V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Sdružení Czechdesign se spojí s Asociací UX

Čeští designéři chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost v oblasti digitálního designu.

Mezi projekty Czechdesignu, popularizující digitální design, patřila výstava Digitální design: Pohled za pixely. Foto: Jakub Hrab

Mezi projekty Czechdesignu, popularizující digitální design, patří výstava Digitální design: Pohled za pixely. Foto: Jakub Hrab

Sdružení českých designérů Czechdesign se během následujícího roku 2017 postupně sloučí s Asociací UX. Médiáři to oznámil tajemník Asociace UX Jindřich Oukropec. Fungování asociace přejde formálně pod Czechdesign, který převezme veškeré její aktivity. Plánované spojení má zvýšit připravenost českých designérů na probíhající digitalizaci společnosti, propojit klasické designéry s digitálními, pozvednout znalost digitálního designu v Česku a dostat zřetel na uživatelský prožitek/zkušenost do všech designérských disciplín.

(UX je zkratka pro user experience, tedy uživatelský prožitek, uživatelskou zkušenost. Jde o disciplínu, jejímž cílem je udělat jakýkoli produkt co nejpoužitelnější.)

„V Czechdesign dlouhodobě sledujeme stoupající vliv digitálního designu, který tvoří čím dál větší část pracovního dne běžného designéra. Firmy a organizace potřebují digitální designéry a UX specialisty, schopné řešit problémy v digitálních rozhraních, ať už jde o webové stránky, mobilní telefony či jiné softwary. Ve spolupráci s Asociací UX se pokusíme vychovat nebo aspoň pomoci s vytvářením nové generace digitálních designérů,“ tvrdí ředitelka Czechdesignu Jana Vinšová.

Jana Vinšová. Foto: Lucie Nohejlová

Jana Vinšová. Foto: Lucie Nohejlová

Podle předsedy Asociace UX Luboše Plotěného by mělo propojení designérů a UX specialistů přinést rychlejší výměnu zkušeností a také diskusi napomáhající obecnému rozvoji digitálního designu.

Luboš Plotěný

Luboš Plotěný

Členové asociace nadále zůstávají její součástí a mohou svá členství prodlužovat stejně jako doposud. Pokračovat budou i pravidelná setkávání členů asociace, odborníků a zájemců o UX a digitální design, zvaná UX Mondays, která probíhají v několika českých městech. Opět proběhnout má také akce World Usability Day, zaměřená na interakční design, kterou asociace tradičně pořádá na podzim, jen se letos poprvé uskuteční pod záštitou Czechdesign.