Šafrovo Forum 24 dostalo grant na analýzu Mafry a rozjezd Nové orientace

Nadační fond nezávislé žurnalistiky ve své jarní výzvě podpořil šest redakcí. Peníze stejně jako v minulosti dostanou Forum 24, Echo 24, Hlídací pes, Deník N, Reportér a Neovlivní.

Názorový web Pavla Šafra Forum 24 chystá analytickou sérii o fungování médií patřících do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) a spustí přílohu pro intelektuály nazvanou Nová orientace. Na oba projekty dostal Šafrův tým grant od Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Ten ve své jarní výzvě podpořil také konkrétní série článků redakcí Hlídacího psa, Echa 24, Deníku N, ReportéraNeovlivní. Granty tak znovu putují do nejvýraznějších „postbabišovských médií“, z nichž všechna už v minulosti podporu od zmíněného fondu dostala. Vedle peněz na obsah letos nadace řízená Josefem Šlerkou rozdávala rozvojové a mimořádné granty. Ty kromě Šafrova Fora získal Reportér, Deník Referendum, fact-checkingová organizace Demagog a projekt mediálního vzdělávání Jeden svět na školách neziskové organizace Člověka v tísni. Fond získávající peníze od soukromých dárců za čtyři roky svého fungování rozdal celkem 23,7 milionu Kč. Strukturu dárců nezveřejňuje.

Do první ze dvou letošních tematických výzev se přihlásilo celkem 17 projektů, z nichž správní rada na základě hodnocení expertní rady vybrala hlavně ty spojené s pandemií koronaviru. Na texty o jejích dopadech fond přispěl Hlídacímu psu, Echu 24, magazínu Reportér a Neovlivní. Deník N se bude věnovat suchu a Fórum 24 bude analyzovat „fungování médií patřících do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše“.

Kdo s čím uspěl v jarní výzvě fondu

  • Hlídací pes: Korono/obnova (190.000 Kč)
  • Echo 24: Pandemie viru: dopad na ekonomiku, účinnost ekonomických opatření vlády a srovnání řešení a vývoj boje s pandemií v evropském kontextu (200.000 Kč)
  • Deník N: Sucho v Česku: začátek zásadní společenské změny (200.000 Kč)
  • Reportér: Obnova českého byznysu po koronavirové krizi (200.000 Kč)
  • Forum 24: Analýza fungování médií patřících do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (175.000 Kč)
  • Neovlivní: Kdo vydělal na covid-19 (200.000 Kč)

Zdroj: Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Právě v reakci na vstup současného premiéra Babiše a další dalších byznysmenů do médií fond vznikl. „Na přednášky vozíme ukázky, jak Lidové novinyMladá fronta Dnes manipulují veřejností. Abychom v tom mohli pokračovat, dostali jsme grant. Půjde o krátké analytické materiály ke konkrétním příkladům,“ popsal na dotaz Médiáře Pavel Šafr s tím, že projekt má na starosti editorka Johana Hovorková. Na zmíněnou sérii dostalo Forum grant 175.000 Kč. 

Šafr také chytá novou intelektuální přílohu inspirovanou sobotní Orientací Lidových novin, kterou sám v roce 1997 zakládal. Přílohu Nová orientace má vést historik Petr Hlaváček z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, dosavadní přispěvatel webu. „Orientace měla velký úspěch, dnes jsou ale Lidové noviny v otroctví,“ míní Šafr. „My se proto rozhodli, že vytvoříme při našem webu a časopise Novou orientaci. Přizveme autory z akademické sféry, intelektuálního života a na to potřebujeme peníze,“ vysvětluje, na co má jít další grant ve výši 600.000 Kč, rozvojový, cílený na „zvýšení kompetencí a vytvoření podmínek pro ekonomickou úspěšnost deníku Forum 24“, jak uvádí fond. Redakci kromě Hlaváčka rozšířil Antonín Havlík, který do Fora přišel z webu pro mladé Refresher.

Hlídací pes, jedno z pěti médií obdarovaných v jarní výzvě a provozovaný spolkem nazvaným Ústav nezávislé žurnalistiky, uspěl celkem už v desáté výzvě, z nichž si dohromady odnesl přes 4,2 milionu Kč. Je tak dosud nejúspěšnějším žadatelem. V součtu dosavadních grantů následuje magazín Reportér Roberta Čásenského, jemuž fond zatím poslal 3,9 milionu. Letos mu vedle peněz na koronavirovou sérii udělil i rozvojový grant 600.000 Kč na rozjezd nové placené sekce každodenních online rozhovorů. Pro ni měsíčník zřídil také internetovou sbírku, kam lidé naposílali téměř 1,3 milionu.

Teprve podruhé u fondu uspělo Echo, názorový web a tištěný týdeník vlastněný šéfredaktorem Daliborem Balšínkem, bývalým šéfem finanční skupiny Patria Janem Klenorem a někdejším spoluprivatizátorem Třineckých železáren Rudolf Ovčařím. Sérii článků o „dopadu na ekonomiku, účinnosti ekonomických opatření vlády a srovnání řešení a vývoje boje s pandemií v evropském kontextu“ mají na starosti hlavně kmenoví redaktoři Petr HolubLenka Zlámalová, jak uvedl pro Médiář šéfredaktor Balšínek. Redakci si podle něho může díky grantu dovolit být „analytičtější“. „O koronaviru chystáme i knihu. I ta je částečně výsledkem finanční podpory, díky které se tématu můžeme věnovat podrobněji,“ říká Balšínek.

Redakce a priori skeptická k různým druhů dotací podle něho s grantem problém nemá: „Jde o transparentní podporu od soukromé nadace, která nepracuje s penězi daňových poplatníků.“ Echo je podle něho naopak typem nezávislého média, kvůli kterým nadace vznikla. Nadační fond loni podpořil sérii článků Echa o dopadu Facebooku a Googlu na tradiční média. Redakce podle Balšínka na toto téma připravila zhruba dvacítku textů, na něž dostala 240.000 Kč.

Nadační fond v minulosti rozdával jednotlivým projektům vyšší částky, loni ale oddělil podporu témat a rozvojové granty, které bývají vyšší. Podle výkonného ředitele fondu Šlerky, zároveň vedoucího oboru Studium nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, rozvojové granty obnáší užší spolupráci fondu s držiteli. „Diskutujeme s nimi, jak jejich plány posilují obchodní model a podobě. Smyslem je pomoci médiím v tom, aby si dokázala vydělat další peníze. To může znamenat angažmá obchodního zástupce, vylepšení předplatitelského systému nebo zavedení nového formátů,“ vysvětluje Šlerka. Rozvojový grant letos dostal kromě Reportéra a Fora 24 též Deník Referendum, názorový deník vlastněný a vedený Jakubem Patočkou. Reportér a Forum 24 dostanou po 600.000 Kč, Deník Referendum 250.000.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky tradičně rozdává také granty, které se médií týkají pouze částečně. Letos udělil 150.000 Kč projektu Demagog, který má peníze využít na kontrolu pravdivosti výroků politiků na sociálních sítích. V tom začala nejznámější česká fact-checkingová organizace spolupracovat letos na jaře s Facebookem. Člověk v tísni na svůj projekt mediálního vzdělávání Jeden svět na školách dostal půl milionu.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky založil tucet podnikatelů v srpnu 2016. Vedle nich mu od té doby peníze poslaly zhruba dvě stovky podporovatelů. Jejich jména ani podíly darů od fond nezveřejňuje. „Hodně jsme to na začátku diskutovali, nakonec vyhrálo řešení, že nechceme vytvářet další seznam lidí, na které by novináři měli v uvozovkách brát ohled. Když média dělají na kauzách, mohou v klidu investigovat i někoho, kdo nám dal peníze. Protože to prostě nevědí,“ vysvětloval ředitel fondu Šlerka v březnu pro Médiář. Teď dodává, že koronavirus se nadačního fondu zatím finančně nedotkl, takže bude pokračovat v dvou tematických výzvách ročně a průběžné rozvojové. Vedle grantů se fond snaží působit jako stavovská organizace: publikuje mediální kritiky nebo hodnotí dodržování zpravodajských norem.

Projekty dosud podpořené Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky

držitel grantu rok projekt dotace v Kč
A2larm 2016 Prekarizace práce 500.000
A2larm 2017 Mimořádná ocenění 150.000
A2larm 2019 Rok nula: Periferie versus centrum. O čem naši politici už třicet let mluví a ještě dalších třicet let budo 250.000
Ackee 2018 FakeHacks 50.000
Apolena Rychlíková 2019 Paměť města 145.000
Ars Anima 2019 Skryté nemoci české psychiatrie 150.000
Brit Jensen 2019 Účast v porotě soutěže Prix Europe 2019 8.000
Člověk v tísni 2020 Jeden svět na školách – Mediální vzdělávání 500.000
Demagog 2018 Sliby vlády AB 92.000
Demagog 2020 Factcheck politiků na sociálních sítích 150.000
Deník N 2019 Tváře normalizace 250.000
Deník N 2019 Rozvojový grant 400.000
Deník N 2019 Čínský restart – dopady česko-čínského sbližování posledních let 250.000
Deník N  2020 Sucho v Česku: začátek zásadní společenské změny 200.000
Deník Referendum 2016 Střet zájmů ministra financí v zemědělském sektoru 250.000
Deník Referendum 2017 Příčiny normalizace nenávisti. A jak je překonat 300.000
Deník Referendum 2018 Mimořádný finanční příspěvek na provoz redakce 300.000
Deník Referendum 2020 Provoz a rozvoj Deníku Referendum 250.000 
Echo 24 2019 Ekonomické a společenské dopady monopolu Facebooku a Google na tradiční média 240.000
Echo 24 2020 Pandemie viru: dopad na ekonomiku, účinnost ekonomických opatření vlády a srovnání řešení a vývoj boje s pandemií v evropském kontextu. 200.000
Evropské hodnoty 2018 Tréninkový program občanské žurnalistiky 200.000
Evropské hodnoty 2019 Monitoring a analýza dezinformační scény 500.000
Evropské hodnoty 2020 Systematický monitoring vlivu Ruska a Číny 500.000
Forum 24 2019 Rozvojový grant 300.000
Forum 24 2018 Jak přichází bezpráví 154.000
Forum 24 2020 Zvýšení kompetencí a vytvoření podmínek pro ekonomickou úspěšnost deníku Forum 24 600.000
Forum 24 2020 Analýza fungování médií patřících do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše 175.000
Free Czech Media (Forum 24) 2018 Manipulace pomocí hoaxů v mailové korespondenci a na internetu 480.000
Hlídací pes 2017 Mapa české justice 500.000
Hlídací pes 2017 Veřejné zakázky - věc veřejná 150.000
Hlídací pes 2017 Jak se ztrácejí národní poklady 200.000
Hlídací pes 2017 Krajští hlídací psi 1.780.000
Hlídací pes 2018 Obchod se strachem 500.000
Hlídací pes 2018 Nevina v ČR 250.000
Hlídací pes 2018 Kyberšpionáž na území České republiky 300.000
Hlídací pes 2019 Mediální rady - věc veřejná 250.000
Hlídací pes 2019 Agenda Europe a česká politická hnutí 125.000
Hlídací pes 2020 Korono/obnova 190.000
Investigace 2016 Pračka ruských peněz 238.000
Investigace 2017 Kokain, luxus, Tatramatka – jak se v Česku perou peníze pro globální organizovaný zločin 400.000
Investigace 2017 Mimořádná ocenění 200.000
Investigace 2018 Příběh nezabiješ – ´Ndrangheta v prostoru střední Evropy 477.000
Investigace 2018 Domy na peníze 400.000
Investigace 2019 Scam419 236.700
Investigace 2019 Rozvojový grant 65.000
Investigace 2019 Projekt K 125.000
Key Note 2018 Prague Media Point 2018 75.000
Kundra a Lindner 2016 Můj syn terorista 50.000
Landa, Reinisch 2019 Energie bez energie 250.000
Michal Štingl 2017 Soud s Hradem 3000
Neovlivní 2016 Parlamentní volby 2017 a příprava na přímou volbu prezidenta v roce 2018 500.000
Neovlivní 2017 Smart Cities po Česku 500.000
Neovlivní 2017 Mimořádná ocenění 100.000
Neovlivní 2018 Fake news jako nástroj českých politiků 450.000
Neovlivní 2018 Rozvojový grant na vybudování ekonomické redakce 600.000
Neovlivní 2020 Kdo vydělal na Covid-19 200.000
Občasník.eu 2016 Vysočina pod drobnohledem 150.000
Open Society Fund  2017 Novinářská cena 2017 75.000
Open Society Fund  2018 Novinářská cena 2018 100.000
Open Society Fund  2019 Novinářská cena 2019 500.000
Reportér 2016 Dotační machinace v české vědě a vysokém školství 460.000
Reportér 2017 Nástup cizí moci a její rizika 500.000
Reportér 2018 Nástup nové moci a její rizika II. 500.000
Reportér 2018 Vláda: Co se děje pod povrchem 450.000
Reportér 2019 Zákulisí moci: co se děje pod povrchem 250.000
Reportér 2019 Rozvojový grant 691.000
Reportér 2019 Spojení mocí. Zájmy prezidenta a premiéra 250.000
Reportér 2020 Obnova českého byznysu po koronavirové krizi 200.000
Reportér 2020 Nové produkty magazínu Reportér: Reportér Premium, Reportér Club 600.000
Reportér / Adéla Dražanová 2017 Tahle země není pro cizí 200.000
Romea 2018 Byznys s chudobou v oblati bydlení 180.000
Sedmá generace 2018 Mizející úrodná půda 150.000
Sedmá generace 2019 Jak zachovat úrodnou půdu 145.460
Sinopsis 2017 Analytické zpravodajství o současné Číně a česko-čínských vztazích 234.370
Sinopsis 2018 Analytické zpravodajství o současné Číně a česko-čínských vztazích 150.000
Sodomková 2017 Podcast o stavu české justice 250.000
Spol. F. Peroutky 2017 Cena Ferdinanda Peroutky za rok 2016 250.000
Spol. F. Peroutky 2018 Cena Ferdinanda Peroutky za rok 2017 75.000
Spol. F. Peroutky 2019 Cena Ferdinanda Peroutky za rok 2018 50.000
Spolek Svoboda projevu 2017 Pokuta od Úřadu nad financování kampaní 28.000
Transparency 2017 Zvýšení povědomí o praxi ve vypisování veřejných zakázek 150.000
Voxpot 2018 Česká stopa ve světě 225.000
Voxpot 2019 Česko mezi ideály a byznysem 250.000

Zdroj: Nadační fond nezávislé žurnalistiky

Sdílejte