V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Šimůnek v Graylingu odpovídá za celou Evropu

Český manažer vede v Evropě celkem 23 poboček komunikační agentury.

Jan Šimůnek

Jan Šimůnek

Pravomoci regionálního manažera agentury Grayling Jana Šimůnka se rozšířily o západní Evropu. Kromě té bude nadále zodpovídat za působení firmy ve střední a východní Evropě, Rusku, Společenství nezávislých států a německy mluvících zemích Německo, Rakousko a Švýcarsko. Rozšířením Šimůnkovy zodpovědnosti se propojují všechny pobočky Graylingu na kontinentu, s výjimkou Velké Británie a Irska, které nadále vede Alison Clarke. Celkem jich pod sebou bude mít 23 - 7 se 120 konzultanty v západní Evropě kromě Británie a Irska a 16 s 330 pracovníky v regionu střední Evropy a německy mluvících zemí.

Šimůnek pracuje v Graylingu skoro dvacet let, na různých vedoucích pozic napříč střední a východní Evropou. V mezinárodním vedení bude dál pracovat také vedle Loretty Ahmed, regionální manažerky Graylingu pro Blízký východ, Turecko a Afriku, a Petera Harrise, šéfa Graylingu v USA.

„Před deseti měsíci jsem začal rozšiřovat model ze střední a východní Evropy do regionu německy mluvících zemí. Plánuji nadále pokračovat v propojování regionů, což se týká klientů i regionální struktury. Právě tento model byl klíčový ve dvou posledních výběrových řízeních pro keňskou a chorvatskou státní správu, které si Grayling vybraly jako dodavatele globální, respektive celoevropské komunikační kampaně,“ podotkl Šimůnek.