Digitální agentury v Atlasu ukázaly, co mají letos nového. Připomeňte si na Twitteru či Instagramu.

Šéf Novy: Kvůli tendru na peoplemetry jsme zahájili interní vyšetřování

Vyřazeni byli tří ze čtyř uchazečů, nabídka čtvrtého nebyla posouzena v soutěži. To není výsledek, který by nás dokázal uspokojit, navrhujeme zrušení tendru, říká k veřejné zakázce na měření sledovanosti generální ředitel televize Nova Jan Andruško v rozhovoru pro Médiář.cz.

Generální ředitel televize Nova Jan Andruško. Foto: Linda Matásková

Generální ředitel televize Nova Jan Andruško. Foto: Linda Matásková

Je Miloslava Nováková, odvolaná marketingová ředitelka Novy, úplně pryč z firmy, anebo je vaší zaměstnankyní dál?

Nebudu to komentovat blíže, ale zjevné je, že jsme ji odvolali z její dosavadní pozice, není už marketingová ředitelka.

Souviselo její odvolání s tendrem na provozovatele peoplemetrů? Bylo to v té době a zvenčí se jevilo, že se tak stalo v návaznosti na výpovědi členům výzkumného týmu vaší televize.

Co jsem četl v médiích, byly všechno jenom spekulace, rozhodně to nebylo navázané na jednu konkrétní událost, jako je tato.

Je role paní Novákové kolem tendru jedním z důvodů, proč jste ji odvolali?

Myslím, že tendr to nebyl.

Další důvod, který kolegové uvedli, se měl týkat plánované schůzky prezidenta CME, jednatele Novy Adriana Sarbu s premiérem Petrem Nečasem, která se nakonec neuskutečnila. Plánovala se opravdu?

Nechci to komentovat, spekulace nekomentujeme. Rozhodně to ale nebyl důvod, proč jsme odvolali Mílu Novákovou, že nezorganizovala nějakou schůzku, to rozhodně ne.

Neuvedli jste oficiálně žádný důvod jejího odvolání, proč se takto podivně loučíte, či de facto neloučíte, s důležitou zaměstnankyní, která pro vás pracovala dvanáct let, od roku 1999?

Není nutno oznamovat světu důvody v těchto případech, prostě jsme se rozešli a paní Nováková už tu s námi v pozici marketingové ředitelky není.

A zůstává zaměstnankyní?

To se v tuto chvíli řeší, u těchto jmenovaných pozic je to právně složitější, nechtěl bych to komentovat.

Odvolali jste ředitelku marketingu, zaměstnali jste nového PR manažera Vladimíra Mužíka, který pod sebou má oddělení tiskové a PR, a byl o jeden stupeň níže, než šéfka marketingu. Obsadíte funkci marketingového ředitele či ředitelky někým novým, nebo ji obsadí Vladimír Mužík?

Máme tu interní dohodu prozatím, jak budeme v mezidobí fungovat, ale nutno zdůraznit, že celá sekce prochází kompletní restrukturalizací. Jak to nakonec bude, se rozhodneme do konce roku.

Tiskovou mluvčí taky ještě nemáte?

Je otázka, jestli potřebujeme separátní tiskovou mluvčí, nebo ne, jestli tu pozici bude zastávat někdo jiný v rámci struktury, to je také pořád k diskusi.

Proč tolik lidí z Novy v poslední době odešlo? Míním tím dva pracovníky výzkumu Renatu Týmovou a Václava Prejzka, ředitelku marketingu Miloslavu Novákovou, její asistentky.

Rozhodně bych to nenavazoval na poslední dobu, procházíme restrukturalizací od začátku roku, odešlo odsud hodně lidí…

Desítky?

Možná i víc. Je to součástí naší strategie. V první řadě tu chceme lidi, kteří jsou profesionální a loajální k firmě, ke značce, a pokud takové nároky nesplňují, nemá smysl si je držet.

Mluvíte mimo jiné o dvou výzkumnících, Renatě Týmové a Václavu Prejzkovi, kteří zastupovali Novu, respektive jejího provozovatele CET 21, v orgánech Asociace televizních organizací (ATO) při tendru na projekt elektronického měření sledovanosti pro léta 2013-2017. A ve svých výpovědích měli napsáno, případně jim bylo sděleno, že v ně jednatelé Novy ztratili důvěru. Proč?

To o loajálních a profesionálních lidech jsem myslel obecně, nebudu komentovat konkrétní případy. Připadne mi divné, že to komentují oni. Já řeknu jenom jednu věc: s těmito dvěma lidmi jsme se rozloučili pro hrubé porušení pracovních povinností, v současné době tu probíhá vyšetřování a až skončí, vyvodíme z toho další důsledky.

Vyšetřování jakého typu?

Interní, prozatím.

Pořád se bavíme o okolnostech tendru na peoplemetry?

Mimo jiné.

To máte dojem, že vás tito zaměstnanci poškozovali cíleně, řízeně?

Nebudu spekulovat. Řekl jsem, že hrubě porušili své povinnosti vůči zaměstnavateli, detaily vyšetřujeme. A přišlo by mi divné, abychom tuto diskusi vedli přes média.

Je fakt, že o místo u vás v televizi přišli oba zástupci Novy v hodnotící komisi tendru na peoplemetry. Proč jste takto tvrdě postupovali proti vlastním lidem? Proč nevystupujete jako celá Nova vůči ostatním členům ATO, ale místo toho jdete proti vlastním lidem?

Problém je, že vy se bavíte jen s těmito lidmi. My samozřejmě v rámci ATO komunikujeme i s ostatními členy (řádnými členy jsou kromě CET 21 FTV Prima, Česká televize a Asociace komunikačních agentur – pozn. red.) a přijde nám divné, že probíhá taková jednostranná medializace celé záležitosti. Prozatím je to interní věc členů ATO, která samozřejmě podle toho, jak dopadne, bude zajímat trh. Rozhodně to ale není nic, co bychom rádi dennodenně komentovali v médiích.

Generální ředitel televize Nova Jan Andruško. Foto: Linda Matásková

Soustřeďme se tedy na tendr, o který vám logicky hodně jde. V něm se prodloužila lhůta pro podání přihlášek, v ní se přihlásil uchazeč AC Nielsen, protože ATO a vám od něj došel dopis, aby se tak stalo. Proč jste horoval pro prodloužení lhůty?

Vidíte, pane kolego, co jste teď uvedl, je směsice nepotvrzených informacích, poměrně zkreslených. Abych to uvedl na pravou míru: netlačíme žádného účastníka. Máme jediný zájem: aby tendr proběhl transparentně, přísně v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. O tom máme závažné pochybnosti, jestli to tak bylo, a ve stejném smyslu jsme se vyjádřili vůči ATO i jejím jednotlivým členům. Ostatní členové ATO mají velmi dobrou znalost o tom, jaký s tendrem máme problém.

Pokud se jedná o prodloužení lhůty: lhůta pro podání přihlášek byla původně stanovena na samé minimální hranici toho, co zákon umožňuje, 42 dní nebo tak. Běžná lhůta pro takový tendr ve světě – my máme stanice v šesti zemích – je minimálně 90 dní. Připravují se tam podklady, které mají stovky strany, není lehké je připravit za čtyřicet dnů. Naším cílem v tendru je, aby nabídka byla co nejpestřejší a abychom získali co nejkvalitnějšího poskytovatele služeb za co nejlepší cenu. Čili podle mě je zcela nelogické dávat co nejkratší lhůtu. Kdyby mi toto udělal někdo u nás uvnitř organizace, tak ho za to propustím. V takhle důležité věci, v takhle strategicky důležité věci stanovit 42 dnů, to je zcela nesmyslné a nechápu to. Navíc lhůta spadla do půlky léta, doby dovolených.

Pokud se tedy společnost AC Nielsen ozvala – a ozvala se jednak ATO s kopií na společnost Gordion, jednak mně, prezidentovi ATO –, nevidím problém, že se lhůta pro přihlášení prodlouží. Možná to nevíte, ale v původní lhůtě se přihlásili dva uchazeči. A pokud jsme poté společnou iniciativou všech členů ATO dosáhli, že se přihlásili celkem čtyři, nevidím v tom problém. Naopak kdo se teď ozývá, že se mu to nelíbí, neměl zájem na tom, aby se uchazečů přihlásilo tolik.

Říkáte „společnou iniciativou všech členů ATO dosáhli“, aby se jich přihlásilo víc. Jak tato aktivita vypadala?

Jako člen ATO jsem se spojil s ostatními členy a všichni s tímto krokem souhlasili.

Myslím, jak jste tam přiměli zrovna ty dvě další společnosti, aby se přihlásily.

Nepřiměli. Prostě se prodloužila lhůta a ony se přihlásily. Promluvte si s nimi, uvidíte, co vám řeknou na téma tendru. Jak je vnímán v zahraničí dneska.

Jde mi o to, proč se přihlásily až v prodloužené lhůtě. Předtím o tendru nevěděli a když se lhůta prodloužila, tak ano? Byla iniciativa na straně ATO, řekli jste si „zkusme ještě GfK, pozvěme i AC Nielsen“?

Tendr rozhodně neprobíhal tak, že bychom někoho oslovovali. Byl veřejně vyhlášený, společnosti to v rámci Evropské unie sledují, viděly, že lhůta byla prodloužena na standardní úroveň, a tak se přihlásily.

Čili se původně nehlásily, protože by nestihly připravit podklady?

Mám tyto informace, zeptejte se přímo jich.

Než jste inicioval změnu termínu, mluvil jste s nimi o tom? Říkali vám, že potřebují delší lhůtu?

S nimi jsem rozhodně nemluvil, myslím, že to bylo přímo ve zmíněném dopise.

Proč jste jako člen ATO na delší lhůtu netlačili už při vypisování zakázky?

Je jasné, že tohle přišlo v době, kdy jsem byl krátce ve funkci (generálním ředitelem televize Nova se Jan Andruško stal 1. ledna 2011 – pozn. red.) a řečeno na rovinu, myslel jsem si, že tam mám své zástupce, kteří mají svých pět pohromadě a uvědomují si veškeré konsekvence. Moji zástupci, kteří to odsouhlasili, jsou ti, o kterých se bavíme.

Byli vyřazeni tři ze čtyř přihlášených, hodnotící komise doporučila dosavadního realizátora měření, firmu Mediaresearch. To vám přijde divné?

To není výsledek tendru, který jsme očekávali z toho procesu. My jako veřejně obchodovatelná společnost musíme dodržovat určitá pravidla a nemůžeme se rozhodně spokojit s tím, že tendr by měl vyhrát někdo, jehož nabídka se v podstatě vůbec obsahově neposuzovala, jenom kvůli tomu, že všichni ostatní byli vyloučeni a minimálně v některých případech máme závažné pochybnosti, jestli byli vyloučeni v souladu s právem. A pokud byli vyloučení, myslíme si, že měli být vyloučeni i jiní účastníci. Situace je nejasná a my už jsme se s rozhodnutím o vyloučení společnosti AC Nielsen prostě neshodli s ostatními členy, myslíme si, že nebylo dostatek faktických skutečností a znalostí a důkazů k tomu, aby ATO o tom vůbec mohlo rozhodnout. Uvidí se, jestli se někdo odvolá směrem k antimonopolnímu úřadu, aby to celé prošetřil. Za těchto okolností, kdy už první vyřazení bylo nejasné, jsme se strategicky rozhodli, že se hodnotící komise nebudeme vůbec účastnit. Tam nastal kámen úrazu s dvěma jmenovanými zaměstnanci.

Abych tomu rozuměl: proto vy jste po nich chtěli rezignaci, oni nevyhověli a na to konto jste se s nimi rozloučili.

Ano. Oni jsou sice přesvědčeni, že tam sedí za sebe, ale ve smlouvách máme my zaručenu určitou účast v hodnotící komisi. A tito lidé se tam dostali jen proto, že jsme je tam navrhli my.

CET 21 má jako člen ATO právo navrhnout své zástupce do hodnotící komise, ale v momentě, kdy už oni konají jako členové hodnotící komise, mají osobní zodpovědnost.

Při hodnocení nabídky. Nikomu z nich jsme neříkali, jak mají hodnotit. Ale pokud jsme je tam vyslali a máme právo na proporcionální zastoupení v ATO, máme také právo svému zaměstnanci říct „teď tam nebudeš“.

Oni argumentují, že od určitého momentu mají odpovědnost osobní, ne jako zaměstnanci firmy.  Firma je navrhne, ale v komisi jsou už sami za sebe, laicky řečeno.

Hodnotící komise hodnotí. Až budou hodnotit, samozřejmě je nehodlám nijak ovlivňovat, ale dvě křesla jsou křesla zástupců CET 21. To si tito lidé velmi spletli. Oni tam chodit nemuseli, žádná odpovědnost, pokud by se schůze komise neúčastnili, z toho nevyplývá.

Proto jste chtěli, aby se vzdali členství v komisi?

Naše strategie byla, tak jsme to jednotlivým členům oznámili, že za okolností, kdy je nejasné, zda bylo po právu rozhodnuto o vyřazení, se závěrečného aktu účastnit nebudeme. Dokonce jsme chtěli, aby závěrečný akt byl posunutý, z těchto důvodů.

Chtěli jste tak demonstrovat, že tendr je neprůhledný, špatně probíhající, jakkoliv tomu řekneme?

Ano.

Čí je to vina? Kdo pochybil?

To se neví. Je nutné, aby pak tendr někdo prošetřil, zda to bude ÚOHS nebo někdo jiný, to se uvidí. Ale my se neztotožňujeme s tím, jak to proběhlo. To je naše právní pozice.

Pochybit mohli logicky jen ti, kteří se procesu zúčastnili – zástupci členů ATO, či právní firma, která chystala podklady.

Tam žádná právní firma není, tam je firma Gordion, která není právní firmou. Připravovala tendr, ale nemá právo poskytovat právní porady, není to advokátní kancelář. Pokud se ATO jako zadavatel podle něčeho rozhodoval, musel si zajistit svou právní pozici. S tou my se v některých krocích neztotožňujeme. Ale to jsou detaily, které se v nějaké chvíli budou probírat a které jsme veřejně komunikovali.

Pro nás je problém, ať už to bylo tak, nebo jinak, že došlo k vyřazení všech kromě jednoho uchazeče. V tuto chvíli to není výsledek tendru, který by nás dokázal uspokojit, a my navrhujeme zrušení tendru. Což je zákonná možnost, zákonodárce dává možnost, pokud zbude jeden uchazeč, tendr ukončit. To je naše pozice.

Máme jediný cíl: aby se tendru zúčastnilo co nejvíc uchazečů, aby jejich nabídky byly řádně zhodnocené a vybral se ten nejlepší. Aby to byl tendr.

Jak chcete dosáhnout ukončení tendru?

Navrhli jsme ostatním členům, že chceme dosáhnout zrušení zadávacího řízení, což je v pravomoci zadavatele, v pravomoci ATO, podle zákona.

Formální reakci už máte?

Nechci to komentovat, to jsou interní záležitosti ATO.

Máte konkrétní vazbu na společnost AC Nielsen?

Už jsem vám řekl, že nepodporujeme konkrétně žádného účastníka. Platí, že chceme, aby proběhl řádný tendr a vyhrál ten nejlepší.

Podle mých informací máte výhrady k Mediaresearch, kvůli jeho vlastnické struktuře. Je to tak?

Samozřejmě jsme požadovali, aby účastníci prokázali vlastnickou strukturu, ale co naznačujete, je spekulace. Mediaresearch tady měří sledovanost v posledních dvou obdobích, nechci to komentovat.

A uklidnilo vás, co jste z dokumentace vlastnické struktury zjistili?

To zase nemohu komentovat, je to věc krytá „důvěrností“.

Nemůže být problém v tom, že jste nespokojeni s čísly, která vám Mediaresearch letos dodává? Že máte nižší sledovanost?

To ne, takhle bych to nestavěl. Rozhodně jsme to nebyli my, kdo nechal Mediaresearch auditovat v poslední době několikrát.

Letos chcete ve skupině diváků od 15 do 54 let udržet kumulovanou sledovanost nad 40 %, ve dvou letních měsících jste byli jen na 35 %.

Červenec a srpen je tzv. nízká sezóna, náš hlavní cíl 40-45 % podílu na sledovanosti v cílové skupině 15-54 platí obecně pro celý rok. Za další: zaměřujeme se především na prime time, a tam svůj cíl pořád držíme.