Sanofi si na interní komunikaci bere C.O.T. Media

Interní komunikaci zdravotnické skupiny Sanofi v Česku a na Slovensku nově zajišťuje C.O.T. Media. Agentura vzešla vítězně z výběrového řízení, které proběhlo letos v létě. Spolupracovat má na obsahu intranetu firmy a také vyrábět interní periodické tiskoviny pro zaměstnance skupiny. Jde hlavně o časopis ze života firmy Zoom a informační plakát Zaostřeno. Dodavatel v plném rozsahu zajišťuje redakční a editorské práce, jazykové korektury, grafické zpracování, sazbu i předtiskovou úpravu.

Nová podoba časopisu Zoom

Nová podoba časopisu Zoom

„Od změny dodavatele si slibujeme zejména nový pohled na obsah a vizuální podobu interních periodických tiskovin s cílem dále zvýšit jejich atraktivitu pro zaměstnance, a tím i motivaci a zapojení zaměstnanců do aktivit skupiny Sanofi,“ říká Libor Kytýr, ředitel firemní komunikace skupiny Sanofi v Česku a na Slovensku. Magazín Zoom vyšel poprvé v nové podobě ve středu 20. prosince, má nový formát i design. Grafický návrh zpracoval Bogdan Tkaczyk z C.O.T. Media. Časopis vychází od roku 2009.