Skoro polovinu kuřáků by od cigaret neodradilo jakkoli vysoké zdražení

Co zjistila sonda agentury Nielsen Admosphere ze srpna 2020 mezi českými spotřebiteli

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Výsledky průzkumu v kostce. Zdroj: Český národní panel, Nielsen Admosphere

Skoro polovina kuřáků krabičkových cigaret (43 %) v Česku tvrdí, že je žádná částka nepřesvědčí, aby kouřit přestali. Celkem 45 % respondentů by přitom za krabičku zaplatilo nejvýš 250 Kč a zbylých 12 % by si připlatilo ještě o něco víc. Respondenti, kteří by se cenou odradit nechali, určují jako průměrnou hraniční cenu 244 Kč za krabičku. Ukazuje to průzkum, který exkluzivně pro Médiář provedla v srpnu 2020 agentura Nielsen Admosphere na Českém národním panelu. Jedná se o pohled internetové populace Česka, tedy těch s přístupem na internet, starších 15 let. To je zhruba 80 % celé populace republiky.

Nielsen Admosphere / Český národní panel

Ke kouření se přiznala necelá třetina (29 %) dotázaných, z toho zhruba dvě třetiny uvádí, že kouří denně. Mezi kuřáky je zhruba pětina (26 %) těch, kteří používají zařízení na zahřívání tabáku, vedle toho 17 % si oblíbilo elektronické cigarety. Populárnější než to ale je - kromě klasických krabičkových cigaret - balení cigaret a kouření doutníků. Nejoblíbenějšími značkami krabičkových cigaret jsou Camel, L&M a Winston, baleného tabáku P&S, West a Camel, u elektronických zařízení to je Iqos. 

Otázky a odpovědi podrobně

Kouříte tabákové výrobky či jiné nikotinové produkty?

 • 29 % respondentů jsou kuřáci. V podstatě identický počet respondentů byli kuřáky v minulosti. Z toho vyplývá, že méně než polovina respondentů nikdy nekouřila (42 %). Ukazuje se také, že kuřáckou zkušenost mají/měli spíše muži než ženy, přičemž podíl mužů a žen, kteří nikdy nekouřili, se liší o 10 procentních bodů. Respondenti s vyšším dokončeným vzděláním pak častěji uváděli, že nikdy nekouřili. Nejvíce současných kuřáků je z Prahy a Středočeského kraje.

Jaké druhy tabákových výrobků či jiných nikotinových produktů kouříte a jak často?

 • Nejvíce kuřáci kouří krabičkové cigarety, 57 % kuřáků krabičkových cigaret je pak kouří denně, téměř denně. Krabičkové cigarety pak v porovnání s muži kuřáky kouří častěji ženy kuřačky. Ostatní tabákové výrobky jsou buď více užívány muži kuřáky, nebo se jejich užívání na základě pohlaví neliší. Méně oblíbené jsou u respondentů ručně balené cigarety a zařízení
  na zahřívání tabáku, které (téměř) denně užívá podobně, kolem 15 % kuřáků. Nejméně užívanými jsou doutníky, elektronické cigarety a dýmky.

V předchozí otázce jste uvedl/a, že kouříte pouze elektronickou cigaretu/zařízení na zahřívání tabáku. Uveďte prosím důvod.

 • Tři respondenti jako odůvodnění uvedli, že pro ně elektronické cigarety/zařízení na zahřívání tabáku představují levnější alternativu. Pro sedm respondentů jde především o alternativu zdravější.

Jsou pro vás elektronické cigarety/zařízení na zahřívání tabáku pouze doplňující alternativou k tabákovým výrobkům nebo jejich plnohodnotnou náhradou?

 • Necelá čtvrtina respondentů, kteří alespoň někdy kouří elektronické cigarety/zařízení na zahřívání tabáku, uvedli, že jsou
  pro ně tyto produkty plnohodnotnou náhradou klasických cigaret. Většina respondentů (71 %) alespoň někdy užívajících elektronické cigarety nebo zařízení na zahřívání tabáku si však stále občas dá, anebo dokonce upřednostňuje klasické cigarety. Nejvíce je těch respondentů, pro které jsou elektronické cigarety a zařízení na zahřívání tabáku jen částečnou náhradou, přičemž dávají přednost klasickým cigaretám (38 %).

Elektronickou cigaretu/zařízení na zahřívání tabáku lze kouřit ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení (restaurace, bary) a také v domácnosti. Za jaké situace upřednostňujete elektronickou cigaretu/zařízení na zahřívání tabáku před tabákovým výrobkem?

 • Respondenti, kteří alespoň někdy kouří tabákové výrobky i jiné nikotinové produkty, upřednostňují elektronické cigarety, případně zařízení na zahřívání tabáku před klasickými tabákovými výrobky především tehdy, když jsou doma (68 %). Příjemnější alternativou jsou pro podobný počet z nich také v případě, že se nachází v nějakém vnitřním prostoru, kde je kouření těchto alternativ povoleno. 4 z 10 respondentů sáhnou k této alternativě ve stravovacích zařízeních.
  Pro 30 % respondentů je tato alternativa atraktivnější, když je venku špatné počasí. Jen mizivé procento respondentů (4 %) elektronické cigarety a zařízení na zahřívání tabáku neupřednostňuje nikdy.

Odhadněte, prosím, kolikrát denně kouříte.

 • Nejvíce každodenních kuřáků kouří krabičkové cigarety. Každodenní kuřáci krabičkových cigaret vykouří průměrně 12 cigaret (téměř) denně. Můžeme také pozorovat, že čím starší respondenti kouřící krabičkové cigarety jsou, tím více cigaret (téměř) denně vykouří.

Jaké značky krabičkových cigaret kouříte?

 • Vůbec nejoblíbenější značkou krabičkových cigaret je značka Camel, kterou kouří celých 22 % respondentů. Podobně oblíbená je u 20 % respondentů značka L&M. Zatímco u značky L&M je celkem vyrovnaný počet kuřáků a kuřaček, značku Camel kouří
  o 16 procentních bodů více mužů než žen. Tyto značky však vedou hlavně u mladších generací. Kuřáci nad 45 let dávají přednost značkám Viceroy, P&S a Vinston.

Jaké značky tabáku určené pro ruční balení cigaret kouříte?

 • Nejvíce populárními značkami tabáku určeného pro ruční balení cigaret jsou u respondentů značky P&S (11) a West (10).
  Mezi více oblíbené tabáky lze řadit i značky Camel (8) a Winston (6).

Jaké značky elektronických cigaret kouříte?

 • Mezi značkami elektronických cigaret zvítězila značka Iqos (4), jejíž zařízení někteří respondenti řadí mezi elektronické cigarety a jiní zase mezi zařízení na zahřívání tabáku. Na druhém místě se umístily cigarety Joyetech (2) a na třetím místě najdeme zařízení značky SMOK. Dále 15 respondentů uvedlo, že kouří značky jiných elektronických cigaret.

Jaké značky zařízení na zahřívání tabáku kouříte?

 • Favoritem respondentů mezi značkami zařízení na zahřívání tabáku je značka Iqos, jejíž produkty používá většina respondentů používajících podobná zařízení. Pouze minimum kuřáků nahřívaného tabáku kouří produkty značky Glo.

Proč kouříte tabákové výrobky či jiné nikotinové produkty?

 • Více než polovina respondentů (55 %) jako důvod kouření tabákových a ostatních nikotinových produktů uvádí, že je to uklidňuje. Přesná polovina respondentů se shodla na tom, že kouří ze zvyku. 45 % respondentů má kouření spojené
  s konzumací kávy, avšak lze sledovat, že tuto odpověď vybral větší podíl kuřaček než kuřáků. Dále 39 % kuřáků ospravedlňuje své kouření tím, že nedokáží přestat, přičemž si lze všimnout narůstající tendence vybrat tuto možnost, pokud je respondent starší, nebo má nižší dokončené vzdělání (ZŠ/SŠ bez maturity). Především mladší respondenti v rozmezí 18-34 let pak uvedli, že kouří při konzumaci alkoholu. Jen 36 % respondentů uvedlo, že kouří proto, že jim cigarety chutnají.

Pokoušel/a jste se někdy přestat s kouřením?

 • S kouřením se pokoušelo přestat nemalých 69 % respondentů. Zbylých 31 % se o to zatím nesnažilo. Data napovídají,
  že hledat rozdíly v odpovědích lze mezi věkovými skupinami, kde se největší podíl těch, kteří se pokusili přestat, nachází
  ve skupině respondentů mezi 35 a 44 lety (81 %). Shodný počet těchto respondentů se objevil také mezi lidmi s nižším nejvyšším dokončeným vzděláním (ZŠ/SŠ bez maturity).

Ovlivňuje postupné zdražování krabičkových cigaret a tabáku vaši spotřebu tabákových výrobků?

 • Polovina respondentů se shoduje, že zdražování krabičkových cigaret nemělo na jejich spotřebu tabákových výrobků žádný vliv. Jen 28 % respondentů spotřebu z tohoto důvodu částečně omezilo. K výraznějšímu omezení spotřeby se rozhodlo pouze 12 % respondentů. Minimum respondentů kvůli tomu částečně přešlo na jinou alternativu.

Na kolik by podle vás musela krabička cigaret zdražit, abyste přestal/a kouřit?

 • Skoro polovina kuřáků krabičkových cigaret (43 %) uvedla, že je žádná částka nepřesvědčí, aby kouřit přestali. Celkem 45 % respondentů by za krabičku zaplatilo maximálně některou z částek do 250 Kč a zbylých 12 % by si připlatilo ještě o něco více. Respondenti, kteří by se cenou odradit nechali, určují jako průměrnou hraniční cenu 244 Kč za krabičku.