Šéf ČT Petr Dvořák: Letos by v televizi měla začít fungovat dvacítka tvůrčích skupin

Do konce února chce mít generální ředitel České televize Petr Dvořák vybrané šéfy po letech znovu ustavovaných tvůrčích skupin, do konce března hotový první tříletý plán programu a od 1. července už v novém systému normálně vyrábět pořady. “Pokud naši producenti ušetří peníze, které na pořady dostanou, část úspor se jim vrátí na odměnách,” řekl v rozhovoru pro Médiář.cz.

Petr Dvořák. Foto: Sandra Kisić

Petr Dvořák. Foto: Sandra Kisić

Návrat k tvůrčím skupinám jste podle svých slov konzultoval s Ivem Mathé, bývalým ředitelem České televize. Co vám vlastně poradil, jak má tvorba v ČT fungovat?

Vysvětloval mi, jak fungovaly skupiny za jeho působení. Základní spojitost, kterou jsme našli, je, že tvorbu řídí lidi, kteří jsou dostatečně tvůrčí a jsou ochotni se za výsledky své práce postavit. Že to není anonymní systém, v němž se za úspěšné pořady přihlásí všichni a k neúspěšným se nikdo nepřizná. Teď chci ukázat, jak systém nově nastavíme, členům svého kolegia, které jsem nedávno ustavil, a budu chtít znát jejich připomínky. Chtěli jsme mít pozice obsazené do konce měsíce, snad to stihneme, a pak přibližně další měsíc dolaďovat v pilotním provozu.

Kdo může za rozmlžení tvůrčího procesu od Mathého odchodu z čela ČT v roce 1998 prakticky až dosud?

Nijak jsem to neřešil. Myslím, že to bylo jednak několika rychlými změnami na pozici generálního ředitele televize, které se udály po odchodu Iva Mathého, a za minulého vedení (Jiřího Janečka - pozn. red.) se akceptoval systém, který byl předtím, a nechal se žít.

Ano, volně bujet. Našli jste dostatek lidí ve výběrovém řízení na vedoucí tvůrčích skupin?

Ano, zájem mě překvapil, přišlo nám několik desítek přihlášek, víc, než jsem očekával. Třetina je z České televize, dvě třetiny zvenku. Přihlásila se řada známých jmen z branže. Je z čeho vybírat.

V kině Mat jste nedávno jmenoval typově Jana Svěráka nebo Čestmíra Kopeckého coby ideální obsazení pozic - jak říkáte - kreativních producentů. Jsou mezi přihlášenými?

Tito dva zrovna ne, Honza Svěrák si dál točí své filmy, možná se budeme bavit o koprodukci s ČT, a Čestmír Kopecký je členem jedné z výběrových komisí.

Jak bude vypadat složení každé z tvůrčích skupin? Na setkání se zaměstnanci televize koncem ledna jste mluvil o “kreativním producentovi” i o “výkonném producentovi”. Předtím jsem měl za to, že hledáte vždy jen jednu hlavu týmu.

Vždycky chceme mít jednu hlavu, tedy jednoho člověka, který bude zodpovídat za úspěšnost nebo neúspěšnost daného pořadu. Tomu říkáme kreativní producent. Ten si na vlastní produkci může najmout výkonného producenta, pokud je sám spíš zaměřením dramaturg. Pokud si ale všechno zvládne obsloužit sám, výkonného producenta nepotřebuje, funkce vytvořena nebude.

A výkonné producenty bude dodávat Česká televize “servisně”, z okruhu svých zaměstnanců?

Přesně tak.

Trocha kontroverze se zvedla kolem prohlášení “Počítáme s tím, že to budou převážně profesionálové, kteří v ČT již pracují. Nebude to tak, že by teď řada lidí z televize odešla a místo nich řada lidí přišla.“, které ČTK nedávno poskytla vaše mluvčí.

Bylo to jinak, vysvětlovali jsme, že u nových šéfů tvůrčích producentských skupin preferujeme zaměstnanecký poměr. Byl bych rád, aby vybraní tvůrci, až se s nimi domluvíme, aby byli zaměstnanci České televize, z řady důvodů. Ať už formálních, z hlediska podpisového řádu i využívání standardně zavedených procesů a systémů, to je jednodušší, a také kvůli určité formě sounáležitosti s institucí. Ale není to dogma.

Dokážete takové lidi zaplatit?

Musíme je dokázat zaplatit. Jinak pro nás nebudou pracovat. Na druhou stranu, neplatí, že by ČT platila míň, než jiné televize na trhu. Znám cenové relace televizních profesí poměrně dobře a ČT je buď na průměru, nebo lehce nad průměrem toho, co se platí na trhu.

Mluvíme o lidech klíčových pro tvorbu České televize. Budou to nejlíp zaplacení lidé v televizi?

Budou to jedni z nejvýznamnějších tvůrčích pracovníků, očekávám, že ocenění bude adekvátní. Chci, aby měli kompletní zodpovědnost za rozpočet daného projektu a v případě, že se jim podaří ušetřit peníze - ovšem ne na úkor kvality -, aby se jim část úspory vrátila ve formě odměn, bonusů.

Zaměstnancům jste v lednu také řekl, že tvůrčí, producentské skupiny budou “živelně vznikat a zanikat”, co jste tím myslel? Kolik skupin vlastně bude?

Třináct skupin, které jsme dali do výběrového řízení, jsme nastavili jen typově. Pokud někdo přijde s návrhem na jiné zaměření skupiny s dostatečně velkým zásahem, zřídíme i tu. Moje představa je taková, že letos bychom se měli pohybovat kolem počtu dvaceti tvůrčích skupin. A jestliže nějaká v době hájení, kterou jim dáme - za rok, rok a půl - neprokáže, že má oprávnění pro svou činnost a do programového schématu neprosadí žádný kvalitní projekt, rozpustíme ji.

Regionální studia v Brně a v Ostravě budou mít vlastní skupiny?

Ano. Neplatí, že pro jeden daný typ pořadů bude jediná skupina, například pro cyklickou dramatickou tvorbu může vzniknout v Praze dvě skupiny a jedna v Brně. Vedle toho můžou být skupiny pro dokumentární tvorbu dvě v Praze a tři v Ostravě, protože Ostrava je v oblasti dokumentu silná.

Jak určíte, kolik skupin kde na začátku bude?

Podle toho, kolik se nám na kterou - kam - přihlásilo lidí.

Jak se bude tvorba financovat?

Ne že by tvůrčí skupina dostala peníze na celý rok a možnost o nich rozhodovat. Úkolem kreativního producenta bude pořad najít, přijmout, vypiplat, potom zpracovat do podoby akceptovatelné v rámci televize a vyhovující dlouhodobé programové strategi, kterou ČT bude mít, a  programová rada pak rozhodne, jestli má projekt vstoupit do dalšího vývoje. Pokud ano, dostane peníze na první díl, nebo na pilot. Peníze dostane jen na pilot, pokud bude přijat do výroby, dostane peníze na celý projekt. O tom opět rozhoduje programová rada.

Petr Dvořák v rozhovoru s Médiářem. Foto: Sandra Kisić

Petr Dvořák v rozhovoru s Médiářem. Foto: Sandra Kisić

Jak budete projekty posuzovat? Spolehnete se na zkušenost vlastních lidí, nebo focus groups se vzorky diváctva?

Obojí.

Kdo vám focus groups bude zajišťovat?

Nevím, to ví Kristýna Taberyová nebo Renata Týmová (vedoucí výzkumného oddělení nebo její zástupkyně - pozn. red.).

Nepoužíváte spřátelené firmy, jako v případě testování psychologie pracovníků zpravodajství?

Nemám žádné spřátelené firmy, používám firmy, které fungují profesionálně, a které umějí dodat, co po nich chci.

V ČT mají vznikat tříleté programové plány toho, co bude televize vysílat. Kdy bude hotov první?

Mým cílem bylo, aby se první draft objevil na stole koncem února, Milan Fridrich na tom se svými lidmi intenzivně pracuje, abychom finální verzi měli  na konci března. Z plánu totiž vyjde rámec zadání pro tvůrčí skupiny, poptávka, kterou budeme schopni dodat. Plán bude částečně obecný, jak má vypadat zaměření a schémata jednotlivých kanálů, a do toho musíme zadávat věci, které už jsou ve výrobě. Jestliže víme, že seriál Sanitka bude natočen do roku 2013, nejpozději na začátku roku 2014 by se měl ve vysílání objevit.

Počítám, že plán vzniká na vaše zadání s vašimi vizemi. Můžete přiblížit, jak bude vypadat směřování tvorby České televize v dalších třech letech?

Je to těžké zobecnit. Náš základní úkol je definovat positioning (nebo trochu nepresne obecne zamereni) všech čtyř kanálů, pak můžeme vsazovat konkrétní programy a variovat. Opět to není dogma. Že bychom si slíbili natočit za rok pět pohádek za každou cenu. Když budeme mít náměty na sedm a všechny luxusní, uděláme je, pokud budou dobré jen tři, natočíme tři.

Hodláte zavádět dlouhodobé tematické projekty?

Ano, to už není ani tak samotná programová strategie, jako provázání programu s marketingem. V rámci programu budeme muset sledovat významné věci, které se tu budou dít. Čeká nás 115 let výročí Cyrila a Metoděje v příštím roce, 20 let od vzniku České republiky, 25 let od sametové revoluce a tak dále. Všechny tyto věci chci vidět v programovém schématu a vědět, jak na ně budeme umět reagovat.

Co se týče skladby programu, budete točit daleko míň krátkých magazínů podobného typu? Za to byla televize často kritizována.

Jistě. Začali jsme s tím už v jarním programovém schématu, to má být přehledné, aby se v něm divák vyznal, a taky abychom nevysílali osm cestopisných magazínů a pak šest o zdravém životním stylu, ale pokud možno je shlukovali dohromady a vytvářeli konzistentní celky.

Pracovníkům ČT jste slíbil, že se zjednoduší také administrativa výroby pořadů. Jak? Míň lidí bude mít podpisové právo?

Náčrtek schéma tvorby pořadů

Náčrtek schéma tvorby pořadů. Foto: Sandra Kisić

Kreativní producent ví, že každý pořad má konkrétně dlouhý životní cyklus a v jeho průběhu kontrolní body - námět, pilot, výrobu, průběžná kontrola v průběhu výroby, závěrečné předání. Programová rada schvaluje pilot a výrobu, výjimečně u velkých projektů i závěrečnou předávku. Ve fázi námětu do toho vstupuje oddělení vývoje, průběžně kontrolně pak program a výroba.

Jaké jsou konkrétně úkony nově angažovaných manažerů Jany Kasalové a Jana Svobody v procesu, který jste popsal?

Jana Kasalová jako šéfka vývoje programových formátů dohlíží na všechny projekty, které Česká televize vyvíjí, její útvar zajišťuje koordinaci jednotlivých tvůrčích skupina a manažerů vývoje a produkce. Jan Svoboda pak pořadům a formátům, které vyrobíme a nasadíme do vysílání, zajišťuje marketingovou podporu. Vedle toho má na starosti oddělení selfu a grafiky a řídí obchodní činnost České televize.

Kdy proběhnou první avizované producentské dny?

Zhruba v polovině roku. Až se nám skupiny zavedou, projdou zkušebním obdobím. Záměr je, aby od 1. července běželo vše podle definovaných pravidel, bez úprav.

Jsem laik, jak takové producentské dny standardně probíhají?

Televize vyzve producenty, aby ji předložili náměty na témata, která vypíše. V limitovaném čase a rozsahu. A zkuste nás předsvědčit, že nás to zajímá. Třeba během dvou dnů pak budou zájemci z řad tvůrců předstupovat před komisi pracovníků České televize a nabízet. Už vlastní prezentace něco napoví - musíme dát lidem šanci mluvit s námi z očí v oči. I když budou nabízet nesmysly, které neupotřebíme, mohou mít energii a zalíbit se nám pro jinou spolupráci.