr s odkazem na Mladou frontu DnesLidové noviny (v obou těchto denících kdysi působil jako šéfredaktor).

„V Česku došlo k zásadní proměně mediálního trhu poté, co velké noviny převzali od profesionálních evropských vydavatelů domácí miliardáři. Zejména působením holdingu Agrofert českého premiéra byla v naší zemi silně narušena vydavatelská kultura a momentálně u nás neexistují žádné velké a vlivné opoziční noviny, které by důsledně zprostředkovávaly veřejnou kontrolu moci. Tuto roli vykonávají zejména internetová média, ale čtenáři tištěných novin jsou ochuzeni. Cílem nového projektu je tento deficit napravit,“ argumentuje dál vydavatel.

„Zásadní je pro nás co největší dosah informací a s nimi i nízká cena našich novin,“ doplňuje editorka Johana Hovorková. „Navazujeme tak na koncepci webu Forum 24, u nějž klademe důraz na to, že jeho cílem je šířit informace, a proto odmítáme myšlenku zavírání článků. Naši čtenáři vědí, že tvorba obsahu není zadarmo.“

Posily z Reflexu i ze Slovenska

Chystaný týdeník oznámil též první personální akvizice. Z časopisu Reflex, který Šafr před časem také řídil, přichází novinář Dan Hrubý, jeden ze tří autorů komiksu Zelený Raoul, a Jiří X. Doležal, který už několik měsíců píše na web Forum 24. Celkově má mít redakce týdeníku „do deseti lidí“.

Redakci webu nově doplnil Peter Vavro, bývalý dlouholetý šéfredaktor slovenských Hospodárských novin, a Dalibor Martínek, v letech 2014 až 2019 šéfredaktor týdeníku Ekonom. Dlouhodobou spolupráci plánuje redakce s fotografem Romanem Černým.