Skupina Konektor vyhrála „spoření s liškou“

Českomoravská stavební spořitelna si vybrala nového komunikačního partnera.

Českomoravská stavební spořitelna si ve výběrovém řízení na reklamní agenturu vybrala Konektor. Nová agentura bude připravovat nadlinkovou, podlinkovou i online komunikaci a vybrané digitální a eventové projekty.

„Konektor naše zadání pochopil nejlíp. Společně se zaměříme na nové vnímání značky a zároveň chceme do naší komunikace přenést silnější emoce,“ tvrdí marketingová ředitelka spořitelny Vlaďka Dvořáková. Prvním silným společným výstupem má být podle ní kampaň připravovaná na poslední čtvrtletí roku.

Českomoravská stavební spořitelna se dlouhodobě profiluje marketingovou strategií Spoření s liškou. V loňském roce si na propagaci klientských výhod vybrala agenturu Underline, letos spolupracovala s agenturou McCann, která pro ni připravovala marketingovou kampaň Hledá se liška.

Konektor je komunikační skupina, ve které působí reklamní agentura Konektor, digitální agentura Konektor Social, PR agentura PR.Konektor a její slovenská pobočka. Skupinu vede Petr Rydl.