Soukup lže, zastaly se ČT asociace ARAS a FITES

Kauzy Jaromíra Soukupa. Foto: TV Barrandov

Kauzy Jaromíra Soukupa ze 14. března. Foto: TV Barrandov

Tuzemská Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS) a Filmový televizní svaz (FITES) se přidaly k České televize a veřejným prohlášením zkritizovaly Jaromíra Soukupa, majitele a generálního ředitele televize Barrandov, za jeho opakovaná vystoupení právě proti televizi veřejné služby v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Obě sdružení se se ohradila „proti lžím a nenávistné snaze“ Soukupa „vyvolat společenské nálady proti veřejné službě v oblasti televize“. Majitel Barrandova podle nich přitom „lže a vytrhává z kontextu“.

Televizní tvůrce mimo jiné nazvedlo, že je Soukup v aktuálním vydání svých kauz nazval „výdělkáři“. Začátkem svého týdeníku ze 14. března rovněž kritizoval vyjádření generálního ředitele ČT Petra Dvořáka v Devadesátce ČT24, že občané nejsou připraveni znát platy lidí z České televize. Majitel Barrandova znovu tvrdil, že mu jde o transparentnost hospodaření veřejnoprávní televize, na níž koncesionáři musejí přispívat 135 Kč měsíčně. „Soukromé televize také žijí z peněz všech obyvatel,“ připomínají Soukupovi oborová sdružení. „Na komerční televize platí v ceně výrobků a služeb úplně každý, kdo kupuje výrobky s televizní reklamou, bez ohledu na to, jestli se na komerční televize dívá či nikoli.“

Protest ARAS proti stupňujícím se útokům vůči médiím veřejné služby

Jaromír Soukup ve své „investigativní“ relaci Kauzy JS už potřetí napadl média veřejné služby. Ve svém vydání ve středu 14. března si bere do úst i audiovizuální autory. Naše asociace sdružuje většinu českých filmových a televizních režisérů, scenáristů a řadu dramaturgů a cítíme povinnost k tomu říct následující:

Důrazně se ohrazujeme proti lžím a nenávistné snaze Jaromíra Soukupa vyvolat společenské nálady proti veřejné službě v oblasti televize. Protestujeme proti nekalému způsobu, jakým si jeho soukromá televize snaží získat pozornost a zlepšit pozici na trhu tím, že hrubě dehonestuje veřejnou službu jako princip a snaží se dehonestovat pracovníky České televize, filmové a televizní tvůrce a v důsledku i další profese.

Jsme snad na začátku času, kdy majitelé soukromých nemocnic začnou útočit na veřejná zdravotnická zařízení? Nebo kdy provozovatelé soukromých škol začnou rozkládat veřejné školství? Kdy soukromé bezpečnostní agentury začnou dehonestovat práci policie? Začnou útoky na soudy kvůli nákladnosti jejich provozu a zavedeme místo nich lidové soudy?

Podporujeme zlepšení kontroly veřejné služby, pokud někdo přichází s kompetentními návrhy a znalostí současného stavu věcí. Rozlišujeme a podporujeme věcnou kritiku, ale distancujeme se od faktické neschopnosti dialogu. Jaromír Soukup dokonce odmítnul pozvání do České televize nad tématy, která ho v jeho nikým nerušených monolozích tolik trápí.

Jaromír Soukup se snaží vzbudit v lidech pocit závisti, když neustále šermuje částkou sedm miliard korun, kterou se navíc České televizi nikdy v historii nepodařilo na poplatcích vybrat. Česká televize reálně hospodaří s rozpočtem o víc než miliardu menším. Podobně jako Jaromír Soukup lže v tomto „detailu“, lže a vytrhává z kontextu další věci.

Měsíční televizní poplatek je přitom na jednu domácnost tím, co je lístek do kina pro jednu osobu na jedno představení nebo tím, co jsou dvě krabičky nejlevnějších cigaret.

Soukromé televize přitom také žijí z peněz všech obyvatel. Legislativa – a tedy veřejný konsenzus – umožňují započítávat náklady firem na reklamu jako daňově uznatelný výdaj, který tvoří součást výrobních nákladů. Na komerční televize tedy platí v ceně výrobků a služeb úplně každý, kdo kupuje výrobky s televizní reklamou, bez ohledu na to, jestli se na komerční televize dívá či nikoli. Jejich programový a tvůrčí profil je přitom nesouměřitelně užší nežli u veřejné služby, stejně nesrovnatelný je objem i kvalitativní spektrum produkce.

Jaromír Soukup se snaží napadat rovněž filmové tvůrce, kteří ohrožení veřejné služby v oblasti televize vnímají a hlasitě na něj upozorňují. Označuje je za výdělkáře, kteří účelově hájí jen své živobytí. Být profesionálem na volné noze přitom rozhodně neznamená žádný luxus. Míru životní nejistoty nelze srovnávat snad s žádnou jinou mimouměleckou profesí, a i proto si tuto dráhu volí jen málo lidí. Těch, kteří dosáhnou nadprůměrných honorářů, je jen zlomek, a přitom i zde platí to, co ve sportu: tvorba musí mít svoji širší základnu, ve které talenty mohou zrát a projevit se v čase. Z evropského hlediska je stran příjmů uměleckých profesí Česká republika na chvostě.

Umělci i další profesionálové audiovize se přitom ozývají proto, že jsou nejblíže institucionálnímu zázemí, které je ohroženo. Ozývají se tak, jako se ozývají hasiči, policisté, učitelé, lékaři nebo zdravotní sestry či odbory těchto profesí, když se jejich instituce dostávají pod neférový tlak nebo když se objeví riziko celkové změny k horšímu.

Obracíme se k široké veřejnosti s žádostí, aby se nenechala strhnout nenávistnou rétorikou kampaně, která z úst Jaromíra Soukupa, a bohužel čím dál častěji i prezidenta republiky Miloše Zemana, nejspíš teprve začíná. Prosíme, setrvejme v podpoře medií veřejné služby, která v naší společnosti budou potřeba v budoucnosti snad ještě víc než dosud.

Rada Asociace režisérů, scenáristů a dramaturgů (ARAS), jmenovitě: Roman Vávra (předseda), Alena Derzsiová a Vít Janeček (místopředsedové), Štěpán Hulík, David Jařab, Václav Kadrnka a Radim Špaček

Výkonný výbor FITES

V Praze 15. března 2018

Svazy vydaly své stanovisko v pátek večer. Soukup už ve čtvrtek reagoval na příspěvky České televize na sociální síti Twitter, kde vedení Kavčích hor Soukupova tvrzení po tři středeční večery komentovalo. „Další nepravdy v pořadech pana Soukupa týkající se České televize již nebudeme vyvracet na Twitteru, ale budeme je řešit právními prostředky,“ prohlásila ČT. „Absolutně vylučuji jakékoli nepravdy,“ reagoval Soukup ve vlastním prohlášení. Naopak vyjdření Dvořákova týmu nazval „spletí polopravd a účelového zkreslování informací“. A také pohrozil. „Naši právníci se začínají zabývat výroky České televize, členů Rady České televize a jednotlivých osob. V této chvíli nevylučuji žaloby, trestní oznámení a podněty pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání,“ uvedl. „Budeme v naší práci pokračovat,“ uzavřel šéf Barrandova.

Reakce generálního ředitele Jaromíra Soukupa na kritiku České televize

Generální ředitel Skupiny Barrandov a moderátor Jaromír Soukup ve svém včerejším pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa pokračoval v odhalování netransparentního financování České televize. Veřejnoprávní stanice se opět pokoušela Soukupovy výroky na Twitteru vyvracet spletí polopravd a účelového zkreslování informací. Na ně reaguje šéf TV Barrandov v tiskovém prohlášení.

Ve středu 14. března odvysílala televize Barrandov další díl publicistického pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa. Moderátor v něm předložil jasné důkazy toho, jak nezodpovědně Česká televize nakládá s veřejnými penězi a jak schovává pravdu o tom, kde končí koncesionářské poplatky. Na přetřes přišla také postava generálního ředitele veřejnoprávní televize Petra Dvořáka a další osoby těžící z netransparentního prostředí této instituce.

Během včerejšího vysílání se veřejnoprávní stanice opět pokoušela výroky generálního ředitele TV Barrandov vyvracet prostřednictvím svého twitterového účtu. Na závěr dokonce uvedla, že se chystá celou věc řešit právními prostředky. Na to reaguje šéf TV Barrandov Jaromír Soukup následovně:

„O žádném jejich řešení nevím a budu se jím zabývat, až jej budu znát. Oproti tomu vám mohu říci, že naši právníci se začínají zabývat výroky České televize, členů Rady České televize a jednotlivých osob. V této chvíli nevylučuji žaloby, trestní oznámení a podněty pro RRTV. Každopádně absolutně vylučuji jakékoli nepravdy. Všechna tvrzení vůči České televizi, která v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa zazněla, máme podložena důkazy. A vyjádření České televize například o reklamě, kdy pan generální ředitel Petr Dvořák za ni evidentně nepovažuje sponzoring, zatímco my ano, nepovažuji za jejich obranu, ale za snahu odvrátit pozornost používáním účelových polopravd. Na svém postoji, že pouze poukazujeme na způsob nakládání s veřejnými prostředky, z čehož se ČT veřejnosti dostatečně nezodpovídá, trvám. A prohlášení pana Dvořáka, že útočím na jejich svobody, kategoricky odmítám a považuji za naprosto účelové a absurdní. Dokonalým ilustračním příkladem může být například nedávný rozhovor pana Dvořáka v deníku Blesk, který je jasným důkazem neuvěřitelného nepochopení principu práce s prostředky veřejnosti. A i proto budeme v naší práci pokračovat,“ okomentoval situaci generální ředitel TV Barrandov a předseda představenstva mediálního domu Empresa Media Jaromír Soukup.

Marie Opálková, tisková mluvčí televize Barrandov

14. března 2018