Sešli se ředitelé České televize a Českého rozhlasu

Desítka nejvyšších manažerů veřejnoprávních médií se potkala k jubileu obou institucí.

Setkání generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu v pražském Obecním domě. Foto: Česká televize

Setkání generálních ředitelů České televize a Českého rozhlasu v pražském Obecním domě: zleva Ivo Mathé, Jakub Puchalský, Jiří Balvín, Jiří Janeček, Petr Dvořák, René Zavoral, Karel Zýka, Richard Medek, Vlastimil Ježek, Jiří Mejstřík. Foto: Česká televize

Při příležitosti 70 let České televize a 100 let Českého rozhlasu se v pátek 19. května sešli stávající i bývalí generální ředitelé veřejnoprávních médií. Na neformálním setkání v pražském Obecním domě diskutovali o stávající situaci televize a rozhlasu, o jejich počátcích i o dalším směřování. „Novým platformám se nepodaří rozhlas a televizi vytlačit,“ prohlásil na setkání vůbec první ředitel České televize Ivo Mathé. Kromě něj a současného šéfa ČT Petra Dvořáka a Českého rozhlasu René Zavorala se zúčastnili také bývalí ředitelé televize Jiří Janeček, Jiří BalvínJakub Puchalský a za rozhlas Karel Zýka, Jiří Mejstřík, Richard MedekVlastimil Ježek. Za Českou televizi chyběli Dušan ChmelíčekJiří Hodač, za Český rozhlas se už nemohli zúčastnit zesnulí Václav KasíkPeter Duhan.

Během dvouhodinové schůzky Dvořák poděkoval za práci svým předchůdcům – vyzdvihl například zřízení systému producentských skupin Mathém, digitální propojení s Evropskou vysílací unií v době vedení Puchalského či spuštění tematických programů ČT24 a ČT Sport Janečkem. Šéf rozhlasu Zavoral zase zmínil úspěšnou spolupráci obou médií například v oblasti zahraničního zpravodajství či dětského vysílání.

Co řekli na setkání

„Jsem přesvědčený, že jak Česká televize, tak i Český rozhlas hrají v dnešním světě extrémně důležitou roli. V době, kdy k nám proudí informace z mnoha stran a ověřovat zdroje, je mnohdy složité, je pro diváky a posluchače zvlášť důležité, aby obě instituce byly důvěryhodné, relevantní a přinášely takové informace, o které se mohou opřít.“
Petr Dvořák, generální ředitel ČT od roku 2011

„Úloha veřejnoprávních médií je nezastupitelná. Stěžejní je zejména v oblasti zpravodajství, publicistiky, ale stejně tak i v původní tvorbě. Přestože i komerční vysílatelé dnes již kladou na původní tvorbu větší důraz, tak ta kreativnější, umělečtější část by měla připadat České televizi.“
Jiří Janeček, bývalý generální ředitel ČT v letech 2003 až 2011, dnes člen RRTV

„Máme za sebou krizi covidovou, řešíme ekonomické problémy, jsme svědky ruské agrese na Ukrajině. Dnešní doba více než kdy jindy ukazuje, jak jsou veřejnoprávní média důležitá. Jsou průvodcem i partnerem lidí, které nejen informují, ale snaží se jim věci také vysvětlovat a dávat do souvislostí.“
René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu od roku 2016

„Česká televize je tady sedmdesát let, Český rozhlas dokonce sto. Vzpomínám si, jak s nástupem televize bylo rozhlasové vysílání pohřbíváno, a nakonec se ukázalo, že to tak vůbec není, že má svou sílu. A platí to dodnes, ani novým platformám se nepodaří rozhlas a televizi vytlačit.“
Ivo Mathé, bývalý generální ředitel České televize v letech 1992 až 1998