Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Šéf ČT Dvořák odvolal ředitelku sekce nových médií Pavlínu Kvapilovou

Pavlína Kvapilová a Petr Dvořák při prezentaci projektu Krizová mapa Česka. Foto: Petr Hornik / Právo / Profimedia.cz

Pavlína Kvapilová a Petr Dvořák při prezentaci projektu Krizová mapa Česka. Foto: Petr Hornik / Právo / Profimedia.cz

Pavlína Kvapilová, výkonná ředitelka nových médií České televize, ve funkci končí. Generální ředitel ČT Petr Dvořák ji v pátek odvolal. Médiáři to dnes dopoledne potvrdil programový ředitel Milan Fridrich. Stalo se tak tři týdny poté, co se Kvapilová veřejně vyjádřila k přeložení moderátorky Daniely Drtinové z Událostí, komentářů do Interview ČT24. To byl podle prohlášení Kvapilové důvod odvolání, které přišlo kvůli „ztrátě důvěry“.

Televize nejdřív důvody oficiálně neuvedla, teprve po jedné hodině odpolední jen sdělila, že „Pavlína Kvapilová byla v pátek 30. srpna odvolána z funkce výkonné ředitelky Nových médií ČT. Odvolání proběhlo podle podmínek sjednaných v její pracovní smlouvě. Česká televize Pavlíně Kvapilové v nejbližší době nabídne jiné pracovní zařazení, protože i nadále zůstává zaměstnankyní ČT.“

Řízení příslušné sekce převzal Kvapilové zástupce Petr Svatoš.

Petr Dvořák pak po šesté večerní na dotaz Médiáře uvedl, že mu vadilo praní špinavého prádla na veřejnosti: „Moje představy o rozvoji a fungování Nových médií a jejich roli pro veřejnoprávní médium typu České televize byly jiné než Pavlíny Kvapilové. Zásadně rozdílný ale byl i náš pohled na spolupráci v týmu. Právě v souvislosti s jejím veřejným dopisem v době umělé kauzy kolem přesunu moderátorky Daniely Drtinové z jednoho diskusního pořadu do druhého jsem jí na společné poradě vedení nevytýkal obsah dopisu, ale jí zvolenou formu. Jsem totiž přesvědčen, že diskuse mezi nejbližšími členy týmu vedení se nevede přes novinové články a sociální sítě, ale přímo.“

PROHLÁŠENÍ PAVLÍNY KVAPILOVÉ Z 2. 9. 2013

Vzhledem k probíhajícím spekulacím o důvodech mého odvolání považuji za důležité vyjádřit se k nastalé situaci. Generální ředitel ČT Petr Dvořák mě v pátek odvolal z funkce výkonné ředitelky divize ČT Nová média. Důvodem, který mi osobně sdělil, byla „ztráta důvěry“. Odvolání jsem převzala v pozdních odpoledních hodinách 30. 8. 2013. Při našich posledních setkáních bylo hlavním tématem vždy mé veřejné vystoupení po stažení Daniely Drtinové z pořadu Události, komentáře, případně jeho možné následky. Nikoli Strategie rozvoje Nových médií pro rok 2014, kterou si vyžádal 12. 8. a kterou jsem mu následně předložila. Svůj krok z 10. 8. jsem opakovaně vysvětlila, mou hlavní motivací bylo apelovat na dodržování základních principů fungování média veřejné služby, což považuji za svou povinnost. Vývoj z poslední doby naznačuje, že moje vize moderní veřejné televize založené na maximální otevřenosti a propojení s diváky, kterou jsme s kolegy v divizi ČT Nová média vždy rozvíjeli, by byla v dosavadní konstelaci nadále neprosaditelná. Další kroky zvážím poté, co mi bude nabídnuto náhradní umístění. Panu řediteli i kolegům děkuji za spolupráci a přeji jim vše dobré.

„Jako člen managementu České televize považuji obecně za nezbytnou větší interní diskusi o zpravodajství, osobně jsem svůj postoj tlumočila opakovaně v minulosti i přímo panu generálnímu řediteli,“ uvedla Kvapilová v srpnu. Navrhla tehdy „vytvoření transparentního editoriálního panelu, který by otevřenou diskusí řešil zásadní otázky zpravodajství ČT“. O zpravodajství by se mělo podle jejího názoru víc mluvit jak uvnitř televize, tak směrem k divákům.

„Poslední vývoj vyžaduje hlubokou interní i celospolečenskou diskusi na téma veřejnoprávního zpravodajství. Jde o zřetel na systémové nastavení, které bez ohledu na budoucí nejrůznější politické konstelace a personální obsazení postů v České televizi bude funkční,“ vyzvala také Kvapilová.

K nedávnému přeložení Drtinové do méně prestižního pořadu se kriticky vyjádřily televizní odbory a později tým Událostí, komentářů v čele s moderátorem Martinem Veselovským. Drtinová se následně podvolila a Interview Daniely Drtinové vzala. Pořad startuje dnes, v 18.35 bude mít Drtinová jako hosta premiéra v demisi Jiřího Rusnoka.

Kvapilová byla ve funkci od října 2011, kdy nahradila Milana Fridricha, jenž tehdy po Dvořákově zvolení generálním ředitelem povýšil na šéfa programu. Tomu byla dosud formálně podřízena. V televizi Kvapilová dělá přes šest let, do prosince 2006 působila jako zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu. V televizi minulosti mimo jiné uváděla diskusní Hyde Park.

PROHLÁŠENÍ PAVLÍNY KVAPILOVÉ z 10. 8. 2013

Vážený pane řediteli, vážení kolegové,

Současná situace kolem zpravodajství České televize může výrazným způsobem narušovat důvěryhodnost média veřejné služby před stěžejními volbami. Pro vážnost principů, které jsou ve hře, je dle mého názoru nutné, aby byly co nejdříve zodpovězeny obavy formulované ve včerejším prohlášení týmu Událostí, komentářů, stejně jako pochybnosti vznesené odbory. Jako člen managementu České televize považuji obecně za nezbytnou větší interní diskusi o zpravodajství, osobně jsem svůj postoj tlumočila opakovaně v minulosti i přímo panu generálnímu řediteli. Rozdílnost názorů není negativní, naopak, jejich konfrontace, faktická polemika a odborná diskuse je na půdě instituce jako ČT jednou z naprosto klíčových ingrediencí kvalitní veřejné služby.

Vyústění dění posledních dnů se podle mého názoru nemůže limitovat na debatu o tom, na jakém postu má být Daniela Drtinová, kterou považuji po dlouholeté společné práci na ČT24 za vynikající, odvážnou a nekompromisní profesionálku. Poslední vývoj vyžaduje hlubokou interní i celospolečenskou diskusi na téma veřejnoprávního zpravodajství.

Jde o zřetel na systémové nastavení, které bez ohledu na budoucí nejrůznější politické konstelace a personální obsazení postů v České televizi bude funkční, ve smyslu všech premis média veřejné služby v kontextu měnícího se světa, propojeného moderními technologiemi.

Z hlediska současné napjaté situace, kdy je před nadcházejícími volbami důvěryhodnost zpravodajství ČT v sázce, apeluji na včasnou úvahu o tom, jak vyvrátit pochybnosti. Například vytvořením transparentního editoriálního panelu, který by otevřenou diskusí řešil zásadní otázky zpravodajství ČT.

Stejně tak by měla tématu věnovat dostatečně velký prostor ve svém vysílání sama ČT – a to na novinářsky stejném principu jako když informuje o jiných událostech (tak, jak to předpokládá i Kodex ČT).

Jako vedení ČT máme obrovské pravomoci a zároveň obrovskou zodpovědnost. Televize veřejné služby musí sloužit občanům, a proto by mělo být podle mě jednoznačně v zájmu managementu hledání širokého konsensu, vyvracejícího podezření jako jsou ta, o kterých se momentálně diskutuje.

S pozdravem
Pavlína Kvapilová, výkonná ředitelka ČT Nová média