Soud zamítl insolvenční návrh na Médeu

Přední mediální agentura v čele s Jaromírem Soukupem po dvou měsících návrh odvrátila.

Městský soud v Praze ve středu zamítl insolvenční návrh, který na mediální agenturu Médea podala začátkem února společnost Lipian Trade. „Insolvenční navrhovatel nedoložil, že má vůči dlužníkovi splatnou neuhrazenou pohledávku, nemá tak aktivní legitimaci k podání insolvenčního návrhu a soudu nezbylo než jeho insolvenční návrh z tohoto důvodu zamítnout. Existencí úpadku dlužníka se vzhledem k výše uvedenému soud nezabýval,“ sdělil v usnesení samosoudce Aleš Bartoš

Lipian Trade návrh opřela o neuhrazenou pohledávku ve výši 16.577 Kč za inzerci v časopise Harmonie, kterou získala od vydavatelství Muzikus. Objednávku z května 2020 totiž Médea do doby podání návrhu nezaplatila. Uhradila ji nicméně 5. února, tedy dva dny po podání návrhu. Společně s úrokem z prodlení činila dlužná částka 17.642 Kč. Jako další věřitele uváděla Lipian Trade společnosti Smart Events a Artur Collina odkup pohledávek Holding, s pohledávkami celkově v řádu desítek tisíc korun. Také ty Médea uhradila, přičemž prohlásila, že o nich do té doby nebyla zpravena. Kromě toho jedinou další přihlášku do řízení podala Praha 5, která po Médee požadovala pokutu 1.500 Kč za nezaplacené parkování.

Lipian Trade jako navrhovatel insolvence též tvrdil, že Médea není schopna řádně hradit pohledávky za víc než 20 milionů Kč veřejnoprávní České televizi. Ta ovšem 12. února dopisem svého generálního ředitele Petra Dvořáka prohlásila, že žádné závazky Médey po splatnosti neeviduje a že „splatnost je stanovena ve splátkovém kalendáři, který je plněn“. Potvrzením o neexistenci pohledávek Médeu podpořila také ČSOB.

Médea je největší českou mediální agenturou. Před rokem ji ovládla čínská státní společnost CITIC, menšinovým majitelem a předsedou představenstva je Jaromír Soukup, zároveň majitel vydavatelství Empresa Media, včetně televize Barrandov. Soukup návrh na insolvenci od počátku odmítal jako „zcela bezdůvodný“ a „naprosto jednoznačně šikanózní“.

„Obrat [Médey] dosahuje ročně cca 1,8 miliardy Kč (údaj za rok 2020). Je tedy naprosto logické, že [jí] v souvislosti s provozováním podnikatelské činnosti vznikají nemalé finanční závazky, takováto skutečnost však ještě sama o sobě bez dalšího rozhodně nemůže osvědčovat úpadek nebo předlužení,“ argumentoval šéf Médey den po podání návrhu. Agentura se „ve stadiu úpadku nebo předlužení nenachází“, odkazoval na předloňské přiznání k dani, které má svědčit o vlastním kapitálu přes miliardu korun.