SMS rozhlas i MMS od O2 Media pomáhají v boji proti koronaviru

Nástroje O2 Media se v nouzi přidaly k pomoci seniorům i znevýhodněným skupinám.

„Doba je těžká, ale spolu to zvládneme“, slýcháme v televizi. „Jsme v tom spolu“, čteme skoro v každém článku v novinách. Ale jsme v tom opravdu spolu? Pomáháme si? Myslíme na ty, kteří si nedokážou pomoci sami? Tým O2 Media se rozhodl pomáhat tím, co mu jde nejlépe – esemeskami. A to prostřednictvím projektu SMS rozhlas, který vznikl na podporu krizové komunikace obcí a měst, a MMS kampaní na podporu Linky seniorů.

Pomáháme potlačovat šíření paniky

Ve snaze lépe zvládnout probíhající epidemii koronaviru covid-19 se jednotka O2 Media ze společnosti O2 Czech Republic ve spolupráci s SMS platformou Market Locator rozhodly nabídnout možnost informovat obyvatele jednotlivých městských částí či obcí prostřednictvím jejich nového projektu pod názvem SMS rozhlas. Ten umožňuje městům a obcím komunikovat na své občany důležitá sdělení spojená se šířením koronaviru prostřednictvím SMS přímo na jejich mobilní telefony a zdarma. V rámci SMS rozhlasu mají všechna města či obce možnost zdarma rozeslat až 10.000 SMS na své občany. Stačí se zaregistrovat.

„Informovat občany je v tomto krizovém období jedna z nejdůležitějších úloh měst a obcí. Chceme jim pomoct tím, co umíme nejlépe – rychle a efektivně předávat důležitá sdělení prostřednictvím SMS zpráv přímo do mobilních telefonů, které v této těžké době všichni využíváme snad ještě víc než obvykle,“ informoval Ferdinand Kraus z O2 Media.

O2 Media a Market Locator pomáhají městům a obcím oslovit lidi reálně žijící na jejich území, popřípadě obyvatele, kteří tam dojíždějí za prací. Prostřednictvím SMS rozhlasu jim mohou města či obce v reálném čase zprostředkovat životně důležité informace a pokyny. Veškerá komunikace navíc probíhá v souladu s GDPR, jsou tedy osloveni jen ti obyvatelé, kteří poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů svému operátorovi. Díky tomu jsme schopni napříč celou zemí oslovit až 1,3 milionů lidí. Můžeme tak pomoci lidem v regionech, společně zabránit šíření falešných zpráv a správnou krizovou komunikací i tlumit paniku obyvatel.

Pro některé skupiny obyvatelstva, bez přístupu k internetu, se může jednat o stěžejní informační zdroj, který jim může poradit, jak si zajistit nákup či donášku potravin nebo léků, kde je možné získat roušku či kde se nechat na dálku vyšetřit. Zprávy jsou odesílány přes kanál mobilního operátora, podmínkou je pouze podpis starosty, primátora či místního krizového výboru a názvu obce, aby obyvatelé měli jistotu, že dostávají ověřené a věrohodné informace. Market Locator nabízí v rámci své SMS komunikace také cílení na určité cílové skupiny. Města či obce tak mohou komunikovat některá svá sdělení například pouze na seniory.

První obcí, která se do projektu SMS rozhlasu zapojila, byla Kutná Hora. Mnozí obyvatelé si stěžovali, že městský rozhlas pořádně nefunguje. Proto se zastupitelé Kutné Hory rozhodli vyhledat nový způsob komunikace, skrze kterou by své občany mohli informovat o průběhu současné situace. Největší výhodou SMS rozhlasu je, že se lidé nemusí nikam registrovat a SMS jim přijde sama na jakýkoliv typ telefonu, nepotřebují takzvaný chytrý telefon, stačí si SMS jen přečíst. Navíc je to pro uživatele i město zcela zdarma,“ komentuje projekt jeho iniciátor Martin Suchánek, kutnohorský zastupitel za Město pro lidi.

SMS rozhlas by mohl být užitečným nástrojem pro komunikaci i ve Vaší obci. Máte nějaké kontakty na obecním zastupitelstvu nebo se znáte přímo se starostou a myslíte, že by mohla i Vaše obec využít SMS zprávy ke krizové komunikaci? Dejte jim o SMS rozhlasu vědět. Je zcela zdarma a bez závazků.

V případě zájmu nás kontaktujete na adrese marketlocator@o2.cz, případně volejte na telefonní číslo 720 720 150 nebo nás doporučte na svém městském či obecním úřadě.

Ukázka už probíhajícího SMS rozhlasu na Slovensku

Ukázka už probíhajícího SMS rozhlasu na Slovensku. Kliknutím zvětšíte

Pomáháme seniorům s Elpidou

Projekt SMS rozhlas není jedinou iniciativou, prostřednictvím které se O2 Media zapojuje do pomoci proti koronaviru. V rámci své kampaně pro neziskovou organizace Elpida, která realizuje projekty na podporu aktivního života seniorů a pomáhá seniorům, aby zůstali respektovanou součástí společnosti, vytvořil tým O2 Media ve spolupráci s českým startupem Motionlab, díky jehož platformě jsou tvůrci videí schopní vytvářet personalizovaná videa, unikátní MMS rozesílku s odkazem na personalizované video, ve kterém se příjemci MMS ocitnou v kůži seniora, který si těmito těžkými časy prochází sám. A to vše na vlastní náklady.

„Ve videu pracujeme hned s několika personalizovanými prvky. Jde o text i hlasové oslovení. V návaznosti na širokou databázi kontaktů se ve videu mění dle cílového diváka pohlaví, bydliště či například zájmy. Oslovení je tak více osobní, protože v každé MMS najde divák video, kde právě on hraje hlavní roli,“ vysvětluje Radek Pšurný, jeden ze zakladatelů Motionlab. Kreativní koncept kampaně a animované video, které bylo personalizováno, vytvořilo studio Motionhouse.

„Ani mladí lidé to teď nemají lehké, o to obtížnější to mají senioři. V rámci této kampaně chceme upozornit na ty, pro které je tato situace vůbec nejnáročnější: na seniory, kteří jsou na to sami. Cílem kampaně je získání finančních prostředků pro organizaci Elpida, která těmto seniorům pomáhá,“ komentuje Zuzana Marková, key account manager z O2 Media, která je iniciátorkou tohoto projektu.

Ukázka pomoci O2 Media a Elpidy

Ukázka pomoci O2 Media a Elpidy

Jeden den na Lince seniorů stojí 20.000 Kč. Momentálně vyřídí linkaři organizace Elpida až dvě stovky hovorů za den. Přesto se ale spousta seniorů nedovolá. Pod tlakem současné situace a ohromného nárůstu hovorů Elpida navyšuje svoje kapacity. S tím ale rostou i její náklady, se kterými organizace vůbec nepočítala. Přesto je tady a pomáhá, jak nejlépe dokáže. Pomáhá těm nejzranitelnějším a nejosamělejším. Ve spolupráci se skautem zajišťuje seniorům nákupy, léky nebo roušky. Informuje, uklidňuje a je tu pro ty, kteří nemají s kým svůj strach a obavy sdílet.

Zajímá vás, jak video vypadalo? Podívejte se na něpodpořte Linku seniorů i vy, ať může pomoci i seniorům z vašeho okolí.

Text je součástí placené spolupráce se společností O2 Media