Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Šéf Novy Andruško: Veřejnoprávní ČT by neměla vytvářet unikátní online obsahy

Rozšířeným online zpravodajstvím a aplikacemi pro mobilní přístroje Česká televize překračuje své zákonné vymezení, míní ředitel Novy Jan Andruško.

Jan Andruško ve studiu Televizních novin. Foto: TV Nova

Jan Andruško ve studiu Televizních novin. Foto: TV Nova

Veřejnoprávní Česká televize by neměla vyrábět obsahy speciálně pro internet, neboť je oproti komerčním hráčům zvýhodněna tím, že jí koncesionáři musejí ze zákona hradit pravidelné měsíční poplatky. Myslí si to Jan Andruško, generální ředitel komerční televize Nova, lídra tuzemského televizního trhu.

„Hranice je tam, kde veřejnoprávní televize začíná vytvářet nové unikátní obsahy, které primárně nevycházejí z jejího vysílání, což je rozšířené online zpravodajství, aplikace pro mobilní telefony a tablety,“ píše Andruško v textu, o nějž jej požádala redakce Médiáře, v rámci snahy rozpoutat diskusi o podobě budoucí koexistence veřejnoprávní a komerčních televizí.

Na totéž téma Médiář publikuje názor bývalého šéfa Novy Petra Dvořáka (viz níže), v dalších dnech přinese pohled generálního ředitele České televize Jiřího Janečka a generálního ředitele TV Prima Marka Singera.

Podle Dvořákova nástupce v čele Novy Jana Andruška má v záběru veřejnoprávní instituce oprávnění klasické televizní či rozhlasové vysílání, neboť tyto služby fungují v rámci omezeného kmitočtového spektra. Naopak na internetu, kde může fungovat neomezený počet hráčů, jde ČT za hranici zákonného vymezení své služby.

Andruško tím míní jednak právě texty v online zpravodajství („jiný typ mediálního sdělení, než je pro televizi charakteristický a než stanovuje zákon v souvislosti se zakotvením definice veřejnoprávní služby“), jednak speciální služby pro uživatele mobilních telefonů, zpravodajství do iPadů či e-shop („nástroje, které veřejnoprávní televize buduje v digitálním světě, jsou značně komerční“).

„Narozdíl od televizního vysílání, kde je díky platné legislativě omezen jeho komerční záběr, nemá komerční aktivita na internetu obecně omezení žádné. V době, kdy moderní online svět řeší, jak si na sebe vydělat, a diskutuje o zpoplatnění obsahu, má ČT svůj obsah a služby už dávno zpoplatněny koncesionářskými poplatky,“ argumentuje ředitel Novy.

Momentální chování České televize na webu podle něj činí z veřejnoprávní televize komerčního hráče, ovšem způsobem financování prostřednictvím koncesionářských poplatků zvýhodněného proti ostatním komerčním subjektům.

Online nabídka televize veřejné služby by se měla, míní Jan Andruško, primárně vztahovat k její veřejnoprávní programové nabídce. Zahrnovat by měla jen živá vysílání, přístup do archivů pořadů, podrobné informace o relacích, portréty tvůrců, doplňkové informace a služby jako skryté titulky.

Přečtěte si kompletní text generálního ředitele Novy Jana Andruška „Opravdu si koncesionáři mají platit zpravodajství do chytrých telefonů?“

Podobného názoru je Andruškův předchůdce ve funkci Petr Dvořák. „Veřejnoprávní média by se měla komerčních aktivit (na internetu - pozn. red.) vzdát, aby tak nenarušovala tržní principy,“ napsal pro Médiář bývalý generální ředitel komerční Novy.

Dvořák krátce po svém odchodu z Novy veřejně uvedl, že by nebyl proti tomu stát se šéfem veřejnoprávní České televize, proto i jeho Médiář požádal o pohled na zmíněnou problematiku.

Dvořák taktéž argumentuje zvýhodněním v podobě financování z poplatků. „Jak Česká televize, tak i Český rozhlas získávají prostředky na své fungování prostřednictvím televizních nebo rozhlasových, ne však internetových poplatků,“ podotýká a dovozuje, že online aktivity ČT a rozhlasu by tak měly být selektivní a v podstatě jen podpůrné.

„Internet a další ‚nová média‘ mají mít jak pro veřejnoprávní televizi, tak pro veřejnoprávní rozhlas pouze doplňkovou roli a mají plnit hlavně marketingovou a informační podporu hlavní náplně veřejnoprávních médií, což je televizní nebo rozhlasové vysílání,“ míní Petr Dvořák.

Přečtěte si kompletní text bývalého šéfa Novy Petra Dvořáka „Nová média mají být jen marketingovou a informační podporou veřejnoprávní televize“