Proč děláme web, denní newsletter, týdenní Katovnu a nově též měsíční souhrny? Poslechněte si.

Šéfredaktoři řediteli rozhlasu: své lidi podporujte

René Zavoral. Foto: Vojta Herout

René Zavoral. Foto: Vojta Herout

Deset šéfredaktorů (Čásenský, Stoniš, Tabery, Jašminský, Skřivánek, Wollner, Balšínek, Břešťan, Půr, Šafr) se dopisem generálnímu řediteli Českého rozhlasu René Zavoralovi zastalo reportéra Janka Kroupy, v reakci na kritická Zavoralova slova před kontrolní radou veřejnoprávního rádia ohledně Kroupovy reportáže o hospodaření koncernu Agrofert na půdě bez majitele. Externí spolupracovník rozhlasu Jan Moláček uvedl, že v minulých dnech se chystal i otevřený dopis řediteli Zavoralovi od lidí na Kroupovu podporu, který ale nakonec nebyl zveřejněn.

Plné znění otevřeného dopisu šéfredaktorů

Vážený pane generální řediteli,

dovolte, abychom se na vás obrátili v souvislosti s jednáním Rady Českého rozhlasu dne 29. 11. 2017 a vaším následným vyjádřením na stránce www.renezavoral.cz.

Na jednání rady i na svých webových stránkách se vyjadřujete k textu publikovanému na stránkách iRozhlas.cz pod titulkem „Agrofert neoprávněně hospodaří na 1700 hektarech půdy. Nemají majitele, přesto na ně holding pobírá dotace“. Vyjadřujete zde přesvědčení, že téma mělo být zpracováno šířeji, mělo poukázat na obecnější problém nejasností ve vztahu k vlastnictví půdy a že právě v tom vidíte úlohu veřejnoprávního zpravodajství. Zároveň jste na zasedání Rady ČRo řekl, že věc budete dále řešit a že se k tématu budete vracet i na dalším zasedání.

Jsme přesvědčeni, že právě adresné poukázání na konkrétní situaci, ve které se nacházela akciová společnost v té době patřící členovi Vlády České republiky, naplňovalo podstatu plnění zpravodajské povinnosti vůči veřejnosti. Obdobným způsobem, tedy se snahou poukázat na konkrétní případy a konkrétní politické činitele, postupovala média i v případech jiných politiků a minulých vlád. Právě držení politické moci a významného úřadu dělá případy těchto politiků specifickými, a tím se vymykajícími z řady.

Se vším respektem k vaší pravomoci generálního ředitele si vás dovolujeme požádat, abyste redaktory vámi řízeného Českého rozhlasu plně podpořil nyní i do budoucna v konkrétním a adresném přístupu. Právě na případech, jako je ten, který právě projednáváte s Radou Českého rozhlasu, se definují principy zpravodajských standardů. Věříme, že jste si toho plně vědom.

S přátelským pozdravem

Robert Čásenský, šéfredaktor, Reportér

Pavel Šafr, šéfredaktor, Forum24.cz

Marek Stoniš, šéfredaktor, Reflex

Erik Tabery, šéfredaktor, Respekt

Martin Jašminský, šéfredaktor, Hospodářské noviny

Tomáš Skřivánek, šéfredaktor centrální redakce, Deník

Marek Wollner, šéfredaktor Reportéři ČT, Česká televize

Dalibor Balšínek, šéfredaktor, Echo24.cz

Robert Břešťan, šéfredaktor, HlídacíPes.org

Michal Půr, šéfredaktor, Info.cz

„Nesouhlasím s tím, jak ta kauza byla pojata ve vysílání Českého rozhlasu,“ řekl ředitel na schůzi rozhlasové rady 29. listopadu. „Musím říct, že mi bylo trochu stydno,“ uvedl také v reakci na reportáž svých lidí. Téma zvedl radní Tomáš Kňourek, podle oficiálního zápisu „s připomínkou, že tato zpráva měla být lépe zpracována a její znění a načasování zavání účelovostí; srovnal článek se zprávou ČTK, která téma pojala daleko profesionálněji“.

„Jelikož nikdo nemá ‚patent na pravdu‘, nemám ho ani já, kolegy ze zpravodajství ani redaktora Janka Kroupu jsem nijak ‚nezatratil‘. Vyjádřil jsem jen pochybnost nad správností jejich počínání,“ reagoval ředitel Zavoral v textu na svém webu začátkem prosince. Radním koncem listopadu řekl, že řediteli zpravodajství Českého rozhlasu Janu Pokornému „ve velmi, velmi bouřlivém rozhovoru“ vytkl, že má kauzu za „nesprávně uchopenou, účelovou, jednostrannou“, nazval ji „účelovou záležitostí v antibabišovském tažení“.

Reportér Kroupa má za to, že vedení Českého rozhlasu se bojí Andreje Babiše, nyní předsedy vlády, který Agrofert donedávna vlastnil. „Nemám důvod myslet si, že by se ho nebáli,“ řekl reportér rozhlasu v rozhovoru pro DV TV. „Nepřesvědčili mě o tom, že by vůči němu byly ochotni postupovat odvážně.“