V únoru vydáme desetiročenku, tištěný speciál Médiáře. Bude chtít svůj výtisk? Napište si o něj.

Poslancům se představili adepti do rozhlasové rady

Poslanecký volební výbor si pozval pět z osmi kandidátů na poslední volné místo v Radě Českého rozhlasu.

Zleva Ivan Vodochodský, Jaroslav Kravka, Jiří Fencl a Miroslav Bobek

Zleva Ivan Vodochodský, Jaroslav Kravka, Jiří Fencl a Miroslav Bobek

Adepti předstoupili před poslance v abecedním pořadí. Mluvilo jich celkem pět, tři další (viz níže) vystoupili před minulou volbou. Poslanci volebního výboru z osmi vyberou tři finalisty, kteří postoupí do volby na plénu sněmovny. Zúžení výběru provedou v úterý 29. dubna. Sněmovna by měla radního volit nejdřív ve středu 14. května.

Miroslav Bobek
(nominovalo ho Folklorní sdružení České republiky)
Pátým rokem ředitel pražské zoo. Předtím dvě dekády v Českém rozhlasu, kde se zabýval především popularizací vědy. Šéfoval ČRo2-Praha, internetové redakci, zakládal digitální stanici Leonardo. „Rozhlasové vysílání bude čím dál víc šířeno jinými způsoby, ale vždycky tu bude mít své místo.“ Veřejnou službou je podle něj nezávisle informovat a zpravovat, vzdělávat a bavit, dál sloužit menšinám, ale současně si uvědomovat, že rozhlas je tu pro všechny, že jsme součtem menšin a rozhlas by nás měl propojovat. Dával by důraz na kulturu jazyka, češtiny. „Netrpím představou, že rada nebo radní by měli rozhlas řídit. To je to poslední, čeho by se měli dopouštět.“ Poslance Úsvitu Holíka zajímá kultura jazyka. Bobek dovozuje, že dochází k jeho erozi a právě rozhlas má být aspoň „jednou z posledních bašt kultury jazyka“. Na otázku poslance ANO Soukupa se Bobek zdráhá zobecňovat názor na současný Český rozhlas. Třeba stanice mluveného slova Český rozhlas Plus, která loni nahradila mimo jiné Leonardo, jež řídil, mu přišla zpočátku „nevyargumentovaná“, podotýká. Další otázkou je ta na zatraktivnění rozhlasu. „Rozhlas vždycky bude mít velký podíl posluchačů ve věku seniorském, ale vždy musí oslovovat také mladé.“ Verbálně podpořil stanice Junior a Wave, pro děti a pro mládež. Poslanec ANO Komárek se táže na názor na digitalizaci. „Pokud se ptáte na digitalizaci, Český rozhlas by měl být v čele těchto snah,“ říká Bobek a připomíná tvrzení bývalého šéfa rozhlasu Kasíka, o snaze být „radlici pokroku“.

Jiří Fencl
(nominovala ho Unie bezpečnostních složek, odborová organizace)
„Kladu důraz na objektivitu, na žurnalistiku.“ Fencl o sobě říká, že není řečník, vždycky spíš psal, směrem ke Komárkovi tedy podotýká, že byli kolegové. Mluví o vyváženosti rozhlasu v jeho celku, jak stojí v zákoně o Českém rozhlase. „Novináři by objektivní konečně začít být měli. Nejsou.“ Zaznělo také, že „Český rozhlas by měl být výspou žurnalistiky“. „Opravdu neumím řečnit o dalších službách rozhlasu, radní by v tomto směru neměl tlačit na pilu.“ Komárkovi nevadí, že Fencl kritizoval MF Dnes. „Pronásledují nás až do kouta,“ prohlásil s odkazem na dnešní vydání Babišových novin. Poslanec Komárek se ptá, jak by Fencl vylepšoval kvalitu zpravodajství. Fencl mluví o tom, že veřejnoprávní média nezahrnují v posledních letech řadu alternativních zdrojů, jejich zaměření je tak relativně úzké a ploché. „Nemám žádný program,“ odvětil poslanci Soukupovi, s jakou přichází vizí. „Nabízím jiný pohled. Šestiletý soustavný tlak na novináře. Nehodlám jako whistleblower vybíhat před diktafony a mikrofony a upozorňovat na zlořád. Hodlám to řešit na radě, tam to patří.“

Jaroslav Kravka
(nominovalo ho Vaizard, o. p. s.)
Žije v Brně. Spíš než sebe představuje sdružení, které jej nominovalo. Vaizard je podle východních filozofií člověk, který nezkoumá dobré ani špatné stránky osobností včetně své, ale snaží se působit pro blaho společnosti. „Nikdy jsem neskrýval svůj semitský původ,“ podotkl také k tématu tolerance. Děsí se zase příchodu nějakého Spasitele. Proto ho štvou vtipy o blondýnách, o Vietnamcích, je mu to odporné. Každé nálepkování kvůli původu by jako radní „tvrdě“ trestal. Je pro základní zpravodajství v jazyce národnostních menšin ve vysílání Českého rozhlasu. Opět mluví o Vietnamcích, třeba že před volbami nerozumí politickým programům v Česku.

Ivan Vodochodský
(nominovalo ho Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního divadla o. p. s.)
V médiích dělá dvacet let, nazývá se občanem, je krajským zastupitelem za Volbu pro město v Královéhradeckém kraji. Je celoživotním posluchačem Českého rozhlasu, který je pro něj na cestách i navigátorem. Takovým navigátorem by měl být rozhlas pro každého z nás, míní, ale to často není. „Jedním z hlavních problémů jsou finance.“ Nabádá, aby se rozhlas soustředil i na čtyřicátníky, kteří jsou aktivní ve společnosti - třeba v podnikání, nebo v politice, jako on. Je pro dořešení digitalizace rozhlasu. Další věcí jsou podle něj nová média, ta mohou zvýšit poslechovost rozhlasu: „Posezení u kávy už nefunguje.“ - „Ivan Vodochodský se nabízí jako občan. Nabízím nový pohled, nezasvěcený.“ - Slučování regionálních studií rozhlasu po dvou je podle něj nešťastné: „Chápu slučování z pohledu finančního. Ale Pardubice jsou jiné než Hradec. Pokud se začne slučovat i publicistická práce, nedělá to dobrotu.“ Komunistického poslance Grebeníčka zajímá vyváženost. „O jaké ingredience by šlo v tomto případě?“ naráží otázkou na Vodochodského angažmá v televizní kuchařině. Adept je pro posuzování problémů ze všech možných stran: „Když food kritik hodnotí jídlo v restauraci, měl by ho mít aspoň třikrát.“ Tázán je též na reklamu v Českém rozhlasu: „Jakýsi objem reklamy ve veřejnoprávních médiích ano, ale za jasně stanovených pravidel.“ Poslance ANO Berkovce zajímá skóre rozhlasu u dětí. Rozhlas a jeho archiv by měly být nápomocny u vysílání na základních školách, děl kandidát.

Marina Hužvárová
(nominovala ji Odborový svaz Media)
Od roku 2001 šéfredaktorka Akademického bulletinu Akademie věd ČR, předtím v časopise o krajanské problematice Český dialog. Maturovala z propagace. V rádiu dělala v letech 1981 až 1993. Cvičila psy s rodokmenem ve Svazarmu, později působila jako skautská vedoucí. Vede Klub vědeckých novinářů, znovu ustavený v roce 2005. „Jako většina žen nemám chuť se někde angažovat, ke kandidatuře jsem byla umluvena. Na druhou stranu cítím, že naše společnost trpí nedostatkem žen v takovýchto pozicích.“ Kandidaturu cítila jako „svým způsobem povinnost vůči ženám, abych nebyla jen někdo, kdo zase nadává, co zase si tam chlapi vymysleli“. Zajímá ji oblast vysílání pro mladé. S poslancem Grebeníčkem diskutuje o adekvátní podobě vzdělávání ve vysílání. Je pro spolupráci rozhlasu se školami, vyzdvihuje Příběhy 20. století, seriál by se určitě uplatnil při výuce dějepisu.

Zbylí tři dnes nevystoupili.

Miloš Rejchrt
(nominovala ho Českomoravská konfederace odborových svazů)

Oldřich Šesták
(nominovalo ho Občanské sdružení Mahler 2000, Ústřední automotoklub ČR, Kulturní jižní město o. p. s.)

Marek Šváb
(nominovalo ho občanské sdružení Menora)