Začali 1. března 2004, teď si Reportéři ČT připomněli 15 let své existence. Hodně sil do dalších let!

Šéf ČT Dvořák dostal roční bonus 2,42 milionu Kč

Rada České televize na středečním výjezdním zasedání v Brně schválila přidělení bonusu generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi ve výši 2,42 milionu Kč. Bonus je udělován na základě splnění parametrů definovaných smluvní dohodou o pracovních podmínkách generálního ředitele, mezi něž patří hospodářské výsledky (hlavně vyrovnané hospodaření), úroveň televizního vysílání ČT (kvalita programu a podíl ČT na publiku) a manažerské výsledky. ČT loni hospodařila s vyrovnaným rozpočtem 6,458 miliardy Kč. Příjem z koncesionářských poplatků činil 5,66 miliardy, což bylo o 15 milionů nad plán schválený Radou ČT. Na provozu televize ušetřila 86 milionů a zůstala tak pod úrovní předchozího roku 2016.