Satelitní Skylink a CS Link už nebudou zadarmo, platit se bude i za příjem volně vysílajících stanic

Satelitní televizní platformy Skylink a CS Link, obě provozované touž společností M77 Group, zpoplatní od 1. září i nabídku volně vysílajících televizí, pro jejichž příjem dosud stačila jednorázová investice do paraboly a odpovídajícího set-top boxu s kartou. Nově budou obě služby požadovat tzv. servisní poplatek ve výši 29 Kč měsíčně.

Příjemci placených kanálů budou mít tento poplatek zahrnutý v předplatném, to se navyšovat nebude. Ti, kdo přijímají jen neplacené programy a jejichž datum registrace karty je starší než 1. září 2010, budou od září nově posílat Skylinku či CS Linku zmíněných 29 Kč, a to buď měsíčně přes SIPO, nebo ročně jiným standardním způsobem plateb. Jinak od 1. září žádné programy nebudou moci přijímat.

„S cílem zmírnit dopad nového opatření na zákazníky bude servisní poplatek zaváděn postupně podle data registrace karty,“ uvedl provozovatel služeb, „v ceně všech karet registrovaných před 1. zářím 2012 proto bude zahrnut servisní poplatek na 24 měsíců od data registrace, u karet registrovaných po tomto datu pak na 12 měsíců od data registrace. Povinnost hradit servisní poplatek vzniká až po uplynutí výše zmíněné odkladné lhůty. Tyto podmínky se vztahují i na karty Skylink Výměna.“

Server DigiZone.cz konstatuje, že „M77 Group tak opět zvýhodňuje Skylink před CS Linkem a snaží se od druhé jmenované služby převést zákazníky ke Skylinku, ačkoli dosud tvrdí, že na trhu zachová obě značky“.

I kvůli konkurenci

„Naše zákaznická základna se za uplynulých 5 let zdesetinásobila a díky technickému rozvoji využívají naši zákazníci stále novější a složitější satelitní přijímače s pokročilými funkcemi. S tím vším se pojí rostoucí nároky na administraci, technické zajištění i provoz zákaznického servisu. Tyto náklady se pohybují v řádu miliónů korun měsíčně. Udržení stávající úrovně poskytovaných služeb vyžaduje zdroj pro jejich financování,“ vysvětluje na dotaz Médiáře Jaromír Glisník, předseda představenstva společnosti M77 Group.

Podle něj jde zčásti i o reakci na konkurenci: „Při stanovení výše servisního poplatku jsme vycházeli z kalkulace našich nákladů, ale byli jsme nuceni brát v úvahu aktuální situaci na trhu, kde existuje silná konkurence alternativních způsobů televizního příjmu. Poplatek jsme proto nastavili tak, aby příjem televize přes platformy Skylink a CS Link zůstal pro naše zákazníky tou nejefektivnější volbou.“

Proč musí poplatek hradit i ti, kteří servis nevyužívají? „Samozřejmě je mnoho zákazníků, kteří nám nevolají. Není to ale důkazem toho, že naše systémy správně a spolehlivě fungují? Jejich provoz samozřejmě stojí peníze. Servisní poplatek pokrývá náklady na provoz, administraci, technické zajištění a podporu poskytování služeb satelitní televize CS Link a Skylink včetně provozu zákaznického servisu. Kontaktní centrum není jedinou položkou, kterou poplatek pokrývá,“ argumentuje Glisník.

Zdůrazňuje přitom, že servisní poplatek nesouvisí s programovou nabídkou: „Navíc je ve srovnání s konkurencí symbolický – 29 Kč měsíčně, tedy koruna denně. Platíte přitom za jistotu kvalitních služeb i do budoucnosti.“