Soukupova Médea opět čelí insolvenčnímu návrhu, podaly ho ČT a Media Club skupiny Prima

Mediální agentura Jaromíra Soukupa označila návrh za šikanózní, podala trestní oznámení.

Mediální agentura Médea Jaromíra Soukupa opět čelí insolvenčnímu návrhu. Podaly ho Česká televizetelevizní skupina Prima Ivana Zacha, respektive její firma Media Club, prodejce reklamy v televizích, rádiích, v tisku a na internetu. Podle jejich společného návrhu jim Médea dluží celkem 30 milionů Kč za poskytnutí reklamního prostoru. Na informace zveřejněné v úterý v insolvenčním rejstříku upozornil web Mediaguru. Podle ČT a Media Clubu se Médea „zjevně nachází v platební neschopnosti, a navíc je podle všeho i předlužen[a]“ a je tedy v úpadku. Médea to ve svém vyjádření vzápětí popřela, postup ČT a Media Clubu označila za šikanózní a také za „několikátý korporátní útok“ na sebe. Též uvedla, že na navrhovatele podává trestní oznámení pro pomluvu a vydírání. Soudu už v neděli navrhovala, aby s ohledem na ochranu Médey návrh v rejstříku nezveřejňoval a odmítl jej jako „zjevně bezdůvodný“.

Co tvrdí Česká televize a Media Club

ČT v insolvenčním návrhu uvádí, že jí Médea dluží dohromady 11,8 milionu Kč za objednávky vysílání reklamy či sponzorování pořadů. Všechny zmíněné pohledávky jsou podle ČT po termínu splatnosti nejméně 30 dní, a některé dokonce i víc než čtvrt roku. Zaplacení dluhů se televize domáhala podle návrhu neúspěšně už v lednu podáním předžalobní výzvy.

Media Clubu podle jeho návrhu nezaplatila Médea celkem 18,1 milionu Kč, a to za odvysílání televizních reklam klientů Electro World, Home Credit, Obi a Rixo. Media Club uvádí, že dlužník je v případě všech smluv v prodlení delším než 30 dnů, přitom „svůj dluh opakovaně uznal, potvrdil, že se jedná o dluh po splatnosti“.

Prohlášení Marketingové společnosti S.E.N.

Společnosti OBI a Electro World, které jsou v článku zmiňovány, zastupuje v nákupu médií v Česku Marketingová společnost S.E.N. Ta tímto prohlašuje, že společnosti Electro World a OBI jí za své kampaně řádně zaplatily. Rovněž tak řádně za tyto kampaně zaplatila Marketingová společnost S.E.N. společnosti Médea. V tomto případě dokonce 17 a 19 dnů před termínem splatnosti. Jedná se tak čistě o obchodní spor agentury Médea s televizemi. Tento spor se společností OBI, Electro World a S.E.N. nijak netýká.

ČT a Media Club navíc v insolvenčním návrhu, pod nímž jsou podepsáni generální ředitel ČT Petr Dvořák a šéf Primy Marek Singer a komerční ředitel Primy Vladimír Pořízek jako jednatelé Media Clubu, tvrdí, že Médea má neuhrazené pohledávky víc než čtvrt roku po splatnosti také vůči dalším věřitelům. Podle ČT a Media Clubu nemá nyní Médea dost peněz ani jiného majetku, aby dluhy splatila.

Jak reagovala Médea

Médea popírá, že by byla v úpadku. Insolvenční návrh označila v podání - zaslaném Městskému soudu v Praze poté, co se minulý pátek její zástupci o kroku navrhovatelů dozvěděli - za „šikanózní“. „Návrh je třetí insolvenční návrh [...] v krátké době, z toho druhý v průběhu 30 dnů. Obě předchozí řízení byla přitom zastavena, aniž by byl zjištěn úpadek,“ argumentuje. ČT a Media Club podle Médey zneužívají insolvenční řízení k nátlaku na mediální agenturu, aby uhradila pohledávky. „Navrhovatelé se [...] zjevně rozhodli využít ‚bič na Jaromíra Soukupa‘, jak o možnosti ‚využití‘ insolvenčního řízení jako prostředku nikoli k ochraně zájmů všech věřitelů, ale k vymožení individuálních pohledávek jednotlivců, psala média,“ uvádí Médea s odkazem na nedávný text z webu Info.cz. S ČT a Media Clubem vedla „obchodní vyjednávání o vypořádání vzájemných závazků, která však dosud neskončila“. Upozorňuje rovněž, že „nejstarší z prezentovaných pohledávek ČT byla přitom splatná teprve 3. 12. 2022 a u Media Clubu teprve 30. 12. 2022“.

„Podavatel [míněna Médea - pozn. red.] nebyl o podání návrhu informován soudem, ale samotnými navrhovateli, a to ještě týž den,“ uvádí Soukupova firma s odkazem na dění z minulého pátku 17. března. „Přitom mu navrhovatelé rovnou nabídli jeho zpětvzetí, pokud podavatel přistoupí na jejich podmínky, které jsou ještě navýšené oproti předchozímu jednání.“ Médea také uvádí, že „ani jeden z navrhovatelů přitom svůj nárok na úhradu pohledávek před tím neuplatnil u soudu“.

Dvě insolvenční řízení odvrácena

Na Médeu byl kvůli jiným dluhům za reklamu podán insolvenční návrh v půlce února. Firmy Cinema City Czech, Cinexpress a Knowlimits Group tehdy uváděly, že jim Médea neuhradila faktury za poskytnutí reklamního prostoru v kinech a obchodech dohromady celkem za 3,5 milionu Kč. Dluhy byly podle zmíněných firem měsíce po splatnosti a Médea je nezaplatila ani po opakovaných výzvách. Cinema City Czech poslala Médee kvůli dluhům i dvě předžalobní výzvy. Pohledávky následně Médea po zahájení insolvenčního řízení uhradilato tak bylo na začátku března zastaveno. Pohledávku pak přihlásilo také vydavatelství Economia Zdeňka Bakaly. Všechny čtyři firmy poté vzaly své přihlášky zpět.

Podobně se Médee podařilo odvrátit insolvenční řízení před dvěma lety, tehdy kvůli pohledávce za tiskovou reklamu za necelých dvacet tisíc.

Doplnili jsme prohlášení Marketingové společnosti S.E.N.