Sex, drogy, násilí, strach, vulgarity. ČT nasadí varovné piktogramy

Obrazové symboly označující nevhodný obsah začnou být vidět v pořadech po 20. hodině.

Ukázka ikon nevhodného obsahu na obrazovce České televize

Ukázka ikon nevhodného obsahu na obrazovce České televize

Česká televize začíná v lednu v testovacím režimu označovat sérií pěti obrazových symbolů pořady, které by mohly být nevhodné pro děti mladší 15 let věku. Piktogramy odkazují k různým typům potenciálně škodlivých nebo jinak nevhodných obsahů. Těch bude celkem pět - vulgární jazyk, drogy a alkohol, strach, násilí, sex. Jejich místo bude v levé spodní části obrazu, bude-li jich víc, budou nad sebou.

Tímto krokem chce Česká televize především usnadnit rodičům orientaci v televizní nabídce a poskytnout jim jednoduchou formou informace o pořadu, aby se mohli snadněji rozhodnout, zda je pro jejich nezletilé děti vhodný či nikoli. K samoregulačnímu označování pořadů přistupuje ČT na základě rozhodnutí svého generálního ředitele Petra Dvořáka.

„Piktogramy se začnou postupně objevovat primárně u pořadů zařazených do programu po osmé hodině večer. Následně se tento systém stane standardní součástí našeho vysílání,“ říká Dvořák.

Piktogram varující před sexem

Piktogram varující před sexem

Piktogram varující před drogami

Piktogram varující před drogami

Piktogram varující před strachem

Piktogram varující před strachem

Piktogram varující před násilím

Piktogram varující před násilím

Piktogram varující před vulgarismy

Piktogram varující před vulgarismy

„Už dnes označujeme obrazovým symbolem i krátkým upozorněním před samotným začátkem pořadu ty části programu, které jsou vhodné spíše pro diváky starší 15 let. Nová série pěti obrazových symbolů je ale daleko sdělnější, podrobnější a rodiče tak budou moci díky ní snáz posoudit, co nechají své mladší děti sledovat. Navazujeme tak částečně na systém, který jsme zavedli před několika lety na Déčku. Tam označujeme pořady vhodné pro děti starší osmi let,“ doplnil ředitel ČT.

Piktogramy upozorňující na nevhodný obsah plánovali před časem zavést čeští zákonodárci pro všechny televizní vysílatele, snahu ale nedotáhli do konce a systém v legislativě dosud nezakotvili. Při přípravě takzvaného labellingu se přitom vycházelo z fungujícího nizozemského systému Kijkwijzer, který státu už před 10 lety doporučili médiologové z Univerzity Karlovy.

Nizozemský systém Kijkwijzer má (zleva) symboly pro věkovou přístupnost a pak označení scén násilí, strachu, explicitně sexuální výjevy, diskriminující chování, požívání drog a slovní vulgarismy

Nizozemský systém Kijkwijzer má (zleva) symboly pro věkovou přístupnost a pak označení scén násilí, strachu, explicitně sexuální výjevy, diskriminující chování, požívání drog a slovní vulgarismy

Televize mezitím přistoupily k samoregulaci. Veřejnoprávní Česká televize začala systém podobný Kijkwijzeru na své obrazovce zavádět od podzimu 2013 u dětského kanálu Déčko, v září 2014 jej pak rozšířila na ČT1, ČT2 a ČT Art. Používala přitom zatím jen věkového rozlišení - nejčastěji 15+ (program vhodný pro diváky starší 15 let), také 8+ a 4+ (to hlavně na dětském programu). Označování testovala rovněž komerční Prima.