Náš newsletter se po letní pauze vrátil na začátku září k běžnému provozu: chodí každý všední den.

Sekce iBTL v AKA se přejmenovala na Aktivační agentury

Nové logo Aktivačních agentur AKA

Nový logotyp sekce Aktivační agentury AKA vzešel z kreativního týmu jednoho z členů, agentury Wellen. Vychází z prvních písmen názvu, která jsou zde transformována do akčních znamének - šipek. První dvě míří směrem vzhůru a symbolizují růst, poslední šipka odlišné barvy zde zjednodušeně představuje pohyb či posun vpřed, znaménko Play. Celek tak vyjadřuje samotný význam aktivace, inovativní přístup ke komunikaci, posun značky vpřed a navýšení jejího emočního potenciálu v očích zákazníka.

Sekce iBTL oborové Asociace komunikačních agentur (AKA) se přejmenovala na Aktivační agentury AKA, ve snaze líp vystihnout, co agentury sdružené v této sekci nabízejí.

„Mění se spotřebitelské chování i proces rozhodování, mění se výše i struktury komunikačních rozpočtů jednotlivých zadavatelů. Všechny tyto faktory nás v reklamním průmyslu vedou ke změně myšlení a náhledu na formu samotné komunikace. Co fungovalo před lety, nyní nemusí. Co funguje nyní, příští rok nemusí,“ uvedl předseda sekce David Čermák.

Cíli sekce pro letošní rok je provést výzkum komunikačních kanálů a tendencí spojených se změnami spotřebitelského chování v Česku a spolupřipravit další ročník soutěže Český Direct a promo 2014.