„Slabé“ diváky televize nahání MEC přes web

Mediální agentura z uskupení GroupM spojuje televizní a výkonnostní nákup.

Mediální agentura MEC ze skupina GroupM začala nabízet inzerentům cílení internetových kampaní na ty, kteří skoro nesledují televizi, novým způsobem. Využívá k tomu technologickou platformu pro programatickou reklamu Xaxis a internetový Český národní panel, provozovaný agenturou STEM/Mark. Agentura uvádí, že kombinací těchto nástrojů dokáže zasahovat takzvané „slabé“ televizní diváky, tedy ty, kteří věnují sledování televize míň než dvě hodiny denně. Předpokládá přitom, že takových je v české populaci zhruba 30 %.

Slabí televizní diváci představují údajně 30 % populace

Slabí televizní diváci představují podle odhadu MEC 30 % populace

„Když jsme s projektem začínali, přemýšleli jsme, jak rozdělit populaci 15+ podle toho, jak sleduje televizi. Z dat jsme si pak definovali čtyři skupiny ‚sledovačů‘ televize,“ popsala pro Médiář Renata Rosendorfska, analytics & insights director agentury MEC. Těmi čtyřmi skupinami jsou:

  1. ti, co nesledují televizi vůbec,
  2. ti, co sledují televizi nejvýš dvě hodiny denně,
  3. ti, co sledují televizi mezi dvěma a třemi hodinami denně,
  4. ti, co sledují televizi více než tři hodiny denně.

ROZLOŽENÍ LIGHT A HEAVY VIEWERS PODLE VĚKU

věk light viewers heavy viewers
do 18 let 2 % 1 %
18-24 11 % 6 %
25-34 26 % 21 %
35-44 28 % 24 %
45-54 19 % 19 %
55+ 14 % 30 %

Zdroj: MEC Global

„U těch skupin nás primárně nezajímaly žádné sociodemografické rozdíly, doufali jsme, že se budou lišit svým chováním na internetu, což se nám naštěstí potvrdilo. Největší rozdíly jsou v tom, co jednotlivé skupiny vyhledávají, což nám pak pomáhá lépe cílit. Například light TV viewers se častěji než heavy TV viewers zajímají o vzdělávání a kurzy nebo se zajímají o zhodnocování financí a podobně,“ říká Rosendorfska.

„Výhoda celého tohoto přístupu je v tom, že nám umožní programaticky (výkonnostně) cílit na části mediálních cílových skupin, které nejsme schopni kvůli jejich životnímu stylu zasáhnout klasickou televizní reklamou. Takže tento produkt není o jiném programatickém zásahu, ale o efektivitě zasažení dané cílové skupiny,“ dodává analytička. 

Slabší sledování televize jde dnes podle MEC „napříč generacemi i pohlavím“ a internet pro zacílení specifičtějších cílových skupin, jež se dívají méně nebo jinak než masová populace, používá vedle televizní kampaně už „většina velkých značek“.

Novinka od MEC spadá do snah komunikačního oboru uchopit změněné mediální prostředí nově - vedle výše popsaného crossmediálního plánování kampaní v televizi a online lze vzpomenout též hlavně debatu o společném měření obou mediatypů.

Sdílejte