Šmuclerová: potřebujeme crossmediální měření napříč trhem

Šéfka Czech News Center posouvá debatu o propojení televizních a internetových dat na další úroveň.

Na Foru Media se dnes věštilo z křišťálové koule, drží ji Michel Fleischmann

Na Foru Media se dnes věštilo z křišťálové koule, drží ji Michel Fleischmann

Společná data o zásahu publika prostřednictvím televize, tisku, internetu i rádia je to, k čemu musí v následujících letech tuzemský mediální trh směřovat, míní Libuše Šmuclerová, generální ředitelka vydavatelství Czech News Center. Dosavadní zesilující debatu o společném měření zásahu televize a internetu tak posouvá na další úroveň.

„Když jsem tuto myšlenku na půdě Unie vydavatelů řekla před rokem, připadala jsem si jako palič. Ale protože máme jeden reklamní koláč a rozdíly mezi mediatypy se stírají, do budoucna budeme potřebovat jedno crossmediální měření, které půjde napříč trhem,“ prohlásila Šmuclerová dnes na konferenci Forum Media. „Na tom bychom mohli všichni nejenom vydělat, ale i ušetřit,“ doplnila mediální manažerka.

Odpovídala tak na hlavní téma diskusního panelu, tedy jak bude vypadat česká mediální krajina v roce 2020. „Rozdíly mezi mediatypy se budou stírat, až se úplně setřou. Dělení, že existuje čistý rozhlas, čistý internet, čistá televize, neplatí už dnes. Mediální domy budou všechny multimediální, jen v různé míře se budou věnovat jednotlivým mediatypům,“ předpovídá Šmuclerová.

„Obsah se bude díky technologickému vývoji dále diverzifikovat a posunovat k jednotlivým cílovým skupinám. Náš čtenář, odběratel, klient je přeinformován, ne že by byl neinformován. To znamená kvalita, ne masa, hmota, ale nadhodnota bude důležitá, budeme se muset snažit, abychom ji dodali, to je budoucnost žurnalistiky. Z hlediska vlastnictví dojde k další konsolidaci,“ odhadla dále.

Také dovodila, že ruku v ruce s konsolidací mediatypů i měření jejich konzumace může přijít také sjednocování oborových organizací a asociací. Nová forma by tak stejně jako dosavadní profesní svazy poskytovala jednotlivým mediálním domům data o fungování jejich produkce, zastupovala je vůči okolnímu prostředí i byla prostředkem pro tlak na státní orgány, třeba při vyjednávání nové legislativy.

Trh zatím nejednotný

„Potřebujeme víc informací o tom, jak lidé pracují s internetem, když sledují ostatní média,“ řekl v dalším panelu konference šéf mediální agentury Mindshare Jiří Vítek. „Potřebujeme znát své uživatele, zákazníky a jestli kampaně, které na ně pouštíme, fungují. Ať už běží kdekoliv,“ popsal jinými slovy totéž výkonný ředitel Internet Info a předseda SPIR Ján Simkanič.

David Špinar z českého Googlu s Vítkem souhlasí, aby měření primárně popisovalo co nejreálněji chování uživatele, jeho konzumaci obsahu a reklamy napříč mediatypy. „Musí to být user centric měření,“ prohlásil Špinar.

Ten „se nechce nechat svést na scestí“ konkrétně třeba propojeným měřením, které pro Českou televizi připravuje Mediaresearch, provozovatel televizních peoplemetrů a spoluprovozovatel měření internetu. Podle Špinara tato nová metoda bude sice dobře popisovat konzumaci obsahu na obrazovce a webu České televize, obecně je ale pro zadavatele málo přínosná, poněvadž se „bude na trh dívat slámkou“, popisovat jen úzkou výseč, a to z pohledu média, ne chování uživatele.

„Globální hráči se nikdy nebudou nechat měřit lokální - bez pejorativního nádechu - technologií,“ zdůraznil navíc David Špinar za Google. Zkritizoval tím přitom tuzemské měření internetu NetMonitor a jeho veličiny jako je tzv. RU, reálný uživatel. Zástupce Googlu se přitom kloní spíš k výzkumu AdMeter od výzkumné agentury Median.

Podle Přemysla Čecha z Medianu je dnes možné z mediaplánů stávajícími nástroji vypočítat, že překryvy mezi mediatypy jsou mezi 15 a 35 % zásahu. „Za tuto částku mohu udělat větší efekt, nebo ji ušetřit,“ zhodnotil Čech z pohledu zadavatelů. Vyvodil z toho, že mediální průmysl může fungovat efektivněji díky tomu, že bude umět lépe měřit, jak reklama funguje, jak konzumenty zasahuje.

„Od zavádění peoplemetrů prožíváme další změnu, další zlom, který změní paradigma toho, jak vnímáme konzumaci obsahu,“ zasadil probíhající pohyb do historického kontextu Jiří Vítek. Tázán Médiářem, jak se budou dělit náklady na případné nové měření a kdo je bude hradit, připomněl, že „ve finále to budou platit zadavatelé“.

Ti tedy logicky chtějí být účastni diskusím o novém systému měření. „Víme, co potřebujeme. Máme-li to platit, chceme o výsledné podobě mít možnost i diskutovat,“ ozval se mediální manažer České spořitelny Zbyněk Gabriel.