SeisLok sleduje zemětřesení na západě Čech, jde je i hlásit

Aplikace Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR hlídá zemětřesení v západních Čechách. SeisLok má za cíl usnadnit informovanost zájemců o zemětřesení a zemětřesných rojích v této seismicky neklidné lokalitě. Vývoj aplikace byl financován z programu Strategie AV21 Akademie věd ČR a data apka čerpá ze sítě seismických stanic Webnet, která v západočeské zemětřesné oblasti nepřetržitě seismickou aktivitu monitoruje.

Podle autorů aplikace by měl SeisLok díky svému zaměření na menší oblast přinášet přesnější informace než zahraniční mobilní aplikace EarthQuake či Earthquake Alert!, které pracují s údaji stanic umístěných ve větší vzdálenosti od epicenter západočeských zemětřesení.

Apka poskytuje aktuální informace o zemětřeseních a umožňuje sledování polohy epicenter zemětřesení v mapě nebo v seznamu jednotlivých zemětřesení. Údaje si mohou uživatelé také filtrovat podle času vzniku nebo magnituda. V případě, že zemětřesení překročí určité magnitudo, nebo když geofyzikální ústav vydá důležitou zprávu vztahující se k západočeským zemětřesením, zobrazí se uživateli aplikace notifikace.

SeisLok zároveň nabízí takzvaný makroseismický dotazník, jehož prostřednictvím mohou obyvatelé západních Čech sami hlásit zemětřesení. Aplikace je k dispozici pro Android i iOS.

Všechna nedávná epicentra se zobrazují na mapě v podobě barevných teček

Všechna nedávná epicentra se zobrazují na mapě v podobě barevných teček

Na další kartě je pak jejich seznam s podrobnými informacemi

Na další kartě je pak jejich seznam s podrobnými informacemi

Uživatelé mohou při zaznamenání zemětřesení ve svém okolí vyplnit makroseismický dotazník a pomoct tak zpřesnit údaje v aplikaci

Uživatelé mohou při zaznamenání zemětřesení ve svém okolí vyplnit makroseismický dotazník a pomoct tak zpřesnit údaje v aplikaci