Šéf Rady ČT Matocha neuspěl s žádostí o statistiky pozvánek do předvolebních pořadů

Radní ČT znovu otevřeli téma pozvánek do vysílání. Žádost o jejich zveřejnění ale neprošla.

Pavel Matocha. Foto: Vojta Herout

Pavel Matocha. Foto: Vojta Herout

Na únorovém zasedání Rady České televize neuspěl její předseda Pavel Matocha se svým návrhem, aby vedení veřejnoprávní televize poskytlo kontrolnímu orgánu statistiky přijatých a odmítnutých pozvánek do vybraných pořadů. Radní jeho návrh, spojený s žádostí o doplnění analýzy předvolebního vysílání, neschválili, když pro něj hlasovali pouze čtyři z osmi přítomných. Statistiky pozvánek si na návrh bývalé radní Hany Lipovské vyžádala rada už na začátku loňska, vedení televize je ale odmítlo poskytnout s tím, že jde o striktně interní informace a rada se má zabývat pouze vysíláním.

Statistiky požadoval Matocha doplnit do analýzy měsíce předvolebního vysílání desítky pořadů ČT, kterou na základě loňské žádosti radních zpracovala společnost Media Tenor. Součástí dosud neveřejné studie je zmínka, že ČT disponuje statistikou evidující přijaté a odmítnuté pozvánky. Předseda proto chtěl, aby byla data do dokumentu doplněna. „Vzhledem k tomu, že Česká televize uvádí, že statistikou disponuje, rádi bychom ji viděli,“ prohlásil. Radní ji podle něho potřebují, aby viděli, jestli některé partaje skutečně pozvání odmítají, a proto jsou potenciálně ve vysílání podreprezentované. „Abychom to mohli posoudit, potřebujeme statistiku k dispozici,“ uvedl Matocha, který současně žádal o doplnění tří grafů.

„Materiál je zhruba v rozsahu, jak rada žádala a představovala si. Je to do velké míry tak, jak rada pro zhodnocení předvolebního vysílání potřebuje. Na dopoledním jednání jsme se shodli, že bychom chtěli požádat, jestli by bylo možné doplnit nebo upřesnit ještě čtyři věci,“ uvedl svůj návrh na únorové schůzi rady. Jeho usnesení ale neprošlo. Kromě Matochy pro ně hlasoval jen místopředseda rady Jiří Šlégr a radní Roman BradáčVladimír Karmazín. Proti byl René Kühn, zdržel se místopředseda Pavel Kysilka a radní Tomáš SamekLuboš Xaver Veselý.

Neúspěšný návrh předsedy Pavla Matochy 

Rada žádá o doplnění předloženého materiálu Analýza předvolebního vysílání ČT od společnosti Media Tenor, a to v termínu do 23. 2. 2022. Konkrétně žádá o:

  1. celkový graf (i s číselnými údaji) za všechny analyzované televizní relace v daném období dohromady, který zobrazí intenzitu a tón medializace politických stran a koalic a politiků
  2. celkový graf (i s číselnými údaji) za všechny analyzované televizní diskuzní relace v daném období dohromady, který zobrazí konfrontačnosti moderátora vůči jednotlivým politikům a také sloučeně dle politických stran a koalic (viz s. 105)
  3. doplnění grafů na s. 10, 19, 89 o číselné údaje dle jednotlivých tónů medializace (jako je uvedeno např. na s. 64 v grafu konfrontačnosti moderátora)
  4. statistiku pozvaných politiků (tedy nejen přijatých pozvání) do jednotlivých pořadů, jak je na s. 24 předloženého materiálu uvedeno, že Česká televize takovou statistikou disponuje.

Zdroj: Rada České televize

Loni přijaté usnesení Rady ČT žádající o analýzu

Rada žádá generálního ředitele, aby jí v termínu do 31. ledna 2022 předložil doplnění analýzy předvolebního vysílání, a to o analýzu vysílání v předvolebním období od 3. 9. do 8. 10. 2021 pořadů:

předvolební vysílání ČT24
Superdebata
Události
Události v regionech
Události, komentáře
Otázky Václava Moravce
168 hodin
Reportéři ČT
Interview ČT24
Devadesátka,

obsahující statistiky počtu příspěvků o jednotlivých kandidujících politických subjektech a jejich reprezentantech v členění pozitivní/negativní/neutrální/ambivalentní.

Zdroj: Rada České televize

Statistiky přijatých a odmítnutých pozvánek se staly jedním z výrazných témat současné Rady České televize. Usnesením přijatým loni v lednu na návrh Lipovské žádali radní o přehled pozvánek do pořadů Události, Události, komentáře, Interview 24, 90′ ČT24 Otázky Václava Moravce za rok 2020. Lipovská se tehdy odkazovala na „gentlemanskou dohodu“ z léta 2020, kdy údaje radě přislíbil ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal. „Nejsem si jistý, že takový materiál jsme schopni a ochotni poskytnout. Tematika je to složitá, komplexní a striktně interní,“ reagoval na usnesení generální ředitel Petr Dvořák. Když management ČT statistiky skutečně nedodal, radní o dva měsíce konstatovali, že Dvořák neplní jejich usnesení. To může být podle zákona důvodem otevírajícím možnost hlasovat o jeho odvolání. Dvořák označil jednání radních za „šikanózní a účelové“, nový požadavek na statistiky ale podruhé už neprošel. Radní se k tématu vrátili až nyní, víc než po roce.

Tentokrát ale statistika pozvánek představovala spíš „přílepek“, kterému se radní ani zástupci televize v rozpravě nad žádostí o doplnění analýzy nevěnovali. Matocha totiž žádal zejména o spojení dat o různých pořadech do jednoho grafu, který „zobrazí intenzitu a tón medializace politických stran a koalic a politiků“ a též „konfrontačnosti moderátora vůči jednotlivým politikům a také sloučeně dle politických stran a koalic“. Ředitel Dvořák s jeho záměrem silně nesouhlasil, když poukazoval na to, že analýza hodnotí různé typy pořadů - zpravodajské, publicistické, regionální. Propojení dat tak podle něj nedává smysl. „Co chcete udělat teď: z nepřesných čísel se budete snažit dělat ještě nepřesnější. Myslíme si, že takovým způsobem se analýza dělat nemá,“ odmítal ředitel. V analýze zkoumající pořady o celkové stopáži 117 hodin navíc, zdůraznil Dvořák, chybí kontinuální vysílání, nevypovídá proto o celku vysílání, kterým se mají radní zabývat, když posuzují objektivitu a vyváženost.

Studie podle vedení ČT nezachycuje celek vysílání i kvůli tomu, že sleduje příliš krátký časový úsek, dodala Renata Týmová, vedoucí výzkumu a analýz ČT. „Podle zákona a Kodexu není možné vymezovat krátká časová období, ať už se jedná o měsíc, týden nebo ad absurdum několik hodin vysílání, a na nich aplikovat zásady objektivity a vyváženosti. Stejně tak nejde měřit objektivitu a vyváženost pro některé konkrétní pořady,“ soudí Týmová a připomíná, že zprávy měřící plnění veřejné služby posuzují vysílání za celý rok. Management ČT na to radní podle ní upozorňoval už v listopadu, když žádost o analýzu, která vyšla na 100.000 Kč, schválili.

Předseda Rady ČT Matocha ale uvedl, že radní si nevybrali náhodný termín, naopak analýzu ohraničili daty, kdy v České televizi platila pravidla pro předvolební vysílání. Ta vstoupila v platnost 3. září. „Zákon nikde nestanovuje, jak je dlouhý celek. Nezvolili jsme si arbitrární, náhodný, krátký výsek, kde žádáme o analýzu. Vybrali jsme si dobu před volbami, po kterou platila předvolební pravidla pro vysílání,“ říká předseda. Nesouhlasil s ním radní René Kühn. „Pokusme se žádat takové doplnění informací, které má opravdu oporu v zákoně, které posuzuje celkovou vyváženost zpravodajství za období jednoho roku. Rozumím požadavku upřesnit to v období předvolebního vysílání, ale přiznejme si, když to začneme rozpitvávat do kratších časových úseků, logicky nám vyjde, že tam je někdo méně,“ soudí Kühn.

Ten nepovažuje požadavek za rozumný ani vzhledem k tomu, že Rada ČT s interpretací jednoho z měření veřejnoprávnosti nedávno narazila. Volební výbor poslanecké sněmovny totiž začátkem února nedoporučil ke schválení výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2020, a to kvůli výtce zmiňující SPD a jejím neadekvátním zastoupení. Na poslední chvíli ji do zprávy vpravil tehdejší radní a dnes opět kandidující Daniel Váňa, vedení televize tehdy ale protestovalo, že výtka vychází „z agregátních údajů pouze u vybraných pořadů České televize“, tedy znovu neposuzuje celek. Místopředseda rady Šlégr, který výroční zprávu ve výboru prezentoval, přesto označil data za „hodnověrná“. Dodal přitom, že jako protiargument zaznívalo, že zástupci SPD odmítají pozvánky do vysílání. To podle něho ale nelze posoudit, protože Česká televize statistiky pozvánek nepředložila. To se vzhledem k neschválení Matochova čerstvého návrhu nestane patrně ani nyní, byť věc stále není uzavřená. Bod pojmenovaný Analýza předvolebního vysílání ČT – doplnění se objevil i v pozvánce na zasedání rady, které je naplánované na tuto středu 2. března. Radní se na některé z následujících schůzí mají zabývat i samotnou analýzou. Hodnotící zprávou pověřili právě předsedu Matochu.