Soukup: debatu s Dvořákem rád, na Barrandově

Majitel Barrandova podmínil svou účast na Kavčích horách průhlednějším chováním ČT.

Kauzy Jaromíra Soukupa se stávají kritickým týdeníkem o České televizi. Foto: TV Barrandov

Kauzy Jaromíra Soukupa se stávají kritickým týdeníkem o České televizi. Foto: TV Barrandov

Majitel a šéf televize Barrandov Jaromír Soukup zareagoval na pozvání generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, aby o veřejnoprávní instituci přišel diskutovat do pondělní Devadesátky zpravodajské stanice ČT24. Pozvání nepřijal. „Není možné se na takovou debatu s panem Dvořákem připravit, stejně jako pro koncesionáře není možné se v zásadě cokoli o hospodaření instituce, kterou řídí, dozvědět,“ dodal v duchu své kritiky, kterou přednesl v posledních dvou dílech svého pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Kvůli jejich obsahu také Dvořákův tým reaguje, má za to, že o ČT zaznívají od Soukupa mylná či zavádějící tvrzení.

Soukup naopak navrhl, aby se debata odehrála na půdě televize Barrandov. Neupřesnil přitom, zda by byl moderátorem, který by se Dvořáka ptal, anebo jedním ze dvou hostů debaty. Šéf Barrandova také namítá, že Devadesátka na ČT24 nedosahuje ani statisícové sledovanosti, zatímco „sledovanost Kauz Jaromíra Soukupa je v průměru trojnásobná“. První díl o ČT ze středy 28. února měl 357.000 diváků při podílu na publiku 12,5 %. „V rámci zachování důstojnosti a zajištění sledovanosti debaty souběžně nabízí, aby se odehrála na platformě televize Barrandov,“ uvedl Soukupův podnik k debatě, k níž už Dvořáka zval. Ten prý odmítl.

Reakce Jaromíra Soukupa na pozvání do České televize

Ředitel Skupiny Barrandov Jaromír Soukup děkuje za pozvání řediteli České televize Petru Dvořákovi a sděluje drobné podmínky, za kterých toto pozvání přijme. V rámci zachování důstojnosti a zajištění sledovanosti debaty souběžně nabízí, aby se odehrála na platformě TV Barrandov.

Ve středu 7. 3., krátce po odvysílání pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, který se zčásti opět věnoval hospodaření České televize a navazujícím tématům, pozval generální ředitel České televize Petr Dvořák prostřednictvím twitterového účtu této instituce generálního ředitele Skupiny Barrandov a moderátora uvedeného pořadu k diskusi o hospodaření ČT a celkovému „probrání“ tématu v pořadu Devadesátka ČT 24.

Jaromír Soukup pozvání kvituje s povděkem a v reakci na něj poskytuje i následující komentář: „Přijdu nesmírně rád, jen co Česká televize zveřejní v registru smluv smlouvy s dodavateli, v plném znění a bez zbabělého začerňování, týkající se výroby všech seriálů, filmů, nákupů hotových pořadů ze zahraničí i tuzemska a nákupů sportovního obsahu a smluv s cestovními kancelářemi. Zejména je naprosto nezbytné zveřejnit všechny smlouvy, kde je jako kreativní producent uveden Jan Maxa, a to vzhledem k jeho zcela bezprecedentnímu konfliktu zájmů.

Jinak s veškerým respektem k nutnosti tutlat de facto vše, co se hospodaření veřejnoprávní televize týká, uvádím, že není možné se na takovou debatu s panem Dvořákem připravit, stejně jako pro koncesionáře není možné se v zásadě cokoli o hospodaření instituce, kterou řídí, dozvědět. V současné době můžeme rovnocenně vést debatu o správnosti sestavení účetní závěrky a o auditorské zprávě, což je vzhledem k mému právnickému vzdělání a platné licenci daňového poradce možné, nicméně vzhledem k absenci podobného vzdělání u pana Dvořáka by taková debata byla zjevně nevyrovnaná. Co jednotlivé položky tvoří, ví v zásadě jen pan Dvořák, koncesionáři včetně mě nikoliv. Poté se můžeme bavit o smyslu veřejnoprávních médií, novinářské svobodě a o počasí a blížícím se jaru.

Já potom skutečně milerád přijdu, jen bych se teď coby oponent cítil úplně stejně jako koncesionář – zájemce o informace, který bezradně zírá na začerněnou smlouvu a má se o jejím obsahu bavit se signatářem smlouvy, který ji z nějakého důvodu sám začernil. Čili na případné setkání se za výše uvedených podmínek moc těším a jen prosím o zvážení platformy, na jaké se potkáme. V pořadu, na který se de facto nikdo nedívá, mi to vzhledem k závažnosti tématu připadá poněkud nedůstojné.“

Generální ředitel skupiny Barrandov tím naráží na fakt, že pořad Devadesátka se od svého uvedení potýká s mimořádným nezájmem diváků a i přes drobné zlepšení v letošním roce se jeho sledovanost počítá pouze v pětimístných cifrách.

Sledovanost Kauz Jaromíra Soukupa je v průměru trojnásobná, u exponovaných dílů i vyšší, a Skupina Barrandov může panu Dvořákovi pro konfrontaci s panem Soukupem nabídnout i formáty s pěti- a vícenásobnou sledovaností, než je právě Devadesátka ČT 24.

V této souvislosti Skupina Barrandov připomíná generálnímu řediteli České televize Petru Dvořákovi, že byl v dostatečném předstihu před vypuknutím celé „přestřelky“ zván do pořadu Duel Jaromíra Soukupa. Pan ředitel si dal předložit odvysílané epizody a na pozvání nijak nereagoval.

Tématu hospodaření ČT se bude publicistika médií Skupiny Barrandov samozřejmě i nadále věnovat.

Marie Opálková, tisková mluvčí televize Barrandov