Soud zrušil předloňské rozhodnutí Rady ČT odvolat svou dozorčí komisi

Odvolání dozorčí komise předloni navrhla Hana Lipovská, později též odvolaná radní ČT.

  • ČTK
  • 20. 10. 2022 15:35
Hana Lipovská. Foto: Vojta Herout

Rada ČT odvolala svou dozorčí komisi na návrh Hany Lipovské. Foto: Vojta Herout

Rada České televize neměla oprávnění odvolat celou svou dozorčí komisi kvůli údajným výhradám k její práci. Nejvyšší správní soud vyhověl čtyřem odvolaným členům komise. Rozhodnutí, které bylo přijato v listopadu 2020 na návrh tehdejší radní Hany Lipovské, soud zrušil. Verdikt dnes zpřístupnil na úřední desce. Členy dozorčí komise lze podle Nejvyššího správního soudu odvolat jen na základě specifických zákonných důvodů.

Komise je poradním orgánem rady v záležitostech hospodaření televize. Proti svému odvolání se žalobou bránili čtyři z pěti členů, konkrétně Simona Holubová, Stanislava Hronová, Jiří StránskýJiří Staněk. Městský soud v Praze jejich žalobu před rokem zamítl. Dospěl k závěru, že rada je oprávněná odvolat členy své dozorčí komise v zásadě z jakéhokoliv důvodu, který obstojí z hlediska ústavních principů.

Zákon o ČT však podle Nejvyššího správního soudu připouští jen konkrétnější důvody pro odvolání, například když přestanou členové komise splňovat předpoklady pro výkon funkce, když naruší závažným způsobem důstojnost funkce, když se dopustí něčeho, co by zpochybnilo jejich nezávislost nebo nestrannost, anebo když se nezúčastňují po dobu více než tří měsíců schůzí komise.

Rada nebyla oprávněná odvolat komisi za porušení jiných povinností při výkonu funkce než těch, které vymezuje zákon o ČT, tedy ani kvůli vyslovení vážných výhrad k práci komise, uvádí rozsudek Nejvyššího správního soudu.

Městský soud dříve argumentoval tím, že rada musí mít ke komisi důvěru a že je proto přípustné, pokud ji v případě nespokojenosti jako celek odvolá. „I když právní argumentace městského soudu učiněná při řešení této právní otázky byla pečlivá a jistě nepostrádala logiku, nereflektovala nutnost respektovat aktuální právní úpravu,“ reagoval Nejvyšší správní soud.

Současný předseda Rady České televize Pavel Matocha se dnes na dotaz ČTK k rozhodnutí soudu nevyjádřil. Bývalá radní Lipovská, která odvolání komise navrhla, dříve argumentovala tím, že bylo v souladu se zákonem a rada k němu přistoupila s péčí řádného hospodáře. Důvodem byly podle Lipovské vážné výhrady k práci komise. Nespokojenost vyvrcholila při projednávání směny pozemku pod ostravským studiem, ke kterému komise podle ní nedodala včas některé podklady.

Právník odvolaných členů komise v minulosti poukazoval na to, že v rozhodnutí rady chybělo náležité odůvodnění a že krok radních byl vyústěním politických tlaků. Odvolaní členové komise už dřív uvedli, že se nedopustili jednání, které by zpochybnilo jejich nezávislost a nestrannost.

Televizní rada si později zvolila novou komisi. Jejími členy jsou Michal Petrman, Zuzana Prokopcová, Eva Hubková, Petr Juchelka a Jan Lamser.