Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Šéfové ČT a rozhlasu mají ve sněmovně vysvětlit vysílání o Ukrajině

Kolega Komárek určitě nikoho nechtěl stavět do latě a říkat soudruhu, ty, ty, ty!

Poslanec Berkovec: Kolega Komárek určitě nikoho nechtěl stavět do latě a říkat soudruhu, ty, ty, ty!

Doplněna reakce ředitelů, v tomto smyslu upraven titulek

Generální ředitelé České televize a Českého rozhlasu Petr Dvořák a Peter Duhan mají tento čtvrtek před poslanci volebního výboru vysvětlovat, jak veřejnoprávní média informují o krizi na Ukrajině.

Dvořáka s Duhanem k tomu vyzval předseda výboru Martin Komárek z hnutí ANO, které společně s ČSSD orgán ovládá. Komárka podporuje místopředseda výboru Vítězslav Jandák z koaliční ČSSD. Naopak proti zvaní ředitelů byli opoziční poslanci TOP 09 a ODS - mají to za nepřípustné politické ovlivňování veřejnoprávních médií, podobné diskuse s řediteli mají podle nich vést mediální rady, ne poslanci, politici.

Také samotní šéfové televize a rozhlasu jsou proti, jak naznačil předseda Komárek. „Pánové ředitelé mi vysvětlili, že nerozumím vůbec televizi a rozhlasu, považují to za porušení svých práv a svobod,“ popsal, jak mu odpověděli na dopis. Podobně podle informací Médiáře reagoval minulý týden čerstvě zvolený předseda Rady Českého rozhlasu Michal Stehlík - ten na neveřejném zasedání předsednictva rady kritizoval, že poslanci chtějí takto zasahovat do programu a že poslanecký volební výbor není kontrolní orgán veřejnoprávních médií, neboť tím je rada příslušné instituce.

Poslanec ODS Zbyněk Stanjura se odmítavé reakci ředitelů nediví. „Je to výhružný dopis, který jste jim poslal,“ reagoval na Komárka. „Kdybych to zhustil, napsal jste ‚buď bude po mém, anebo na vás pošlu rady‘. Je to nešťastné.“ Podobně smýšlí místopředsedkyně volebního výboru za TOP 09 Nina Nováková: „Vnitřně to považuji za politický vstup do veřejnoprávních médií. To považuji za věc, s kterou se nemohu vnitřně ztotožnit. Těm, kterým se mají [ředitelé] zodpovídat, nejsme my.“

Komárek následně pozvání bagatelizoval, mimo jiné řekl, že ředitelé ČT a rozhlasu stejné budou čtvrtečnímu jednání výboru přítomni kvůli jiným bodům programu. „Kolega Komárek určitě nikoho nechtěl stavět do latě a říkat ‚soudruhu, ty, ty, ty!‘,“ zastával se spolustraníka poslanec ANO Stanislav Berkovec. „Pochopil jsem to tak, že došlo k disharmonii mezi diváky a vysílateli,“ byl pro vysvětlení od ředitelů také sociální demokrat Jandák. „Neberu to jako politické ovlivňování ředitelů,“ řekl. „Jde o komentáře k událostem, to lidi zlobilo, to je jediné,“ přiblížil později, ale bez podrobností. „Když veřejnoprávní média zjistila, že by mluvila jinak než zbytek národa, změnila to a podle mě je to vyřešené,“ nechal se také slyšet.

„Jak jste na to přišli, že většina národa není spokojena s obsahem vysílání?“ zajímalo Stanjuru z ODS. „Ale i kdyby to byla většina, co těm ředitelům řekneme?“ otázal se řečnicky, podobně jako Nováková z TOP 09. „Budeme mít luxus, že nám to ředitelé vysvětlí, a jak pak pomůžeme koncesionářům? Rozejdeme se a každý si to stejně bude interpretovat po svém,“ byla skeptická. „V tuto chvíli máme mít roli obyčejných poplatníků, kteří sledují rozhlas a televizi. Jinak to chápu jako zpupné zvaní si generálních ředitelů.“

„Začneme Ukrajinou a příště budeme hodnotit, zda byli při předvolebním vysílání jednotní,“ vyjádřil poslanec ODS obavu z nepřípustného ovlivňování obsahu vysílání ze strany poslanců. „Ať diváci nepíší nám, ať píšou ředitelům. My nemusíme být prostředníky,“ připomněl platný systém.

„Chtěl jsem se jich jen zeptat, jakým způsobem v tomto konkrétním případě pracují,“ ohradil se poslanec Komárek, podle nějž byla diskuse o vysílání o Ukrajině zatím nejsilnější debatou o tom, jak veřejnoprávní televize, respektive rozhlas informují o nějakém tématu. „Jsem poslední člověk na světě, který by chtěl politicky ovlivňovat média,“ prohlásil poslanec ANO.

Doplněno v 16:10

SPOLEČNÁ DNEŠNÍ REAKCE ŘEDITELŮ ČT A ČESKÉHO ROZHLASU

Generální ředitel České televize a generální ředitel Českého rozhlasu budou, v souladu se standardní praxí, přítomni na čtvrtečním jednání volebního výboru, kde bude projednávána Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013, kterou předkládá Rada České televize, respektive Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013. Generální ředitel České televize společně s generálním ředitelem Českého rozhlasu nicméne označili za nestandardní bod „Informace o zpravodajství České televize a Českého rozhlasu o situaci na Ukrajině“, který měli podle navrženého programu jednání uvádět. Jejich důvody shrnuje dopis, který byl zaslán členum volebního výboru a který je přílohou.

[caption id=„attachment_73574“ align=„aligncenter“ width=„480“ caption=„Dopis Martinu Komárkovi. Kliknutím zvětšíte“]Dopis Martinu Komárkovi. Kliknutím zvětšíte[/caption]

ODPOVĚĎ MARTINA KOMÁRKA ŘEDITELŮM ČT A ČESKÉHO ROZHLASU

Vážení páni generální ředitelé,

nejprve mi dovolte, abych vás ujistil, že znám zákony a pravidla, jimiž se řídí veřejnoprávní média a jejich zpravodajství.

Rád bych také upozornil, že volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky má poměrné zastoupení a jeho jednání je veřejné. Neexistuje tedy sebemenší možnost jakékoli politické manipulace na jeho půdě.

Překvapila mne vaše reakce na mé zdvořilé pozvání k jednání, které nemá za cíl nic jiného, než pomoci informovanosti o situaci na Ukrajině jak poslancům, tak i celé občanské veřejnosti, která je hluboce znepokojuje. Takováto slova zazněla i na jednání pléna Poslanecké sněmovny v průběhu projednávání aktuálně zařazeného bodu.

Nevnímal bych své pozvání z vaší strany jako povinnost informovat Sněmovní výbor, ale naopak jako otevření diskuse k závažným a odůvodněným tématům, jakým jistě současný stav dění na Ukrajině je.

Jsem si vědom toho, že Sněmovna nemůže a nechce zasahovat do práce veřejnoprávních médií, přesto se na vás obracím se žádostí o zvážení vaší účasti v diskusi k vážnému bodu jednání, kterým je „Informace o zpravodajství České televize a Českého rozhlasu o situaci na Ukrajině“.

Pokud i nadále setrváte na svém rozhodnutí, obrátím se na příslušné Rady s žádostí o sdělení jejich postoje. Měl jsem ovšem za to, že debata na jednání volebního výboru by byla pro všechny přínosnější.

S úctou
Martin Komárek v. r.