Prostřednictvím České televize připomínáme události z 25. února 1948 v Československu, co jim předcházelo a co následovalo. Doporučujeme úvodní část nového cyklu Rudí prezidenti, dva díly před časem uvedené série České století – Všechnu moc lidu Stalinovi a Zabíjení soudruha a film In nomine patris, o umučení faráře Josefa Toufara. Zemřel přesně 25. února 1950.

Soutěž Časopis roku sbírá přihlášky, do 25. února

Soutěží se opět v deseti kategoriích, hlavní váhu mají mít měřitelné výsledky titulů.

Od 21. ledna mohou vydavatelé magazínů přihlašovat své úspěšné produkty do každoroční soutěže, která se letos koná podeváté. Opět ji vyhlašuje časopisecká sekce oborové Unie vydavatelů. Uzávěrka příjmu přihlášek je 25. února, výsledky se budou vyhlašovat 11. dubna.

Loni se soutěž rozšířila o kategorii Launch nebo relaunch roku, rozrostla se také porota a zároveň se při hodnocení začal brát větší ohled na meziroční výkony titulů než na subjektivní hodnocení poroty.

„Devátý ročník se v pravidlech nebude od minulého ročníku lišit. Cílem je vyhodnotit vliv loni provedených změn v delším časovém horizontu a vytvořit tak výchozí předpoklady pro zásadnější změny v soutěži v příštím desátém jubilejním ročníku,“ oznámila Unie.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

 1. Časopisy s prodaným nákladem (PN) nad 100 000 ks
 2. Časopisy s PN od 50 000 do 100 000 ks
 3. Časopisy s PN od 25 000 do 50 000 ks
 4. Časopisy s PN od 15 000 do 25 000 ks
 5. Časopisy s PN pod 15 000 ks
 6. Hvězda roku 2012
  Do této kategorie jsou na základě dále popsaných objektivních kritérií zařazeny všechny tituly přihlášené v kategoriích 1. – 5.
 7. Launch nebo relaunch roku
  V kategorii soutěží nové projekty nebo inovace realizované v období od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012. Na přihlášení titulu v této kategorii se vztahují některá odlišná pravidla. Časopis přihlášený do této kategorie se může účastnit soutěže zároveň i v dalších kategoriích.
 8. B2B časopis
  Časopisy se zaměřením na určité profesní skupiny anebo určené pro komunikaci uvnitř těchto skupin, časopisy „business to business“, s výrazným podílem předplatného, převážně měsíční periodicitou a nákladem do přibližně 5 000 výtisků na vydání.
 9. Digitální počin roku 2012
  Projekty vydavatelů časopisů zaměřené na zprostředkování obsahu časopisů s důrazem na využití předností internetu a dalších digitálních technologií.
 10. Obálka roku 2012
  V této kategorii může být nominována i obálka titulu, který soutěží v jiné kategorii.

Zdroj: Unie vydavatelů