Prostřednictvím České televize připomínáme události z 25. února 1948 v Československu, co jim předcházelo a co následovalo. Doporučujeme úvodní část nového cyklu Rudí prezidenti, dva díly před časem uvedené série České století – Všechnu moc lidu Stalinovi a Zabíjení soudruha a film In nomine patris, o umučení faráře Josefa Toufara. Zemřel přesně 25. února 1950.

Soud zamítl žalobu, kterou se Hreha na ČTK domáhá milionu korun

Bývalý (ne)ředitel po agentuře žádá údajný ušlý zisk za období od 1. října 2009 do 31. července 2010 a navíc úroky z prodlení.

  • ČTK
  • 31. 01. 2013 16:35

Obvodní soud pro Prahu 1 ve středu zamítl žalobu Radima Hrehy, který se na ČTK domáhá zaplacení jednoho milionu korun jako náhrady škody za údajný ušlý zisk. Rozhodnutí není pravomocné, lze se proti němu odvolat k Městskému soudu v Praze.

Hreha tvrdí, že v říjnu 2009 v důsledku sdělení o svém jmenování generálním ředitelem ČTK ukončil pracovní poměr se svým tehdejším zaměstnavatelem. Vycházel prý z agenturní zprávy, kterou ČTK vydala. Po tiskové agentuře požaduje údajný ušlý zisk za období od 1. října 2009 do 31. července 2010 a navíc úroky z prodlení.

ČTK navrhla žalobu zamítnout s poukazem na to, že pozice generálního ředitele ČTK se obsazuje jmenováním, přičemž Hrehovi nikdy nebyl předán jmenovací dekret, takže jmenován nikdy nebyl. Hrehovu další žalobu, kterou se domáhal určení, že byl k 1. říjnu 2009 jmenován generálním ředitelem ČTK, už soudy pravomocně zamítly.

Předsedkyně senátu Jaroslava Novotná dnes žalobu zamítla a uložila Hrehovi uhradit ČTK náklady na soudní řízení. „Je nepochybné, že ke jmenování žalobce generálním ředitelem žalované nedošlo (…) Nebylo prokázáno porušení povinnosti ze strany žalované ani způsobení škody žalobci,“ uvedla při odůvodnění rozsudku.

Rada ČTK uspořádala výběrové řízení na generálního ředitele v roce 2009 poté, co tehdejší ředitel Milan Stibral ohlásil rezignaci. V řízení v srpnu vybrala Hrehu, v září ale výběrové řízení zrušila a Hrehu do funkce nejmenovala. Prvního října 2009, kdy mělo začít funkční období nového ředitele, rada v zájmu nastolení právní jistoty o tom, kdo je oprávněn řídit ČTK, Hrehu odvolala a potvrdila ve funkci dosavadního ředitele Milana Stibrala.

Stibral stál v čele agentury od 9. června 1993 do června 2011. Rada tehdy na základě nového výběrového řízení jmenovala k 10. červnu 2011 generálním ředitelem Stibralova náměstka Jiřího Majstra.