V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Šéf rozhlasu odepisuje Universalu: Kolovrátkové opakování skladeb je opravdu bolestí Radiožurnálu

Generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan uznává, že úroveň hudební složky nejposlouchanější stanice veřejnoprávního rádia není ideální, jak mu v otevřeném dopise vytknul šéf gramofirmy Universal, krátce po veřejném semináři na toto téma, s emotivním průběhem.

„Tzv. nastavení hudby, o kterém se zmiňujete, samozřejmě nemůže vycházet pouze z výsledků průzkumů a dalších sociologických kategorií, ale je třeba i tyto názory brát v úvahu jako jeden z faktorů pro nastavení a úpravy daného hudebního formátu. A právě v 
tuto chvíli je naprosto klíčová práce hudebního dramaturga, který dotváří aktuální vysílání v souladu s dalším obsahem,“ napsal dnes Duhan.

„Práce hudebního dramaturga je [...] klíčová, nejen co se týká jeho, jejich odbornosti, ale také dostatečného personálního zabezpečení, což bohužel - dle mého názoru - v tuto dobu není na ČRo 1 – Radiožurnálu zajištěno tak, jak by bylo nezbytné,“ připouští ředitel rozhlasu.

„Tzv. kolovrátkové opakování skladeb, o kterém píšete, je opravdu velkou bolestí Radiožurnálu a domnívám se, že malý počet využívaných skladeb v portfoliu je příčinou. Proto je třeba v krátké době alespoň tento problém vyřešit,“ odepsal Peter Duhan bez konkrétní odpovědi.

Odpověď na otevřený dopis generálního ředitele Universal Music Tomáše Filipa

Vážený pane řediteli,

děkuji za Váš dopis ze dne 5. 12. 2011, v němž reagujete na nedávno konaný veřejný seminář týkající se hudební složky stanic Český rozhlas 1 – Radiožurnál a Český rozhlas 2 – Praha.

Úvodem mi dovolte zopakovat skutečnost, že organizátorem tohoto semináře byla Rada Českého rozhlasu. Výběr hostů a panelistů s výjimkou zástupců Českého rozhlasu byl tedy plně v kompetenci právě Rady ČRo. Vedení Českého rozhlas přivítalo konání této akce, už právě proto, že se tak po letech podařilo otevřít téma směřování Českého rozhlasu a jeho jednotlivých stanic, a to nejenom v hudební oblasti.

Nechci na tomto místě hodnotit, jakým způsobem byla či nebyla zvládnuta role moderátora celého setkání, věřím, že tuto věc i další nuance semináře si vyhodnotí sama Rada ČRo. Co považuji za jednoznačný přínos, je možnost takového setkání s posluchači. Jsem přesvědčený, že Český rozhlas jako médium veřejné služby musí vést pravidelný dialog se svými posluchači a to i na témata, která mohou být bouřlivá. I když v některých momentech v karlínském studiu A, kde se seminář konal, padaly i ostřeji formulované názory, mám zato, že i takové postoje mají právo na existenci a že i ony mohou celkový dialog a diskusi v lecčem obohatit.

K obsahu Vašeho dopisu. Nesoulad mezi hudební složkou a zpravodajským charakterem
Radiožurnálu je zřejmý a souhlasím s tímto Vaším názorem, ostatně takto lze chápat i výstup z daného semináře. A právě proto jsem přesvědčen, že je nezbytné, abychom nacházeli a
nalezli cestu ke sladění a k tomu také učiníme potřebné kroky. Práce hudebního dramaturga je pro tento záměr klíčová, nejen co se týká jeho, jejich odbornosti, ale také dostatečného personálního zabezpečení, což bohužel - dle mého názoru - v tuto dobu není na ČRo 1 – Radiožurnálu zajištěno tak, jak by bylo nezbytné. Tzv. kolovrátkové opakování skladeb, o kterém píšete, je opravdu velkou bolestí Radiožurnálu a domnívám se, že malý počet využívaných skladeb v portfoliu je příčinou. Proto je třeba v krátké době alespoň tento problém vyřešit.

Tzv. nastavení hudby, o kterém se zmiňujete, samozřejmě nemůže vycházet pouze z výsledků průzkumů a dalších sociologických kategorií, ale je třeba i tyto názory brát v úvahu jako jeden z faktorů pro nastavení a úpravy daného hudebního formátu. A právě v 
tuto chvíli je naprosto klíčová práce hudebního dramaturga, který dotváří aktuální vysílání v souladu s dalším obsahem. Je-li polovina času vysílání stanice tvořená hudbou, pak nelze stavět na tezi, že jde pouze o jakousi výplň programu, a to ani u zpravodajsko-publicistické stanice, jako Radiožurnál bezesporu je.

Vyčítáte mi absenci zadání, jak má hudební airplay veřejnoprávního rozhlasu vypadat. Generálním ředitelem ČRo jsem několik měsíců a ve své koncepci řízení jsem vždy uváděl, a jsem o tom přesvědčen, že právě nastavení souladu uvnitř stanic, ale také mezi jednotlivými stanicemi Českého rozhlasu je zásadní pro budoucí existenci. A velmi rád i s představiteli Vaší společnosti povedu na dané téma dialog. Český rozhlas stojí před zásadním rozhodnutím o budoucí podobě a charakteru portfolia jeho stanic, před nutnou redefinicí a s ním spojeným rebrandingem stanic. Součástí bude samozřejmě i sladění hudebních formátů, programových schémat a dalších prvků jednotlivých stanic tak, aby tyto byly v komplementárním vztahu a posluchačům se tak v rámci celé nabídky stanic ČRo dostávala vysoce kvalitní a rozmanitá produkce, včetně produkce hudební.

Jsem velmi rád, že i touto formou otevřeného dopisu jste vyjádřili svůj vztah k Českému rozhlasu a k jeho budoucnosti. Děkuji Vám.

S pozdravem
Mgr. art. Peter Duhan